Windows procesy: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dll knihovny: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nejznámější: svchost.exe 1xconfig.exe acctmgr.exe adobegammaloader.exe agent.exe
Úvodní stránka | Žebříček top 1000 | Výrobci software | Vyčistit počítač (ext.odkaz )

Databáze DLL (aka: dynamicky linkované knihovny) (1-100)

Další stránky: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

browseui.dll, ver. 6.00.2900.2518 (xpsp.040919-1030) (rowseui, bowseui, brwseui, broseui, broweui, browsui, browsei, eui, bro)
mshtml.dll, ver. 6.00.2900.2524 (xpsp.040919-1030) (shtml, mhtml, mstml, mshml, mshtl, mshtm, tml, msh)
shdocvw.dll, ver. 6.00.2900.2520 (xpsp.040919-1030) (hdocvw, sdocvw, shocvw, shdcvw, shdovw, shdocw, shdocv, cvw, shd)
urlmon.dll, ver. 6.00.2900.2518 (xpsp.040919-1030) (rlmon, ulmon, urmon, urlon, urlmn, urlmo, mon, url)
wininet.dll, ver. 6.00.2900.2518 (xpsp.040919-1030) (ininet, wninet, wiinet, winnet, winiet, winint, winine, net, win)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz
spcustom.dll, ver. 5.5.0031.0 (SRV03_QFE.031113-0918) (pcustom, scustom, spustom, spcstom, spcutom, spcusom, spcustm, tom, spc)
spmsg.dll, ver. 5.5.0031.0 (SRV03_QFE.031113-0918) (pmsg, smsg, spsg, spmg, spms, msg, spm)
browseui.dll, ver. 6.00.2900.2598 (xpsp.041130-1728) (rowseui, bowseui, brwseui, broseui, broweui, browsui, browsei, eui, bro)
cdfview.dll, ver. 6.00.2900.2573 (xpsp.041130-1728) (dfview, cfview, cdview, cdfiew, cdfvew, cdfviw, cdfvie, iew, cdf)
iepeers.dll, ver. 6.00.2900.2604 (xpsp.041130-1728) (epeers, ipeers, ieeers, iepers, iepers, iepees, iepeer, ers, iep)
inseng.dll, ver. 6.00.2900.2573 (xpsp.041130-1728) (nseng, iseng, ineng, insng, inseg, insen, eng, ins)
mshtml.dll, ver. 6.00.2900.2604 (xpsp.041130-1728) (shtml, mhtml, mstml, mshml, mshtl, mshtm, tml, msh)
shdocvw.dll, ver. 6.00.2900.2598 (xpsp.041130-1728) (hdocvw, sdocvw, shocvw, shdcvw, shdovw, shdocw, shdocv, cvw, shd)
shlwapi.dll, ver. 6.00.2900.2573 (xpsp.041130-1728) (hlwapi, slwapi, shwapi, shlapi, shlwpi, shlwai, shlwap, api, shl)
urlmon.dll, ver. 6.00.2900.2598 (xpsp.041130-1728) (rlmon, ulmon, urmon, urlon, urlmn, urlmo, mon, url)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz
wininet.dll, ver. 6.00.2900.2598 (xpsp.041130-1728) (ininet, wninet, wiinet, winnet, winiet, winint, winine, net, win)
spcustom.dll, ver. 5.5.0033.0 (SRV03_QFE.031113-0918) (pcustom, scustom, spustom, spcstom, spcutom, spcusom, spcustm, tom, spc)
spmsg.dll, ver. 5.5.0033.0 (SRV03_QFE.031113-0918) (pmsg, smsg, spsg, spmg, spms, msg, spm)
ole32.dll, ver. 5.1.2600.2595 (xpsp.041130-1728) (le32, oe32, ol32, ole2, ole3, e32, ole)
olecli32.dll, ver. 1.07 (xpsp.041130-1728) (lecli32, oecli32, olcli32, oleli32, oleci32, olecl32, olecli2, i32, ole)
olecnv32.dll, ver. 5.1.2600.2595 (xpsp.041130-1728) (lecnv32, oecnv32, olcnv32, olenv32, olecv32, olecn32, olecnv2, v32, ole)
rpcss.dll, ver. 5.1.2600.2595 (xpsp.041130-1728) (pcss, rcss, rpss, rpcs, rpcs, css, rpc)
hypertrm.dll, ver. 5.1.2600.2563 (ypertrm, hpertrm, hyertrm, hyprtrm, hypetrm, hyperrm, hypertm, trm, hyp)
browseui.dll, ver. 6.00.2900.2668 (xpsp.050430-1553) (rowseui, bowseui, brwseui, broseui, broweui, browsui, browsei, eui, bro)
cdfview.dll, ver. 6.00.2900.2668 (xpsp.050430-1553) (dfview, cfview, cdview, cdfiew, cdfvew, cdfviw, cdfvie, iew, cdf)
iepeers.dll, ver. 6.00.2900.2668 (xpsp.050430-1553) (epeers, ipeers, ieeers, iepers, iepers, iepees, iepeer, ers, iep)
inseng.dll, ver. 6.00.2900.2668 (xpsp.050430-1553) (nseng, iseng, ineng, insng, inseg, insen, eng, ins)
mshtml.dll, ver. 6.00.2900.2668 (xpsp.050430-1553) (shtml, mhtml, mstml, mshml, mshtl, mshtm, tml, msh)
mshtmled.dll, ver. 6.00.2900.2668 (xpsp.050430-1553) (shtmled, mhtmled, mstmled, mshmled, mshtled, mshtmed, mshtmld, led, msh)
msrating.dll, ver. 6.00.2900.2668 (xpsp.050430-1553) (srating, mrating, msating, msrting, msraing, msratng, msratig, ing, msr)
pngfilt.dll, ver. 6.00.2900.2668 (xpsp.050430-1553) (ngfilt, pgfilt, pnfilt, pngilt, pngflt, pngfit, pngfil, ilt, png)
shdocvw.dll, ver. 6.00.2900.2668 (xpsp.050430-1553) (hdocvw, sdocvw, shocvw, shdcvw, shdovw, shdocw, shdocv, cvw, shd)
shlwapi.dll, ver. 6.00.2900.2668 (xpsp.050430-1553) (hlwapi, slwapi, shwapi, shlapi, shlwpi, shlwai, shlwap, api, shl)
urlmon.dll, ver. 6.00.2900.2668 (xpsp.050430-1553) (rlmon, ulmon, urmon, urlon, urlmn, urlmo, mon, url)
wininet.dll, ver. 6.00.2900.2668 (xpsp.050430-1553) (ininet, wninet, wiinet, winnet, winiet, winint, winine, net, win)
spcustom.dll, ver. 6.1.0022.4 (SRV03_QFE.031113-0918) (pcustom, scustom, spustom, spcstom, spcutom, spcusom, spcustm, tom, spc)
updspapi.dll, ver. 6.1.0022.4 (SRV03_QFE.031113-0918) (pdspapi, udspapi, upspapi, updpapi, updsapi, updsppi, updspai, api, upd)
spmsg.dll, ver. 6.1.0022.4 (SRV03_QFE.031113-0918) (pmsg, smsg, spsg, spmg, spms, msg, spm)
lsasrv.dll, ver. 5.1.2600.2525 (xpsp.040919-1030) (sasrv, lasrv, lssrv, lsarv, lsasv, lsasr, srv, lsa)
hlink.dll, ver. 5.2.3790.227 (srv03_qfe.040918-1553) (link, hink, hlnk, hlik, hlin, ink, hli)
srvsvc.dll, ver. 5.1.2600.2577 (xpsp.041130-1728) (rvsvc, svsvc, srsvc, srvvc, srvsc, srvsv, svc, srv)
agentdpv.dll, ver. 2.00.0.3423 (gentdpv, aentdpv, agntdpv, agetdpv, agendpv, agentpv, agentdv, dpv, age)
spru0405.dll, ver. 5.1.2600.2678 (xpsp.050516-1541) (pru0405, sru0405, spu0405, spr0405, spru405, spru005, spru045, 405, spr)
shell32.dll, ver. 6.00.2900.2578 (xpsp.041130-1728) (hell32, sell32, shll32, shel32, shel32, shell2, shell3, l32, she)
authz.dll, ver. 5.1.2600.2622 (xpsp.050301-1521) (uthz, athz, auhz, autz, auth, thz, aut)
user32.dll, ver. 5.1.2600.2622 (xpsp.050301-1521) (ser32, uer32, usr32, use32, user2, user3, r32, use)
winsrv.dll, ver. 5.1.2600.2622 (xpsp.050301-1521) (insrv, wnsrv, wisrv, winrv, winsv, winsr, srv, win)
shell32.dll, ver. 6.00.2900.2620 (xpsp.050225-1825) (hell32, sell32, shll32, shel32, shel32, shell2, shell3, l32, she)
tapisrv.dll, ver. 5.1.2600.2716 (xpsp.050707-1657) (apisrv, tpisrv, taisrv, tapsrv, tapirv, tapisv, tapisr, srv, tap)
ole32.dll, ver. 5.1.2600.2665 (xpsp.050427-1553) (le32, oe32, ol32, ole2, ole3, e32, ole)
olecli32.dll, ver. 1.07 (xpsp.050427-1553) (lecli32, oecli32, olcli32, oleli32, oleci32, olecl32, olecli2, i32, ole)
olecnv32.dll, ver. 5.1.2600.2665 (xpsp.050427-1553) (lecnv32, oecnv32, olcnv32, olenv32, olecv32, olecn32, olecnv2, v32, ole)
rpcss.dll, ver. 5.1.2600.2665 (xpsp.050427-1553) (pcss, rcss, rpss, rpcs, rpcs, css, rpc)
hhsetup.dll, ver. 5.2.3790.2453 (srv03_sp1_qfe.050525-1536) (hsetup, hsetup, hhetup, hhstup, hhseup, hhsetp, hhsetu, tup, hhs)
itircl.dll, ver. 5.2.3790.2453 (srv03_sp1_qfe.050525-1536) (tircl, iircl, itrcl, iticl, itirl, itirc, rcl, iti)
itss.dll, ver. 5.2.3790.2453 (srv03_sp1_qfe.050525-1536) (tss, iss, its, its, tss, its)
gdi32.dll, ver. 5.1.2600.2770 (xpsp.051005-1515) (di32, gi32, gd32, gdi2, gdi3, i32, gdi)
browseui.dll, ver. 6.00.2900.2753 (xpsp.050902-1331) (rowseui, bowseui, brwseui, broseui, broweui, browsui, browsei, eui, bro)
cdfview.dll, ver. 6.00.2900.2753 (xpsp.050902-1331) (dfview, cfview, cdview, cdfiew, cdfvew, cdfviw, cdfvie, iew, cdf)
danim.dll, ver. 6.03.01.0147 (anim, dnim, daim, danm, dani, nim, dan)
dxtrans.dll, ver. 6.00.2900.2753 (xpsp.050902-1331) (xtrans, dtrans, dxrans, dxtans, dxtrns, dxtras, dxtran, ans, dxt)
extmgr.dll, ver. 6.00.2900.2753 (xpsp.050902-1331) (xtmgr, etmgr, exmgr, extgr, extmr, extmg, mgr, ext)
iepeers.dll, ver. 6.00.2900.2753 (xpsp.050902-1331) (epeers, ipeers, ieeers, iepers, iepers, iepees, iepeer, ers, iep)
inseng.dll, ver. 6.00.2900.2753 (xpsp.050902-1331) (nseng, iseng, ineng, insng, inseg, insen, eng, ins)
mshtml.dll, ver. 6.00.2900.2769 (xpsp.051004-1419) (shtml, mhtml, mstml, mshml, mshtl, mshtm, tml, msh)
mshtmled.dll, ver. 6.00.2900.2753 (xpsp.050902-1331) (shtmled, mhtmled, mstmled, mshmled, mshtled, mshtmed, mshtmld, led, msh)
msrating.dll, ver. 6.00.2900.2753 (xpsp.050902-1331) (srating, mrating, msating, msrting, msraing, msratng, msratig, ing, msr)
mstime.dll, ver. 6.00.2900.2753 (xpsp.050902-1331) (stime, mtime, msime, mstme, mstie, mstim, ime, mst)
pngfilt.dll, ver. 6.00.2900.2753 (xpsp.050902-1331) (ngfilt, pgfilt, pnfilt, pngilt, pngflt, pngfit, pngfil, ilt, png)
shdocvw.dll, ver. 6.00.2900.2753 (xpsp.050902-1331) (hdocvw, sdocvw, shocvw, shdcvw, shdovw, shdocw, shdocv, cvw, shd)
shlwapi.dll, ver. 6.00.2900.2753 (xpsp.050902-1331) (hlwapi, slwapi, shwapi, shlapi, shlwpi, shlwai, shlwap, api, shl)
urlmon.dll, ver. 6.00.2900.2753 (xpsp.050902-1331) (rlmon, ulmon, urmon, urlon, urlmn, urlmo, mon, url)
wininet.dll, ver. 6.00.2900.2753 (xpsp.050902-1331) (ininet, wninet, wiinet, winnet, winiet, winint, winine, net, win)
kerberos.dll, ver. 5.1.2600.2698 (xpsp.050614-1527) (erberos, krberos, keberos, kereros, kerbros, kerbeos, kerbers, ros, ker)
nwwks.dll, ver. 5.1.2600.2736 (xpsp.050810-1536) (wwks, nwks, nwks, nwws, nwwk, wks, nww)
spcustom.dll, ver. 6.2.0029.0 (SRV03_QFE.031113-0918) (pcustom, scustom, spustom, spcstom, spcutom, spcusom, spcustm, tom, spc)
updspapi.dll, ver. 6.2.0029.0 (SRV03_QFE.031113-0918) (pdspapi, udspapi, upspapi, updpapi, updsapi, updsppi, updspai, api, upd)
spmsg.dll, ver. 6.2.0029.0 (SRV03_QFE.031113-0918) (pmsg, smsg, spsg, spmg, spms, msg, spm)
linkinfo.dll, ver. 5.1.2600.2751 (xpsp.050831-1531) (inkinfo, lnkinfo, likinfo, lininfo, linknfo, linkifo, linkino, nfo, lin)
shell32.dll, ver. 6.00.2900.2763 (xpsp.050922-1648) (hell32, sell32, shll32, shel32, shel32, shell2, shell3, l32, she)
spru0405.dll, ver. 5.1.2600.2764 (xpsp.050926-1615) (pru0405, sru0405, spu0405, spr0405, spru405, spru005, spru045, 405, spr)
winsrv.dll, ver. 5.1.2600.2751 (xpsp.050831-1531) (insrv, wnsrv, wisrv, winrv, winsv, winsr, srv, win)
cdosys.dll, ver. 6.2.0004.0 (dosys, cosys, cdsys, cdoys, cdoss, cdosy, sys, cdo)
icm32.dll, ver. 5.1.2600.2709 (xpsp.050628-1523) (cm32, im32, ic32, icm2, icm3, m32, icm)
mscms.dll, ver. 5.1.2600.2709 (xpsp.050628-1523) (scms, mcms, msms, mscs, mscm, cms, msc)
catsrv.dll, ver. 2001.12.4414.308 (atsrv, ctsrv, casrv, catrv, catsv, catsr, srv, cat)
catsrvut.dll, ver. 2001.12.4414.308 (atsrvut, ctsrvut, casrvut, catrvut, catsvut, catsrut, catsrvt, vut, cat)
clbcatex.dll, ver. 2001.12.4414.308 (lbcatex, cbcatex, clcatex, clbatex, clbctex, clbcaex, clbcatx, tex, clb)
clbcatq.dll, ver. 2001.12.4414.308 (lbcatq, cbcatq, clcatq, clbatq, clbctq, clbcaq, clbcat, atq, clb)
colbact.dll, ver. 2001.12.4414.308 (olbact, clbact, cobact, colact, colbct, colbat, colbac, act, col)
comadmin.dll, ver. 2001.12.4414.308 (omadmin, cmadmin, coadmin, comdmin, comamin, comadin, comadmn, min, com)
comrepl.dll, ver. 2001.12.4414.308 (omrepl, cmrepl, corepl, comepl, comrpl, comrel, comrep, epl, com)
comsvcs.dll, ver. 2001.12.4414.308 (omsvcs, cmsvcs, cosvcs, comvcs, comscs, comsvs, comsvc, vcs, com)
comuid.dll, ver. 2001.12.4414.308 (omuid, cmuid, couid, comid, comud, comui, uid, com)
es.dll, ver. 2001.12.4414.308 (s, e, s, es)
msdtcprx.dll, ver. 2001.12.4414.308 (sdtcprx, mdtcprx, mstcprx, msdcprx, msdtprx, msdtcrx, msdtcpx, prx, msd)
msdtctm.dll, ver. 2001.12.4414.308 (sdtctm, mdtctm, mstctm, msdctm, msdttm, msdtcm, msdtct, ctm, msd)
msdtcuiu.dll, ver. 2001.12.4414.308 (sdtcuiu, mdtcuiu, mstcuiu, msdcuiu, msdtuiu, msdtciu, msdtcuu, uiu, msd)
mtxclu.dll, ver. 2001.12.4414.308 (txclu, mxclu, mtclu, mtxlu, mtxcu, mtxcl, clu, mtx)
mtxoci.dll, ver. 2001.12.4414.308 (txoci, mxoci, mtoci, mtxci, mtxoi, mtxoc, oci, mtx)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.czÚvodní stránka Stránka 2 >>

Odkazy: Vyčistit počítač || Profesorio - jazykový software - program pro výuku jazyků