Windows procesy: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dll knihovny: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nejznámější: svchost.exe 1xconfig.exe acctmgr.exe adobegammaloader.exe agent.exe
Úvodní stránka | Žebříček top 1000 | Výrobci software | Vyčistit počítač (ext.odkaz )

Databáze DLL (aka: dynamicky linkované knihovny) (10501-10600)

Další stránky: 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

iedkcs32.dll, ver. 5.00.2614.3500 (edkcs32, idkcs32, iekcs32, iedcs32, iedks32, iedkc32, iedkcs2, s32, ied)
iepeers.dll, ver. 5.00.2614.3500 (epeers, ipeers, ieeers, iepers, iepers, iepees, iepeer, ers, iep)
iernonce.dll, ver. 5.00.2614.3500 (ernonce, irnonce, ienonce, ieronce, iernnce, iernoce, iernone, nce, ier)
iesetup.dll, ver. 5.00.2614.3500 (esetup, isetup, ieetup, iestup, ieseup, iesetp, iesetu, tup, ies)
imgutil.dll, ver. 5.00.2614.3500 (mgutil, igutil, imutil, imgtil, imguil, imgutl, imguti, til, img)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz
inet16.dll, ver. 5.00.2614.3500 (net16, iet16, int16, ine16, inet6, inet1, t16, ine)
inetcfg.dll, ver. 5.00.2614.3500 (netcfg, ietcfg, intcfg, inecfg, inetfg, inetcg, inetcf, cfg, ine)
inetcomm.dll, ver. 5.00.2615.200 (netcomm, ietcomm, intcomm, inecomm, inetomm, inetcmm, inetcom, omm, ine)
inetcplc.dll, ver. 5.00.2614.3500 (netcplc, ietcplc, intcplc, inecplc, inetplc, inetclc, inetcpc, plc, ine)
inseng.dll, ver. 5.00.2614.3500 (nseng, iseng, ineng, insng, inseg, insen, eng, ins)
ipcw0000.dll, ver. 4.10.1998 (pcw0000, icw0000, ipw0000, ipc0000, ipcw000, ipcw000, ipcw000, 000, ipc)
ir41_qc.dll, ver. 4.30.62.01 (r41_qc, i41_qc, ir1_qc, ir4_qc, ir41qc, ir41_c, ir41_q, _qc, ir4)
isign32.dll, ver. 5.00.2614.3500 (sign32, iign32, isgn32, isin32, isig32, isign2, isign3, n32, isi)
javaee.dll, ver. 5.00.3167 (avaee, jvaee, jaaee, javee, javae, javae, aee, jav)
jgdw400.dll, ver. (gdw400, jdw400, jgw400, jgd400, jgdw00, jgdw40, jgdw40, 400, jgd)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz
jit.dll, ver. 5.00.3167 (it, jt, ji, jit, jit)
jsproxy.dll, ver. 5.00.2614.3500 (sproxy, jproxy, jsroxy, jspoxy, jsprxy, jsproy, jsprox, oxy, jsp)
licmgr10.dll, ver. 5.00.2614.3500 (icmgr10, lcmgr10, limgr10, licgr10, licmr10, licmg10, licmgr0, r10, lic)
mciqtz32.dll, ver. 6.01.05.0217 (ciqtz32, miqtz32, mcqtz32, mcitz32, mciqz32, mciqt32, mciqtz2, z32, mci)
mlang.dll, ver. 5.00.2614.3500 (lang, mang, mlng, mlag, mlan, ang, mla)
mobsync.dll, ver. 5.00.2614.3500 (obsync, mbsync, mosync, mobync, mobsnc, mobsyc, mobsyn, ync, mob)
mscpxl32.dll, ver. 3.60.0320 (scpxl32, mcpxl32, mspxl32, mscxl32, mscpl32, mscpx32, mscpxl2, l32, msc)
msdaora.dll, ver. 02.10.3711.0 (sdaora, mdaora, msaora, msdora, msdara, msdaoa, msdaor, ora, msd)
msdaosp.dll, ver. 2.10.3711.0 (sdaosp, mdaosp, msaosp, msdosp, msdasp, msdaop, msdaos, osp, msd)
msdaprst.dll, ver. (sdaprst, mdaprst, msaprst, msdprst, msdarst, msdapst, msdaprt, rst, msd)
mshtml.dll, ver. 5.00.2614.3500 (shtml, mhtml, mstml, mshml, mshtl, mshtm, tml, msh)
mshtmled.dll, ver. (shtmled, mhtmled, mstmled, mshmled, mshtled, mshtmed, mshtmld, led, msh)
msident.dll, ver. 5.00.2614.3500 (sident, mident, msdent, msient, msidnt, msidet, msiden, ent, msi)
msidle.dll, ver. 5.00.2614.3500 (sidle, midle, msdle, msile, mside, msidl, dle, msi)
msieftp.dll, ver. 5.00.2614.3500 (sieftp, mieftp, mseftp, msiftp, msietp, msiefp, msieft, ftp, msi)
msjet35.dll, ver. 3.51.2723.0 (sjet35, mjet35, mset35, msjt35, msje35, msjet5, msjet3, t35, msj)
msjetol1.dll, ver. (sjetol1, mjetol1, msetol1, msjtol1, msjeol1, msjetl1, msjeto1, ol1, msj)
msoe.dll, ver. 5.00.2615.200 (soe, moe, mse, mso, soe, mso)
msoeacct.dll, ver. 5.00.2615.200 (soeacct, moeacct, mseacct, msoacct, msoecct, msoeact, msoeact, cct, mso)
msoert2.dll, ver. 5.00.2615.200 (soert2, moert2, msert2, msort2, msoet2, msoer2, msoert, rt2, mso)
msorcl32.dll, ver. 02.573.3711.0 (sorcl32, morcl32, msrcl32, msocl32, msorl32, msorc32, msorcl2, l32, mso)
msrating.dll, ver. 5.00.2614.3500 (srating, mrating, msating, msrting, msraing, msratng, msratig, ing, msr)
msrepl35.dll, ver. 3.51.2404.0 (srepl35, mrepl35, msepl35, msrpl35, msrel35, msrep35, msrepl5, l35, msr)
msvbvm50.dll, ver. (svbvm50, mvbvm50, msbvm50, msvvm50, msvbm50, msvbv50, msvbvm0, m50, msv)
mswdat10.dll, ver. 4.00.2521.8 (swdat10, mwdat10, msdat10, mswat10, mswdt10, mswda10, mswdat0, t10, msw)
mswstr10.dll, ver. 4.00.2521.8 (swstr10, mwstr10, msstr10, mswtr10, mswsr10, mswst10, mswstr0, r10, msw)
msxml.dll, ver. 5.00.2614.3500 (sxml, mxml, msml, msxl, msxm, xml, msx)
occache.dll, ver. 5.00.2614.3500 (ccache, ocache, ocache, occche, occahe, occace, occach, che, occ)
odbcbcp.dll, ver. 3.70.0623 (dbcbcp, obcbcp, odcbcp, odbbcp, odbccp, odbcbp, odbcbc, bcp, odb)
odbcjt32.dll, ver. (dbcjt32, obcjt32, odcjt32, odbjt32, odbct32, odbcj32, odbcjt2, t32, odb)
oeimport.dll, ver. 5.00.2615.200 (eimport, oimport, oemport, oeiport, oeimort, oeimprt, oeimpot, ort, oei)
oejunk.dll, ver. 5.00.2615.200 (ejunk, ojunk, oeunk, oejnk, oejuk, oejun, unk, oej)
oemiglib.dll, ver. 5.00.2615.200 (emiglib, omiglib, oeiglib, oemglib, oemilib, oemigib, oemiglb, lib, oem)
pid.dll, ver. 4.06.03.0518 (id, pd, pi, pid, pid)
pngfilt.dll, ver. 5.00.2614.3500 (ngfilt, pgfilt, pnfilt, pngilt, pngflt, pngfit, pngfil, ilt, png)
qcap.dll, ver. (cap, qap, qcp, qca, cap, qca)
qdv.dll, ver. 6.01.05.0319 (dv, qv, qd, qdv, qdv)
qdvd.dll, ver. 6.01.05.0217 (dvd, qvd, qdd, qdv, dvd, qdv)
quartz.dll, ver. 6.01.05.0319 (uartz, qartz, qurtz, quatz, quarz, quart, rtz, qua)
riched32.dll, ver. 4.00.834.839 (iched32, rched32, rihed32, riced32, richd32, riche32, riched2, d32, ric)
sage.dll, ver. (age, sge, sae, sag, age, sag)
sendmail.dll, ver. 5.00.2614.3500 (endmail, sndmail, sedmail, senmail, sendail, sendmil, sendmal, ail, sen)
sens.dll, ver. 5.00.2614.3500 (ens, sns, ses, sen, ens, sen)
sensapi.dll, ver. 5.00.2614.3500 (ensapi, snsapi, sesapi, senapi, senspi, sensai, sensap, api, sen)
senscfg.dll, ver. 5.00.2614.3500 (enscfg, snscfg, sescfg, sencfg, sensfg, senscg, senscf, cfg, sen)
setupwbv.dll, ver. 5.00.2614.3500 (etupwbv, stupwbv, seupwbv, setpwbv, setuwbv, setupbv, setupwv, wbv, set)
shdoc401.dll, ver. 5.00.2614.3500 (hdoc401, sdoc401, shoc401, shdc401, shdo401, shdoc01, shdoc41, 401, shd)
shdocvw.dll, ver. 5.00.2614.3500 (hdocvw, sdocvw, shocvw, shdcvw, shdovw, shdocw, shdocv, cvw, shd)
shfolder.dll, ver. 5.00.2614.3500 (hfolder, sfolder, sholder, shflder, shfoder, shfoler, shfoldr, der, shf)
shlwapi.dll, ver. 5.00.2614.3500 (hlwapi, slwapi, shwapi, shlapi, shlwpi, shlwai, shlwap, api, shl)
softpub.dll, ver. (oftpub, sftpub, sotpub, sofpub, softub, softpb, softpu, pub, sof)
sqloledb.dll, ver. 07.01.0623 (qloledb, sloledb, sqoledb, sqlledb, sqloedb, sqloldb, sqloleb, edb, sql)
sqlsrv32.dll, ver. 3.70.0623 (qlsrv32, slsrv32, sqsrv32, sqlrv32, sqlsv32, sqlsr32, sqlsrv2, v32, sql)
thumbvw.dll, ver. 5.00.2614.3500 (humbvw, tumbvw, thmbvw, thubvw, thumvw, thumbw, thumbv, bvw, thu)
trialoc.dll, ver. 5.00.2614.3500 (rialoc, tialoc, traloc, triloc, triaoc, trialc, trialo, loc, tri)
url.dll, ver. 5.00.2614.3500 (rl, ul, ur, url, url)
urlmon.dll, ver. 5.00.2614.3500 (rlmon, ulmon, urmon, urlon, urlmn, urlmo, mon, url)
user32.dll, ver. 4.10.2222 (ser32, uer32, usr32, use32, user2, user3, r32, use)
vbscript.dll, ver. (bscript, vscript, vbcript, vbsript, vbscipt, vbscrpt, vbscrit, ipt, vbs)
wab32.dll, ver. 5.00.2615.200 (ab32, wb32, wa32, wab2, wab3, b32, wab)
wabfind.dll, ver. 5.00.2615.200 (abfind, wbfind, wafind, wabind, wabfnd, wabfid, wabfin, ind, wab)
wabimp.dll, ver. 5.00.2615.200 (abimp, wbimp, waimp, wabmp, wabip, wabim, imp, wab)
webcheck.dll, ver. 5.00.2614.3500 (ebcheck, wbcheck, wecheck, webheck, webceck, webchck, webchek, eck, web)
ADROT.dll, ver. 4.02.0690 (DROT, AROT, ADOT, ADRT, ADRO, ROT, ADR)
asp.dll, ver. 4.02.0690 (sp, ap, as, asp, asp)
aspperf.dll, ver. 4.02.0690 (spperf, apperf, asperf, asperf, aspprf, asppef, aspper, erf, asp)
browscap.dll, ver. 4.02.0690 (rowscap, bowscap, brwscap, broscap, browcap, browsap, browscp, cap, bro)
NEXTLINK.dll, ver. 4.02.0690 (EXTLINK, NXTLINK, NETLINK, NEXLINK, NEXTINK, NEXTLNK, NEXTLIK, INK, NEX)
callcont.dll, ver. 4.4.3345 (allcont, cllcont, calcont, calcont, callont, callcnt, callcot, ont, cal)
cim16net.dll, ver. 1.10.698.0000 (im16net, cm16net, ci16net, cim6net, cim1net, cim16et, cim16nt, net, cim)
cim32net.dll, ver. 1.10.698.0000 (im32net, cm32net, ci32net, cim2net, cim3net, cim32et, cim32nt, net, cim)
cimw32ex.dll, ver. 1.10.698.0000 (imw32ex, cmw32ex, ciw32ex, cim32ex, cimw2ex, cimw3ex, cimw32x, 2ex, cim)
cimwin32.dll, ver. 1.10.698.0000 (imwin32, cmwin32, ciwin32, cimin32, cimwn32, cimwi32, cimwin2, n32, cim)
confmrsl.dll, ver. 4.4.3345 (onfmrsl, cnfmrsl, cofmrsl, conmrsl, confrsl, confmsl, confmrl, rsl, con)
dcap16.dll, ver. 4.4.3345 (cap16, dap16, dcp16, dca16, dcap6, dcap1, p16, dca)
ddrawex.dll, ver. 4.86.03.0518 (drawex, drawex, ddawex, ddrwex, ddraex, ddrawx, ddrawe, wex, ddr)
fastprox.dll, ver. 1.10.698.0000 (astprox, fstprox, fatprox, fasprox, fastrox, fastpox, fastprx, rox, fas)
framedyn.dll, ver. 1.10.698.0000 (ramedyn, famedyn, frmedyn, fraedyn, framdyn, frameyn, framedn, dyn, fra)
h323cc.dll, ver. 4.4.3345 (323cc, h23cc, h33cc, h32cc, h323c, h323c, 3cc, h32)
mofd.dll, ver. 1.10.698.0000 (ofd, mfd, mod, mof, ofd, mof)
msconf.dll, ver. 4.4.3345 (sconf, mconf, msonf, mscnf, mscof, mscon, onf, msc)
mst120.dll, ver. 4.4.3345 (st120, mt120, ms120, mst20, mst10, mst12, 120, mst)
mst123.dll, ver. 4.4.3345 (st123, mt123, ms123, mst23, mst13, mst12, 123, mst)
nac.dll, ver. 4.4.3345 (ac, nc, na, nac, nac)
nmaswin.dll, ver. 4.4.3345 (maswin, naswin, nmswin, nmawin, nmasin, nmaswn, nmaswi, win, nma)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz<< Stránka 105 Úvodní stránka Stránka 107 >>

Odkazy: Vyčistit počítač || Profesorio - jazykový software - program pro výuku jazyků