Windows procesy: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dll knihovny: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nejznámější: svchost.exe 1xconfig.exe acctmgr.exe adobegammaloader.exe agent.exe
Úvodní stránka | Žebříček top 1000 | Výrobci software | Vyčistit počítač (ext.odkaz )

Databáze DLL (aka: dynamicky linkované knihovny) (1201-1300)

Další stránky: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

mf3216.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (f3216, m3216, mf216, mf316, mf326, mf321, 216, mf3)
msasn1.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (sasn1, masn1, mssn1, msan1, msas1, msasn, sn1, msa)
msgina.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (sgina, mgina, msina, msgna, msgia, msgin, ina, msg)
mst120.dll, ver. 4.4.3400 (st120, mt120, ms120, mst20, mst10, mst12, 120, mst)
netapi32.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (etapi32, ntapi32, neapi32, netpi32, netai32, netap32, netapi2, i32, net)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz
nmcom.dll, ver. 4.4.3400 (mcom, ncom, nmom, nmcm, nmco, com, nmc)
rtcdll.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (tcdll, rcdll, rtdll, rtcll, rtcdl, rtcdl, dll, rtc)
schannel.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (channel, shannel, scannel, schnnel, schanel, schanel, schannl, nel, sch)
dao360.dll, ver. 03.60.3714.5 (ao360, do360, da360, dao60, dao30, dao36, 360, dao)
expsrv.dll, ver. 6.72.9414 (xpsrv, epsrv, exsrv, exprv, expsv, expsr, srv, exp)
msexch40.dll, ver. 4.00.5325.0 (sexch40, mexch40, msxch40, msech40, msexh40, msexc40, msexch0, h40, mse)
msexcl40.dll, ver. 4.00.5919.0 (sexcl40, mexcl40, msxcl40, msecl40, msexl40, msexc40, msexcl0, l40, mse)
msjet40.dll, ver. 4.00.6218.0 (sjet40, mjet40, mset40, msjt40, msje40, msjet0, msjet4, t40, msj)
msjetol1.dll, ver. 4.00.5919.0 (sjetol1, mjetol1, msetol1, msjtol1, msjeol1, msjetl1, msjeto1, ol1, msj)
msjetoledb40.dll, ver. 4.00.5919.0 (sjetoledb40, mjetoledb40, msetoledb40, msjtoledb40, msjeoledb40, msjetledb40, msjetoedb40, b40, msj)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz
msjint40.dll, ver. 4.00.2927.2 (sjint40, mjint40, msint40, msjnt40, msjit40, msjin40, msjint0, t40, msj)
msjter40.dll, ver. 4.00.2927.2 (sjter40, mjter40, mster40, msjer40, msjtr40, msjte40, msjter0, r40, msj)
msjtes40.dll, ver. 4.00.5914.0 (sjtes40, mjtes40, mstes40, msjes40, msjts40, msjte40, msjtes0, s40, msj)
msltus40.dll, ver. 4.00.5325.0 (sltus40, mltus40, mstus40, mslus40, mslts40, msltu40, msltus0, s40, msl)
mspbde40.dll, ver. 4.00.5325.0 (spbde40, mpbde40, msbde40, mspde40, mspbe40, mspbd40, mspbde0, e40, msp)
msrd2x40.dll, ver. 4.00.4910.0 (srd2x40, mrd2x40, msd2x40, msr2x40, msrdx40, msrd240, msrd2x0, x40, msr)
msrd3x40.dll, ver. 4.00.4325.0 (srd3x40, mrd3x40, msd3x40, msr3x40, msrdx40, msrd340, msrd3x0, x40, msr)
msrepl40.dll, ver. 4.00.6226.0 (srepl40, mrepl40, msepl40, msrpl40, msrel40, msrep40, msrepl0, l40, msr)
mstext40.dll, ver. 4.00.5325.0 (stext40, mtext40, msext40, mstxt40, mstet40, mstex40, mstext0, t40, mst)
mswdat10.dll, ver. 4.00.3829.2 (swdat10, mwdat10, msdat10, mswat10, mswdt10, mswda10, mswdat0, t10, msw)
mswstr10.dll, ver. 4.00.3829.2 (swstr10, mwstr10, msstr10, mswtr10, mswsr10, mswst10, mswstr0, r10, msw)
msxbde40.dll, ver. 4.00.5427.0 (sxbde40, mxbde40, msbde40, msxde40, msxbe40, msxbd40, msxbde0, e40, msx)
vbajet32.dll, ver. 6.1.8268 (bajet32, vajet32, vbjet32, vbaet32, vbajt32, vbaje32, vbajet2, t32, vba)
Custom_Uninstall.dll, ver. 5.3.0000001.0904.2 built by: private/Lab06_dev(DXB (ustom_Uninstall, Cstom_Uninstall, Cutom_Uninstall, Cusom_Uninstall, Custm_Uninstall, Custo_Uninstall, CustomUninstall, all, Cus)
dplayx.dll, ver. 5.3.0000000.900 built by: DIRECTX (playx, dlayx, dpayx, dplyx, dplax, dplay, ayx, dpl)
dpwsockx.dll, ver. 5.3.0000000.900 built by: DIRECTX (pwsockx, dwsockx, dpsockx, dpwockx, dpwsckx, dpwsokx, dpwsocx, ckx, dpw)
qmgr.dll, ver. 6.2.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (mgr, qgr, qmr, qmg, mgr, qmg)
qmgrprxy.dll, ver. 6.2.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (mgrprxy, qgrprxy, qmrprxy, qmgprxy, qmgrrxy, qmgrpxy, qmgrpry, rxy, qmg)
winhttp.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (inhttp, wnhttp, wihttp, winttp, winhtp, winhtp, winhtt, ttp, win)
browseui.dll, ver. 6.00.2900.2518 (xpsp_sp2_gdr.040919-1056) (rowseui, bowseui, brwseui, broseui, broweui, browsui, browsei, eui, bro)
cdfview.dll, ver. 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (dfview, cfview, cdview, cdfiew, cdfvew, cdfviw, cdfvie, iew, cdf)
iepeers.dll, ver. 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (epeers, ipeers, ieeers, iepers, iepers, iepees, iepeer, ers, iep)
inseng.dll, ver. 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (nseng, iseng, ineng, insng, inseg, insen, eng, ins)
mshtml.dll, ver. 6.00.2900.2523 (xpsp_sp2_gdr.040919-1056) (shtml, mhtml, mstml, mshml, mshtl, mshtm, tml, msh)
shdocvw.dll, ver. 6.00.2900.2518 (xpsp_sp2_gdr.040919-1056) (hdocvw, sdocvw, shocvw, shdcvw, shdovw, shdocw, shdocv, cvw, shd)
shlwapi.dll, ver. 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (hlwapi, slwapi, shwapi, shlapi, shlwpi, shlwai, shlwap, api, shl)
urlmon.dll, ver. 6.00.2900.2518 (xpsp_sp2_gdr.040919-1056) (rlmon, ulmon, urmon, urlon, urlmn, urlmo, mon, url)
wininet.dll, ver. 6.00.2900.2518 (xpsp_sp2_gdr.040919-1056) (ininet, wninet, wiinet, winnet, winiet, winint, winine, net, win)
ole32.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (le32, oe32, ol32, ole2, ole3, e32, ole)
olecli32.dll, ver. 1.07 (XPClient.010817-1148) (lecli32, oecli32, olcli32, oleli32, oleci32, olecl32, olecli2, i32, ole)
olecnv32.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (lecnv32, oecnv32, olcnv32, olenv32, olecv32, olecn32, olecnv2, v32, ole)
rpcss.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (pcss, rcss, rpss, rpcs, rpcs, css, rpc)
hypertrm.dll, ver. 5.1.2600.2180 (ypertrm, hpertrm, hyertrm, hyprtrm, hypetrm, hyperrm, hypertm, trm, hyp)
browseui.dll, ver. 6.00.2900.2578 (xpsp_sp2_gdr.041130-1729) (rowseui, bowseui, brwseui, broseui, broweui, browsui, browsei, eui, bro)
cdfview.dll, ver. 6.00.2900.2573 (xpsp_sp2_gdr.041130-1729) (dfview, cfview, cdview, cdfiew, cdfvew, cdfviw, cdfvie, iew, cdf)
iepeers.dll, ver. 6.00.2900.2604 (xpsp_sp2_gdr.041130-1729) (epeers, ipeers, ieeers, iepers, iepers, iepees, iepeer, ers, iep)
inseng.dll, ver. 6.00.2900.2573 (xpsp_sp2_gdr.041130-1729) (nseng, iseng, ineng, insng, inseg, insen, eng, ins)
mshtml.dll, ver. 6.00.2900.2604 (xpsp_sp2_gdr.041130-1729) (shtml, mhtml, mstml, mshml, mshtl, mshtm, tml, msh)
mshtmled.dll, ver. 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (shtmled, mhtmled, mstmled, mshmled, mshtled, mshtmed, mshtmld, led, msh)
msrating.dll, ver. 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (srating, mrating, msating, msrting, msraing, msratng, msratig, ing, msr)
pngfilt.dll, ver. 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (ngfilt, pgfilt, pnfilt, pngilt, pngflt, pngfit, pngfil, ilt, png)
shdocvw.dll, ver. 6.00.2900.2573 (xpsp_sp2_gdr.041130-1729) (hdocvw, sdocvw, shocvw, shdcvw, shdovw, shdocw, shdocv, cvw, shd)
shlwapi.dll, ver. 6.00.2900.2573 (xpsp_sp2_gdr.041130-1729) (hlwapi, slwapi, shwapi, shlapi, shlwpi, shlwai, shlwap, api, shl)
urlmon.dll, ver. 6.00.2900.2574 (xpsp_sp2_gdr.041130-1729) (rlmon, ulmon, urmon, urlon, urlmn, urlmo, mon, url)
wininet.dll, ver. 6.00.2900.2577 (xpsp_sp2_gdr.041130-1729) (ininet, wninet, wiinet, winnet, winiet, winint, winine, net, win)
lsasrv.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sasrv, lasrv, lssrv, lsarv, lsasv, lsasr, srv, lsa)
hlink.dll, ver. 5.0.4513 (link, hink, hlnk, hlik, hlin, ink, hli)
srvsvc.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (rvsvc, svsvc, srsvc, srvvc, srvsc, srvsv, svc, srv)
shell32.dll, ver. 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (hell32, sell32, shll32, shel32, shel32, shell2, shell3, l32, she)
authz.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (uthz, athz, auhz, autz, auth, thz, aut)
user32.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (ser32, uer32, usr32, use32, user2, user3, r32, use)
winsrv.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (insrv, wnsrv, wisrv, winrv, winsv, winsr, srv, win)
shell32.dll, ver. 6.00.2900.2578 (xpsp_sp2_gdr.041130-1729) (hell32, sell32, shll32, shel32, shel32, shell2, shell3, l32, she)
tapisrv.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (apisrv, tpisrv, taisrv, tapsrv, tapirv, tapisv, tapisr, srv, tap)
ole32.dll, ver. 5.1.2600.2595 (xpsp_sp2_gdr.041130-1729) (le32, oe32, ol32, ole2, ole3, e32, ole)
olecli32.dll, ver. 1.07 (xpsp_sp2_gdr.041130-1729) (lecli32, oecli32, olcli32, oleli32, oleci32, olecl32, olecli2, i32, ole)
olecnv32.dll, ver. 5.1.2600.2595 (xpsp_sp2_gdr.041130-1729) (lecnv32, oecnv32, olcnv32, olenv32, olecv32, olecn32, olecnv2, v32, ole)
rpcss.dll, ver. 5.1.2600.2595 (xpsp_sp2_gdr.041130-1729) (pcss, rcss, rpss, rpcs, rpcs, css, rpc)
hhsetup.dll, ver. 5.2.3790.1159 (dnsrv.040209-1620) (hsetup, hsetup, hhetup, hhstup, hhseup, hhsetp, hhsetu, tup, hhs)
itircl.dll, ver. 5.2.3790.1159 (dnsrv.040209-1620) (tircl, iircl, itrcl, iticl, itirl, itirc, rcl, iti)
itss.dll, ver. 5.2.3790.1221 (dnsrv.040715-2015) (tss, iss, its, its, tss, its)
gdi32.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (di32, gi32, gd32, gdi2, gdi3, i32, gdi)
browseui.dll, ver. 6.00.2900.2668 (xpsp_sp2_gdr.050430-1553) (rowseui, bowseui, brwseui, broseui, broweui, browsui, browsei, eui, bro)
cdfview.dll, ver. 6.00.2900.2668 (xpsp_sp2_gdr.050430-1553) (dfview, cfview, cdview, cdfiew, cdfvew, cdfviw, cdfvie, iew, cdf)
dxtrans.dll, ver. 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (xtrans, dtrans, dxrans, dxtans, dxtrns, dxtras, dxtran, ans, dxt)
extmgr.dll, ver. 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (xtmgr, etmgr, exmgr, extgr, extmr, extmg, mgr, ext)
iepeers.dll, ver. 6.00.2900.2668 (xpsp_sp2_gdr.050430-1553) (epeers, ipeers, ieeers, iepers, iepers, iepees, iepeer, ers, iep)
inseng.dll, ver. 6.00.2900.2668 (xpsp_sp2_gdr.050430-1553) (nseng, iseng, ineng, insng, inseg, insen, eng, ins)
mshtml.dll, ver. 6.00.2900.2668 (xpsp_sp2_gdr.050430-1553) (shtml, mhtml, mstml, mshml, mshtl, mshtm, tml, msh)
mshtmled.dll, ver. 6.00.2900.2668 (xpsp_sp2_gdr.050430-1553) (shtmled, mhtmled, mstmled, mshmled, mshtled, mshtmed, mshtmld, led, msh)
msrating.dll, ver. 6.00.2900.2668 (xpsp_sp2_gdr.050430-1553) (srating, mrating, msating, msrting, msraing, msratng, msratig, ing, msr)
mstime.dll, ver. 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (stime, mtime, msime, mstme, mstie, mstim, ime, mst)
pngfilt.dll, ver. 6.00.2900.2668 (xpsp_sp2_gdr.050430-1553) (ngfilt, pgfilt, pnfilt, pngilt, pngflt, pngfit, pngfil, ilt, png)
shdocvw.dll, ver. 6.00.2900.2668 (xpsp_sp2_gdr.050430-1553) (hdocvw, sdocvw, shocvw, shdcvw, shdovw, shdocw, shdocv, cvw, shd)
shlwapi.dll, ver. 6.00.2900.2668 (xpsp_sp2_gdr.050430-1553) (hlwapi, slwapi, shwapi, shlapi, shlwpi, shlwai, shlwap, api, shl)
urlmon.dll, ver. 6.00.2900.2668 (xpsp_sp2_gdr.050430-1553) (rlmon, ulmon, urmon, urlon, urlmn, urlmo, mon, url)
wininet.dll, ver. 6.00.2900.2668 (xpsp_sp2_gdr.050430-1553) (ininet, wninet, wiinet, winnet, winiet, winint, winine, net, win)
kerberos.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (erberos, krberos, keberos, kereros, kerbros, kerbeos, kerbers, ros, ker)
nwwks.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (wwks, nwks, nwks, nwws, nwwk, wks, nww)
linkinfo.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (inkinfo, lnkinfo, likinfo, lininfo, linknfo, linkifo, linkino, nfo, lin)
shell32.dll, ver. 6.00.2900.2620 (xpsp_sp2_gdr.050225-1820) (hell32, sell32, shll32, shel32, shel32, shell2, shell3, l32, she)
shlwapi.dll, ver. 6.00.2900.2753 (xpsp_sp2_gdr.050902-1326) (hlwapi, slwapi, shwapi, shlapi, shlwpi, shlwai, shlwap, api, shl)
winsrv.dll, ver. 5.1.2600.2622 (xpsp_sp2_gdr.050301-1519) (insrv, wnsrv, wisrv, winrv, winsv, winsr, srv, win)
cdosys.dll, ver. 6.2.0002.0 (dosys, cosys, cdsys, cdoys, cdoss, cdosy, sys, cdo)
icm32.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (cm32, im32, ic32, icm2, icm3, m32, icm)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz<< Stránka 12 Úvodní stránka Stránka 14 >>

Odkazy: Vyčistit počítač || Profesorio - jazykový software - program pro výuku jazyků