Windows procesy: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dll knihovny: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nejznámější: svchost.exe 1xconfig.exe acctmgr.exe adobegammaloader.exe agent.exe
Úvodní stránka | Žebříček top 1000 | Výrobci software | Vyčistit počítač (ext.odkaz )

Databáze DLL (aka: dynamicky linkované knihovny) (101-200)

Další stránky: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ole32.dll, ver. 5.1.2600.2726 (xpsp.050725-1531) (le32, oe32, ol32, ole2, ole3, e32, ole)
olecli32.dll, ver. 1.07 (xpsp.050725-1531) (lecli32, oecli32, olcli32, oleli32, oleci32, olecl32, olecli2, i32, ole)
olecnv32.dll, ver. 5.1.2600.2726 (xpsp.050725-1531) (lecnv32, oecnv32, olcnv32, olenv32, olecv32, olecn32, olecnv2, v32, ole)
rpcss.dll, ver. 5.1.2600.2726 (xpsp.050725-1531) (pcss, rcss, rpss, rpcs, rpcs, css, rpc)
txflog.dll, ver. 2001.12.4414.308 (xflog, tflog, txlog, txfog, txflg, txflo, log, txf)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz
xolehlp.dll, ver. 2001.12.4414.308 (olehlp, xlehlp, xoehlp, xolhlp, xolelp, xolehp, xolehl, hlp, xol)
quartz.dll, ver. 6.05.2600.2749 (uartz, qartz, qurtz, quatz, quarz, quart, rtz, qua)
netman.dll, ver. 5.1.2600.2743 (xpsp.050819-1528) (etman, ntman, neman, netan, netmn, netma, man, net)
umpnpmgr.dll, ver. 5.1.2600.2744 (xpsp.050822-1649) (mpnpmgr, upnpmgr, umnpmgr, umppmgr, umpnmgr, umpnpgr, umpnpmr, mgr, ump)
fontsub.dll, ver. 5.1.2600.2777 (xpsp.051014-1548) (ontsub, fntsub, fotsub, fonsub, fontub, fontsb, fontsu, sub, fon)
t2embed.dll, ver. 5.1.2600.2777 (xpsp.051014-1548) (2embed, tembed, t2mbed, t2ebed, t2emed, t2embd, t2embe, bed, t2e)
shell32.dll, ver. 6.00.2900.2869 (xpsp.060316-1523) (hell32, sell32, shll32, shel32, shel32, shell2, shell3, l32, she)
spru0405.dll, ver. 5.1.2600.2872 (xpsp.060321-1553) (pru0405, sru0405, spu0405, spr0405, spru405, spru005, spru045, 405, spr)
esent.dll, ver. 5.1.2468.0 (Lab03_N(jliem).010306-1456) (sent, eent, esnt, eset, esen, ent, ese)
rasmans.dll, ver. 5.1.2600.2936 (xpsp.060621-2356) (asmans, rsmans, ramans, rasans, rasmns, rasmas, rasman, ans, ras)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz
msadco.dll, ver. 2.81.1124.0 (xpsp.060322-1626) (sadco, madco, msdco, msaco, msado, msadc, dco, msa)
inetcomm.dll, ver. 6.00.2900.2869 (xpsp.060316-1523) (netcomm, ietcomm, intcomm, inecomm, inetomm, inetcmm, inetcom, omm, ine)
msoe.dll, ver. 6.00.2900.2869 (xpsp.060316-1523) (soe, moe, mse, mso, soe, mso)
wab32.dll, ver. 6.00.2900.2869 (xpsp.060316-1523) (ab32, wb32, wa32, wab2, wab3, b32, wab)
wabimp.dll, ver. 6.00.2900.2869 (xpsp.060316-1523) (abimp, wbimp, waimp, wabmp, wabip, wabim, imp, wab)
webclnt.dll, ver. 5.1.2600.2821 (xpsp.060103-1543) (ebclnt, wbclnt, weclnt, weblnt, webcnt, webclt, webcln, lnt, web)
browseui.dll, ver. 6.00.2900.2861 (xpsp.060303-1528) (rowseui, bowseui, brwseui, broseui, broweui, browsui, browsei, eui, bro)
cdfview.dll, ver. 6.00.2900.2861 (xpsp.060303-1528) (dfview, cfview, cdview, cdfiew, cdfvew, cdfviw, cdfvie, iew, cdf)
danim.dll, ver. 6.03.01.0148 (anim, dnim, daim, danm, dani, nim, dan)
dxtrans.dll, ver. 6.00.2900.2861 (xpsp.060303-1528) (xtrans, dtrans, dxrans, dxtans, dxtrns, dxtras, dxtran, ans, dxt)
extmgr.dll, ver. 6.00.2900.2861 (xpsp.060303-1528) (xtmgr, etmgr, exmgr, extgr, extmr, extmg, mgr, ext)
iepeers.dll, ver. 6.00.2900.2861 (xpsp.060303-1528) (epeers, ipeers, ieeers, iepers, iepers, iepees, iepeer, ers, iep)
inseng.dll, ver. 6.00.2900.2861 (xpsp.060303-1528) (nseng, iseng, ineng, insng, inseg, insen, eng, ins)
mshtml.dll, ver. 6.00.2900.2873 (xpsp.060322-1626) (shtml, mhtml, mstml, mshml, mshtl, mshtm, tml, msh)
mshtmled.dll, ver. 6.00.2900.2861 (xpsp.060303-1528) (shtmled, mhtmled, mstmled, mshmled, mshtled, mshtmed, mshtmld, led, msh)
msrating.dll, ver. 6.00.2900.2861 (xpsp.060303-1528) (srating, mrating, msating, msrting, msraing, msratng, msratig, ing, msr)
mstime.dll, ver. 6.00.2900.2861 (xpsp.060303-1528) (stime, mtime, msime, mstme, mstie, mstim, ime, mst)
pngfilt.dll, ver. 6.00.2900.2861 (xpsp.060303-1528) (ngfilt, pgfilt, pnfilt, pngilt, pngflt, pngfit, pngfil, ilt, png)
shdocvw.dll, ver. 6.00.2900.2877 (xpsp.060329-1554) (hdocvw, sdocvw, shocvw, shdcvw, shdovw, shdocw, shdocv, cvw, shd)
shlwapi.dll, ver. 6.00.2900.2861 (xpsp.060303-1528) (hlwapi, slwapi, shwapi, shlapi, shlwpi, shlwai, shlwap, api, shl)
spru0405.dll, ver. 5.1.2600.2877 (xpsp.060329-1554) (pru0405, sru0405, spu0405, spr0405, spru405, spru005, spru045, 405, spr)
urlmon.dll, ver. 6.00.2900.2870 (xpsp.060317-1527) (rlmon, ulmon, urmon, urlon, urlmn, urlmo, mon, url)
wininet.dll, ver. 6.00.2900.2861 (xpsp.060303-1528) (ininet, wninet, wiinet, winnet, winiet, winint, winine, net, win)
gdi32.dll, ver. 5.1.2600.2818 (xpsp.051228-1450) (di32, gi32, gd32, gdi2, gdi3, i32, gdi)
msdtcprx.dll, ver. 2001.12.4414.311 (sdtcprx, mdtcprx, mstcprx, msdcprx, msdtprx, msdtcrx, msdtcpx, prx, msd)
msdtctm.dll, ver. 2001.12.4414.311 (sdtctm, mdtctm, mstctm, msdctm, msdttm, msdtcm, msdtct, ctm, msd)
msdtcuiu.dll, ver. 2001.12.4414.311 (sdtcuiu, mdtcuiu, mstcuiu, msdcuiu, msdtuiu, msdtciu, msdtcuu, uiu, msd)
mtxclu.dll, ver. 2001.12.4414.311 (txclu, mxclu, mtclu, mtxlu, mtxcu, mtxcl, clu, mtx)
mtxoci.dll, ver. 2001.12.4414.311 (txoci, mxoci, mtoci, mtxci, mtxoi, mtxoc, oci, mtx)
xolehlp.dll, ver. 2001.12.4414.311 (olehlp, xlehlp, xoehlp, xolhlp, xolelp, xolehp, xolehl, hlp, xol)
dhcpcsvc.dll, ver. 5.1.2600.2912 (xpsp.060519-0015) (hcpcsvc, dcpcsvc, dhpcsvc, dhccsvc, dhcpsvc, dhcpcvc, dhcpcsc, svc, dhc)
dnsapi.dll, ver. 5.1.2600.2912 (xpsp.060519-0015) (nsapi, dsapi, dnapi, dnspi, dnsai, dnsap, api, dns)
iphlpapi.dll, ver. 5.1.2600.2912 (xpsp.060519-0015) (phlpapi, ihlpapi, iplpapi, iphpapi, iphlapi, iphlppi, iphlpai, api, iph)
browseui.dll, ver. 6.00.2900.2904 (xpsp.060509-0230) (rowseui, bowseui, brwseui, broseui, broweui, browsui, browsei, eui, bro)
cdfview.dll, ver. 6.00.2900.2904 (xpsp.060509-0230) (dfview, cfview, cdview, cdfiew, cdfvew, cdfviw, cdfvie, iew, cdf)
dxtmsft.dll, ver. 6.00.2900.2904 (xpsp.060509-0230) (xtmsft, dtmsft, dxmsft, dxtsft, dxtmft, dxtmst, dxtmsf, sft, dxt)
dxtrans.dll, ver. 6.00.2900.2904 (xpsp.060509-0230) (xtrans, dtrans, dxrans, dxtans, dxtrns, dxtras, dxtran, ans, dxt)
extmgr.dll, ver. 6.00.2900.2904 (xpsp.060509-0230) (xtmgr, etmgr, exmgr, extgr, extmr, extmg, mgr, ext)
iepeers.dll, ver. 6.00.2900.2904 (xpsp.060509-0230) (epeers, ipeers, ieeers, iepers, iepers, iepees, iepeer, ers, iep)
inseng.dll, ver. 6.00.2900.2904 (xpsp.060509-0230) (nseng, iseng, ineng, insng, inseg, insen, eng, ins)
jsproxy.dll, ver. 6.00.2900.2904 (xpsp.060509-0230) (sproxy, jproxy, jsroxy, jspoxy, jsprxy, jsproy, jsprox, oxy, jsp)
mshtml.dll, ver. 6.00.2900.2912 (xpsp.060519-0021) (shtml, mhtml, mstml, mshml, mshtl, mshtm, tml, msh)
mshtmled.dll, ver. 6.00.2900.2904 (xpsp.060509-0230) (shtmled, mhtmled, mstmled, mshmled, mshtled, mshtmed, mshtmld, led, msh)
msrating.dll, ver. 6.00.2900.2904 (xpsp.060509-0230) (srating, mrating, msating, msrting, msraing, msratng, msratig, ing, msr)
mstime.dll, ver. 6.00.2900.2904 (xpsp.060509-0230) (stime, mtime, msime, mstme, mstie, mstim, ime, mst)
pngfilt.dll, ver. 6.00.2900.2904 (xpsp.060509-0230) (ngfilt, pgfilt, pnfilt, pngilt, pngflt, pngfit, pngfil, ilt, png)
shdocvw.dll, ver. 6.00.2900.2919 (xpsp.060529-0207) (hdocvw, sdocvw, shocvw, shdcvw, shdovw, shdocw, shdocv, cvw, shd)
shlwapi.dll, ver. 6.00.2900.2904 (xpsp.060509-0230) (hlwapi, slwapi, shwapi, shlapi, shlwpi, shlwai, shlwap, api, shl)
spru0405.dll, ver. 5.1.2600.2906 (xpsp.060511-0000) (pru0405, sru0405, spu0405, spr0405, spru405, spru005, spru045, 405, spr)
urlmon.dll, ver. 6.00.2900.2904 (xpsp.060509-0230) (rlmon, ulmon, urmon, urlon, urlmn, urlmo, mon, url)
wininet.dll, ver. 6.00.2900.2904 (xpsp.060509-0230) (ininet, wninet, wiinet, winnet, winiet, winint, winine, net, win)
jscript.dll, ver. 5.6.0.8831 (script, jcript, jsript, jscipt, jscrpt, jscrit, jscrip, ipt, jsc)
asp51.dll, ver. 5.1.2600.2889 (xpsp.060417-0526) (sp51, ap51, as51, asp1, asp5, p51, asp)
jgdw400.dll, ver. 106 (gdw400, jdw400, jgw400, jgd400, jgdw00, jgdw40, jgdw40, 400, jgd)
jgpl400.dll, ver. 054 (gpl400, jpl400, jgl400, jgp400, jgpl00, jgpl40, jgpl40, 400, jgp)
msi.dll, ver. 3.0.3790.2180 (si, mi, ms, msi, msi)
msihnd.dll, ver. 3.0.3790.2180 (sihnd, mihnd, mshnd, msind, msihd, msihn, hnd, msi)
msimsg.dll, ver. 3.0.3790.2180 (simsg, mimsg, msmsg, msisg, msimg, msims, msg, msi)
msisip.dll, ver. 3.0.3790.2180 (sisip, misip, mssip, msiip, msisp, msisi, sip, msi)
6to4svc.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (to4svc, 6o4svc, 6t4svc, 6tosvc, 6to4vc, 6to4sc, 6to4sv, svc, 6to)
acgenral.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (cgenral, agenral, acenral, acgnral, acgeral, acgenal, acgenrl, ral, acg)
aclayers.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (clayers, alayers, acayers, aclyers, aclaers, aclayrs, aclayes, ers, acl)
aclua.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (clua, alua, acua, acla, aclu, lua, acl)
aclui.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (clui, alui, acui, acli, aclu, lui, acl)
acspecfc.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (cspecfc, aspecfc, acpecfc, acsecfc, acspcfc, acspefc, acspecc, cfc, acs)
activeds.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (ctiveds, ativeds, aciveds, actveds, actieds, activds, actives, eds, act)
actxprxy.dll, ver. 6.00.2600.0000 (XPClient.010817-1148) (ctxprxy, atxprxy, acxprxy, actprxy, actxrxy, actxpxy, actxpry, rxy, act)
acverfyr.dll, ver. 6.0.2.0 (cverfyr, averfyr, acerfyr, acvrfyr, acvefyr, acveryr, acverfr, fyr, acv)
acxtrnal.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (cxtrnal, axtrnal, actrnal, acxrnal, acxtnal, acxtral, acxtrnl, nal, acx)
admexs.dll, ver. 6.0.2600.0 (xpclient.010817-1148) (dmexs, amexs, adexs, admxs, admes, admex, exs, adm)
admin.dll, ver. 4.0.2.7523 (dmin, amin, adin, admn, admi, min, adm)
admparse.dll, ver. 6.00.2600.0000 (xpclient.010817-1148) (dmparse, amparse, adparse, admarse, admprse, admpase, admpare, rse, adm)
admwprox.dll, ver. 6.0.2600.0 (xpclient.010817-1148) (dmwprox, amwprox, adwprox, admprox, admwrox, admwpox, admwprx, rox, adm)
adsiis.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (dsiis, asiis, adiis, adsis, adsis, adsii, iis, ads)
adsiis51.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (dsiis51, asiis51, adiis51, adsis51, adsis51, adsii51, adsiis1, s51, ads)
adsldp.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (dsldp, asldp, adldp, adsdp, adslp, adsld, ldp, ads)
adsldpc.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (dsldpc, asldpc, adldpc, adsdpc, adslpc, adsldc, adsldp, dpc, ads)
adsmsext.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (dsmsext, asmsext, admsext, adssext, adsmext, adsmsxt, adsmset, ext, ads)
adsnt.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (dsnt, asnt, adnt, adst, adsn, snt, ads)
advapi32.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (dvapi32, avapi32, adapi32, advpi32, advai32, advap32, advapi2, i32, adv)
advpack.dll, ver. 6.00.2800.1106 (xpsp1.020828-1920) (dvpack, avpack, adpack, advack, advpck, advpak, advpac, ack, adv)
agentanm.dll, ver. 2.00.0.3422 (gentanm, aentanm, agntanm, agetanm, agenanm, agentnm, agentam, anm, age)
agentctl.dll, ver. 2.00.0.3422 (gentctl, aentctl, agntctl, agetctl, agenctl, agenttl, agentcl, ctl, age)
agentdp2.dll, ver. 2.00.0.3422 (gentdp2, aentdp2, agntdp2, agetdp2, agendp2, agentp2, agentd2, dp2, age)
agentdpv.dll, ver. 2.00.0.3422 (gentdpv, aentdpv, agntdpv, agetdpv, agendpv, agentpv, agentdv, dpv, age)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz<< Stránka 1 Úvodní stránka Stránka 3 >>

Odkazy: Vyčistit počítač || Profesorio - jazykový software - program pro výuku jazyků