Windows procesy: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dll knihovny: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nejznámější: svchost.exe 1xconfig.exe acctmgr.exe adobegammaloader.exe agent.exe
Úvodní stránka | Žebříček top 1000 | Výrobci software | Vyčistit počítač (ext.odkaz )

Databáze DLL (aka: dynamicky linkované knihovny) (1901-2000)

Další stránky: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

mscorrc.it.dll, ver. 1.0.3705.6018 (scorrc, mcorrc, msorrc, mscrrc, mscorc, mscorc, mscorr, rrc, msc)
mscorrc.ja.dll, ver. 1.0.3705.6018 (scorrc, mcorrc, msorrc, mscrrc, mscorc, mscorc, mscorr, rrc, msc)
mscorrc.kor.dll, ver. 1.0.3705.6018 (scorrc, mcorrc, msorrc, mscrrc, mscorc, mscorc, mscorr, rrc, msc)
mscorsec.dll, ver. 1.0.3705.6018 (scorsec, mcorsec, msorsec, mscrsec, mscosec, mscorec, mscorsc, sec, msc)
mscorsn.dll, ver. 1.0.3705.6018 (scorsn, mcorsn, msorsn, mscrsn, mscosn, mscorn, mscors, rsn, msc)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz
mscorsvr.dll, ver. 1.0.3705.6018 (scorsvr, mcorsvr, msorsvr, mscrsvr, mscosvr, mscorvr, mscorsr, svr, msc)
mscortim.dll, ver. 1.0.3705.6018 (scortim, mcortim, msortim, mscrtim, mscotim, mscorim, mscortm, tim, msc)
mscorwks.dll, ver. 1.0.3705.6018 (scorwks, mcorwks, msorwks, mscrwks, mscowks, mscorks, mscorws, wks, msc)
mscpx32r.dll, ver. 3.525.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (scpx32r, mcpx32r, mspx32r, mscx32r, mscp32r, mscpx2r, mscpx3r, 32r, msc)
mscpxl32.dll, ver. 3.525.1117.0 built by: (_sqlbld) (scpxl32, mcpxl32, mspxl32, mscxl32, mscpl32, mscpx32, mscpxl2, l32, msc)
msctf.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sctf, mctf, mstf, mscf, msct, ctf, msc)
msctfp.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sctfp, mctfp, mstfp, mscfp, msctp, msctf, tfp, msc)
msdadc.dll, ver. 2.81.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sdadc, mdadc, msadc, msddc, msdac, msdad, adc, msd)
msdadiag.dll, ver. 2.81.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sdadiag, mdadiag, msadiag, msddiag, msdaiag, msdadag, msdadig, iag, msd)
msdaenum.dll, ver. 2.81.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sdaenum, mdaenum, msaenum, msdenum, msdanum, msdaeum, msdaenm, num, msd)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz
msdaer.dll, ver. 2.81.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sdaer, mdaer, msaer, msder, msdar, msdae, aer, msd)
msdaora.dll, ver. 2.81.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sdaora, mdaora, msaora, msdora, msdara, msdaoa, msdaor, ora, msd)
msdaorar.dll, ver. 2.81.1117.0 built by: (_sqlbld) (sdaorar, mdaorar, msaorar, msdorar, msdarar, msdaoar, msdaorr, rar, msd)
msdaosp.dll, ver. 2.81.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sdaosp, mdaosp, msaosp, msdosp, msdasp, msdaop, msdaos, osp, msd)
msdaprsr.dll, ver. 2.81.1117.0 built by: (_sqlbld) (sdaprsr, mdaprsr, msaprsr, msdprsr, msdarsr, msdapsr, msdaprr, rsr, msd)
msdaprst.dll, ver. 2.81.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sdaprst, mdaprst, msaprst, msdprst, msdarst, msdapst, msdaprt, rst, msd)
msdaps.dll, ver. 2.81.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sdaps, mdaps, msaps, msdps, msdas, msdap, aps, msd)
msdarem.dll, ver. 2.81.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sdarem, mdarem, msarem, msdrem, msdaem, msdarm, msdare, rem, msd)
msdaremr.dll, ver. 2.81.1117.0 built by: (_sqlbld) (sdaremr, mdaremr, msaremr, msdremr, msdaemr, msdarmr, msdarer, emr, msd)
msdart.dll, ver. 2.81.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sdart, mdart, msart, msdrt, msdat, msdar, art, msd)
msdasc.dll, ver. 2.81.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sdasc, mdasc, msasc, msdsc, msdac, msdas, asc, msd)
msdasql.dll, ver. 2.81.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sdasql, mdasql, msasql, msdsql, msdaql, msdasl, msdasq, sql, msd)
msdasqlr.dll, ver. 2.81.1117.0 built by: (_sqlbld) (sdasqlr, mdasqlr, msasqlr, msdsqlr, msdaqlr, msdaslr, msdasqr, qlr, msd)
msdatl3.dll, ver. 2.81.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sdatl3, mdatl3, msatl3, msdtl3, msdal3, msdat3, msdatl, tl3, msd)
msdatt.dll, ver. 2.81.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sdatt, mdatt, msatt, msdtt, msdat, msdat, att, msd)
msdaurl.dll, ver. 9.2.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sdaurl, mdaurl, msaurl, msdurl, msdarl, msdaul, msdaur, url, msd)
msdfmap.dll, ver. 2.81.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sdfmap, mdfmap, msfmap, msdmap, msdfap, msdfmp, msdfma, map, msd)
msdtclog.dll, ver. 2001.12.4414.258 (sdtclog, mdtclog, mstclog, msdclog, msdtlog, msdtcog, msdtclg, log, msd)
msftedit.dll, ver. 5.41.15.1509 (sftedit, mftedit, mstedit, msfedit, msftdit, msfteit, msftedt, dit, msf)
msgina.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sgina, mgina, msina, msgna, msgia, msgin, ina, msg)
msgr3en.dll, ver. 3.1.3921 (sgr3en, mgr3en, msr3en, msg3en, msgren, msgr3n, msgr3e, 3en, msg)
msgrocm.dll, ver. 4.7.3000 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sgrocm, mgrocm, msrocm, msgocm, msgrcm, msgrom, msgroc, ocm, msg)
msgsc.dll, ver. 4.7.3000 (sgsc, mgsc, mssc, msgc, msgs, gsc, msg)
msgslang.dll, ver. 4.7.3000 (sgslang, mgslang, msslang, msglang, msgsang, msgslng, msgslag, ang, msg)
msgsvc.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sgsvc, mgsvc, mssvc, msgvc, msgsc, msgsv, svc, msg)
mshtmler.dll, ver. 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (shtmler, mhtmler, mstmler, mshmler, mshtler, mshtmer, mshtmlr, ler, msh)
msident.dll, ver. 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sident, mident, msdent, msient, msidnt, msidet, msiden, ent, msi)
msidle.dll, ver. 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sidle, midle, msdle, msile, mside, msidl, dle, msi)
msieftp.dll, ver. 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sieftp, mieftp, mseftp, msiftp, msietp, msiefp, msieft, ftp, msi)
msimg32.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (simg32, mimg32, msmg32, msig32, msim32, msimg2, msimg3, g32, msi)
msimtf.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (simtf, mimtf, msmtf, msitf, msimf, msimt, mtf, msi)
msjetol1.dll, ver. 4.00.8227.0 (sjetol1, mjetol1, msetol1, msjtol1, msjeol1, msjetl1, msjeto1, ol1, msj)
msjint40.dll, ver. 4.00.8905.0 (sjint40, mjint40, msint40, msjnt40, msjit40, msjin40, msjint0, t40, msj)
msjro.dll, ver. 2.81.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sjro, mjro, msro, msjo, msjr, jro, msj)
mslbui.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (slbui, mlbui, msbui, mslui, mslbi, mslbu, bui, msl)
msmqocm.dll, ver. 5.01.1108 (smqocm, mmqocm, msqocm, msmocm, msmqcm, msmqom, msmqoc, ocm, msm)
msnetobj.dll, ver. 9.00.00.3250 (snetobj, mnetobj, msetobj, msntobj, msneobj, msnetbj, msnetoj, obj, msn)
msobcomm.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sobcomm, mobcomm, msbcomm, msocomm, msobomm, msobcmm, msobcom, omm, mso)
msobdl.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sobdl, mobdl, msbdl, msodl, msobl, msobd, bdl, mso)
msobmain.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sobmain, mobmain, msbmain, msomain, msobain, msobmin, msobman, ain, mso)
msobshel.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sobshel, mobshel, msbshel, msoshel, msobhel, msobsel, msobshl, hel, mso)
msobweb.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sobweb, mobweb, msbweb, msoweb, msobeb, msobwb, msobwe, web, mso)
msoeacct.dll, ver. 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (soeacct, moeacct, mseacct, msoacct, msoecct, msoeact, msoeact, cct, mso)
msoeres.dll, ver. 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (soeres, moeres, mseres, msores, msoees, msoers, msoere, res, mso)
msoert2.dll, ver. 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (soert2, moert2, msert2, msort2, msoet2, msoer2, msoert, rt2, mso)
msorc32r.dll, ver. 2.575.1117.0 built by: (_sqlbld) (sorc32r, morc32r, msrc32r, msoc32r, msor32r, msorc2r, msorc3r, 32r, mso)
msorcl32.dll, ver. 2.575.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sorcl32, morcl32, msrcl32, msocl32, msorl32, msorc32, msorcl2, l32, mso)
mspatcha.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (spatcha, mpatcha, msatcha, msptcha, mspacha, mspatha, mspatca, cha, msp)
mspmsnsv.dll, ver. 9.0.1.56 (spmsnsv, mpmsnsv, msmsnsv, mspsnsv, mspmnsv, mspmssv, mspmsnv, nsv, msp)
mspmsp.dll, ver. 9.0.1.57 (spmsp, mpmsp, msmsp, mspsp, mspmp, mspms, msp, msp)
msprivs.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sprivs, mprivs, msrivs, mspivs, msprvs, mspris, mspriv, ivs, msp)
msrle32.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (srle32, mrle32, msle32, msre32, msrl32, msrle2, msrle3, e32, msr)
mssap.dll, ver. 9.00.00.3250 (ssap, msap, msap, mssp, mssa, sap, mss)
msscp.dll, ver. 9.00.00.3250 (sscp, mscp, mscp, mssp, mssc, scp, mss)
mst120.dll, ver. 5.1.2600.2180 (st120, mt120, ms120, mst20, mst10, mst12, 120, mst)
mst123.dll, ver. 5.1.2600.2180 (st123, mt123, ms123, mst23, mst13, mst12, 123, mst)
mstask.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (stask, mtask, msask, mstsk, mstak, mstas, ask, mst)
mstlsapi.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (stlsapi, mtlsapi, mslsapi, mstsapi, mstlapi, mstlspi, mstlsai, api, mst)
mstscax.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (stscax, mtscax, msscax, mstcax, mstsax, mstscx, mstsca, cax, mst)
msutb.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sutb, mutb, mstb, msub, msut, utb, msu)
msv1_0.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sv1_0, mv1_0, ms1_0, msv_0, msv10, msv1_, 1_0, msv)
msvbvm60.dll, ver. 6.00.9690 (svbvm60, mvbvm60, msbvm60, msvvm60, msvbm60, msvbv60, msvbvm0, m60, msv)
msvcirt.dll, ver. 7.0.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (svcirt, mvcirt, mscirt, msvirt, msvcrt, msvcit, msvcir, irt, msv)
msvcp60.dll, ver. 6.02.3104.0 (svcp60, mvcp60, mscp60, msvp60, msvc60, msvcp0, msvcp6, p60, msv)
msvcrt.dll, ver. 7.0.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (svcrt, mvcrt, mscrt, msvrt, msvct, msvcr, crt, msv)
msvcrt40.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (svcrt40, mvcrt40, mscrt40, msvrt40, msvct40, msvcr40, msvcrt0, t40, msv)
msvfw32.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (svfw32, mvfw32, msfw32, msvw32, msvf32, msvfw2, msvfw3, w32, msv)
msvidctl.dll, ver. 6.05.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (svidctl, mvidctl, msidctl, msvdctl, msvictl, msvidtl, msvidcl, ctl, msv)
msw3prt.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sw3prt, mw3prt, ms3prt, mswprt, msw3rt, msw3pt, msw3pr, prt, msw)
mswebdvd.dll, ver. 6.05.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (swebdvd, mwebdvd, msebdvd, mswbdvd, mswedvd, mswebvd, mswebdd, dvd, msw)
mswmdm.dll, ver. 9.0.1.56 (swmdm, mwmdm, msmdm, mswdm, mswmm, mswmd, mdm, msw)
mswsock.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (swsock, mwsock, mssock, mswock, mswsck, mswsok, mswsoc, ock, msw)
mswstr10.dll, ver. 4.00.8905.0 (swstr10, mwstr10, msstr10, mswtr10, mswsr10, mswst10, mswstr0, r10, msw)
msxactps.dll, ver. 2.81.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sxactps, mxactps, msactps, msxctps, msxatps, msxacps, msxacts, tps, msx)
msxml.dll, ver. 8.00.7002.0 (sxml, mxml, msml, msxl, msxm, xml, msx)
msxml2.dll, ver. 8.30.9529.0 (sxml2, mxml2, msml2, msxl2, msxm2, msxml, ml2, msx)
msxml3.dll, ver. 8.50.2162.0 (sxml3, mxml3, msml3, msxl3, msxm3, msxml, ml3, msx)
msyuv.dll, ver. 5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (syuv, myuv, msuv, msyv, msyu, yuv, msy)
mtxparhd.dll, ver. 6.13.01.1296 (txparhd, mxparhd, mtparhd, mtxarhd, mtxprhd, mtxpahd, mtxpard, rhd, mtx)
mydocs.dll, ver. 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (ydocs, mdocs, myocs, mydcs, mydos, mydoc, ocs, myd)
nac.dll, ver. 5.1.2600.2180 (ac, nc, na, nac, nac)
ncobjapi.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (cobjapi, nobjapi, ncbjapi, ncojapi, ncobapi, ncobjpi, ncobjai, api, nco)
ncprov.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (cprov, nprov, ncrov, ncpov, ncprv, ncpro, rov, ncp)
ncpsres.dll, ver. 1, 0, 0, 1 (cpsres, npsres, ncsres, ncpres, ncpses, ncpsrs, ncpsre, res, ncp)
nddeapi.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (ddeapi, ndeapi, ndeapi, nddapi, nddepi, nddeai, nddeap, api, ndd)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz<< Stránka 19 Úvodní stránka Stránka 21 >>

Odkazy: Vyčistit počítač || Profesorio - jazykový software - program pro výuku jazyků