Windows procesy: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dll knihovny: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nejznámější: svchost.exe 1xconfig.exe acctmgr.exe adobegammaloader.exe agent.exe
Úvodní stránka | Žebříček top 1000 | Výrobci software | Vyčistit počítač (ext.odkaz )

Databáze DLL (aka: dynamicky linkované knihovny) (2101-2200)

Další stránky: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

printui.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (rintui, pintui, prntui, pritui, prinui, printi, printu, tui, pri)
profmap.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (rofmap, pofmap, prfmap, promap, profap, profmp, profma, map, pro)
provthrd.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (rovthrd, povthrd, prvthrd, prothrd, provhrd, provtrd, provthd, hrd, pro)
ps5ui.dll, ver. 5.2.3790.122 (srv03_qfe.040117-1806) (s5ui, p5ui, psui, ps5i, ps5u, 5ui, ps5)
psapi.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sapi, papi, pspi, psai, psap, api, psa)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz
psbase.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (sbase, pbase, psase, psbse, psbae, psbas, ase, psb)
pscript5.dll, ver. 5.2.3790.120 (srv03_qfe.031205-1652) (script5, pcript5, psript5, pscipt5, pscrpt5, pscrit5, pscrip5, pt5, psc)
pstorec.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (storec, ptorec, psorec, pstrec, pstoec, pstorc, pstore, rec, pst)
pstorsvc.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (storsvc, ptorsvc, psorsvc, pstrsvc, pstosvc, pstorvc, pstorsc, svc, pst)
ptpusd.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (tpusd, ppusd, ptusd, ptpsd, ptpud, ptpus, usd, ptp)
pwsdata.dll, ver. 6.0.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (wsdata, psdata, pwdata, pwsata, pwsdta, pwsdaa, pwsdat, ata, pws)
qasf.dll, ver. 9.00.00.3250 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (asf, qsf, qaf, qas, asf, qas)
qcap.dll, ver. 6.05.2600.2180 (cap, qap, qcp, qca, cap, qca)
qdv.dll, ver. 6.05.2600.2180 (dv, qv, qd, qdv, qdv)
qdvd.dll, ver. 6.05.2600.2180 (dvd, qvd, qdd, qdv, dvd, qdv)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz
qedit.dll, ver. 6.05.2600.2180 (edit, qdit, qeit, qedt, qedi, dit, qed)
qmgr.dll, ver. 6.6.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (mgr, qgr, qmr, qmg, mgr, qmg)
qmgrprxy.dll, ver. 6.6.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (mgrprxy, qgrprxy, qmrprxy, qmgprxy, qmgrrxy, qmgrpxy, qmgrpry, rxy, qmg)
query.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (uery, qery, qury, quey, quer, ery, que)
racpldlg.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (acpldlg, rcpldlg, rapldlg, racldlg, racpdlg, racpllg, racpldg, dlg, rac)
rasadhlp.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (asadhlp, rsadhlp, raadhlp, rasdhlp, rasahlp, rasadlp, rasadhp, hlp, ras)
rasapi32.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (asapi32, rsapi32, raapi32, raspi32, rasai32, rasap32, rasapi2, i32, ras)
rasauto.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (asauto, rsauto, raauto, rasuto, rasato, rasauo, rasaut, uto, ras)
raschap.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (aschap, rschap, rachap, rashap, rascap, raschp, rascha, hap, ras)
rasdlg.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (asdlg, rsdlg, radlg, raslg, rasdg, rasdl, dlg, ras)
rasman.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (asman, rsman, raman, rasan, rasmn, rasma, man, ras)
rasppp.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (asppp, rsppp, rappp, raspp, raspp, raspp, ppp, ras)
rassapi.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (assapi, rssapi, rasapi, rasapi, rasspi, rassai, rassap, api, ras)
rastapi.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (astapi, rstapi, ratapi, rasapi, rastpi, rastai, rastap, api, ras)
rastls.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (astls, rstls, ratls, rasls, rasts, rastl, tls, ras)
rcbdyctl.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (cbdyctl, rbdyctl, rcdyctl, rcbyctl, rcbdctl, rcbdytl, rcbdycl, ctl, rcb)
rdchost.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (dchost, rchost, rdhost, rdcost, rdchst, rdchot, rdchos, ost, rdc)
rdpdd.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (dpdd, rpdd, rddd, rdpd, rdpd, pdd, rdp)
rdpsnd.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (dpsnd, rpsnd, rdsnd, rdpnd, rdpsd, rdpsn, snd, rdp)
rdpwsx.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (dpwsx, rpwsx, rdwsx, rdpsx, rdpwx, rdpws, wsx, rdp)
regapi.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (egapi, rgapi, reapi, regpi, regai, regap, api, reg)
regcode.dll, ver. 1.0.3705.6018 (egcode, rgcode, recode, regode, regcde, regcoe, regcod, ode, reg)
regsvc.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (egsvc, rgsvc, resvc, regvc, regsc, regsv, svc, reg)
remotepg.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (emotepg, rmotepg, reotepg, remtepg, remoepg, remotpg, remoteg, epg, rem)
repdrvfs.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (epdrvfs, rpdrvfs, redrvfs, reprvfs, repdvfs, repdrfs, repdrvs, vfs, rep)
resutils.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (esutils, rsutils, reutils, restils, resuils, resutls, resutis, ils, res)
riafres.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (iafres, rafres, rifres, riares, riafes, riafrs, riafre, res, ria)
riafui1.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (iafui1, rafui1, rifui1, riaui1, riafi1, riafu1, riafui, ui1, ria)
riafui2.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (iafui2, rafui2, rifui2, riaui2, riafi2, riafu2, riafui, ui2, ria)
riched20.dll, ver. 5.30.23.1221 (iched20, rched20, rihed20, riced20, richd20, riche20, riched0, d20, ric)
rpcref.dll, ver. 6.0.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (pcref, rcref, rpref, rpcef, rpcrf, rpcre, ref, rpc)
rpcrt4.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (pcrt4, rcrt4, rprt4, rpct4, rpcr4, rpcrt, rt4, rpc)
rrcm.dll, ver. 5.1.2600.2180 (rcm, rcm, rrm, rrc, rcm, rrc)
rsaenh.dll, ver. 5.1.2600.2161 (xpsp.040706-1629) (saenh, raenh, rsenh, rsanh, rsaeh, rsaen, enh, rsa)
rshx32.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (shx32, rhx32, rsx32, rsh32, rshx2, rshx3, x32, rsh)
rsmps.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (smps, rmps, rsps, rsms, rsmp, mps, rsm)
rtipxmib.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (tipxmib, ripxmib, rtpxmib, rtixmib, rtipmib, rtipxib, rtipxmb, mib, rti)
rtutils.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (tutils, rutils, rttils, rtuils, rtutls, rtutis, rtutil, ils, rtu)
rwnh.dll, ver. 6.0.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (wnh, rnh, rwh, rwn, wnh, rwn)
s3gnb.dll, ver. 6.14.10.0012-13.94.12 (3gnb, sgnb, s3nb, s3gb, s3gn, gnb, s3g)
safrcdlg.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (afrcdlg, sfrcdlg, sarcdlg, safcdlg, safrdlg, safrclg, safrcdg, dlg, saf)
safrdm.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (afrdm, sfrdm, sardm, safdm, safrm, safrd, rdm, saf)
safrslv.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (afrslv, sfrslv, sarslv, safslv, safrlv, safrsv, safrsl, slv, saf)
samlib.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (amlib, smlib, salib, samib, samlb, samli, lib, sam)
samsrv.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (amsrv, smsrv, sasrv, samrv, samsv, samsr, srv, sam)
sapi.dll, ver. 5.1.4111.00 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (api, spi, sai, sap, api, sap)
sbeio.dll, ver. 9.00.00.3165 (xpsp(bld4act).040414-1609) (beio, seio, sbio, sbeo, sbei, eio, sbe)
scarddlg.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (carddlg, sarddlg, scrddlg, scaddlg, scardlg, scardlg, scarddg, dlg, sca)
sccbase.dll, ver. 5.1.2600.1024 (xpsp1.020419-1808) (ccbase, scbase, scbase, sccase, sccbse, sccbae, sccbas, ase, scc)
scecli.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (cecli, secli, sccli, sceli, sceci, scecl, cli, sce)
scesrv.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (cesrv, sesrv, scsrv, scerv, scesv, scesr, srv, sce)
schannel.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (channel, shannel, scannel, schnnel, schanel, schanel, schannl, nel, sch)
schedsvc.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (chedsvc, shedsvc, scedsvc, schdsvc, schesvc, schedvc, schedsc, svc, sch)
sclgntfy.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (clgntfy, slgntfy, scgntfy, sclntfy, sclgtfy, sclgnfy, sclgnty, tfy, scl)
script.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (cript, sript, scipt, scrpt, scrit, scrip, ipt, scr)
script_a.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (cript_a, sript_a, scipt_a, scrpt_a, scrit_a, scrip_a, scripta, t_a, scr)
scrobj.dll, ver. 5.6.0.8820 (crobj, srobj, scobj, scrbj, scroj, scrob, obj, scr)
scrrun.dll, ver. 5.6.0.8820 (crrun, srrun, scrun, scrun, scrrn, scrru, run, scr)
sdhcinst.dll, ver. 6.0.4069.1 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (dhcinst, shcinst, sdcinst, sdhinst, sdhcnst, sdhcist, sdhcint, nst, sdh)
seclogon.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (eclogon, sclogon, selogon, secogon, seclgon, secloon, seclogn, gon, sec)
secur32.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (ecur32, scur32, seur32, secr32, secu32, secur2, secur3, r32, sec)
security.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (ecurity, scurity, seurity, secrity, secuity, securty, securiy, ity, sec)
sendcmsg.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (endcmsg, sndcmsg, sedcmsg, sencmsg, sendmsg, sendcsg, sendcmg, msg, sen)
sendmail.dll, ver. 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (endmail, sndmail, sedmail, senmail, sendail, sendmil, sendmal, ail, sen)
sens.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (ens, sns, ses, sen, ens, sen)
sensapi.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (ensapi, snsapi, sesapi, senapi, senspi, sensai, sensap, api, sen)
seo.dll, ver. 6.0.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (eo, so, se, seo, seo)
servdeps.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (ervdeps, srvdeps, sevdeps, serdeps, serveps, servdps, servdes, eps, ser)
setupapi.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (etupapi, stupapi, seupapi, setpapi, setuapi, setuppi, setupai, api, set)
setupqry.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (etupqry, stupqry, seupqry, setpqry, setuqry, setupry, setupqy, qry, set)
sfc.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (fc, sc, sf, sfc, sfc)
sfcfiles.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (fcfiles, scfiles, sffiles, sfciles, sfcfles, sfcfies, sfcfils, les, sfc)
sfc_os.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (fc_os, sc_os, sf_os, sfcos, sfc_s, sfc_o, _os, sfc)
shdoclc.dll, ver. 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (hdoclc, sdoclc, shoclc, shdclc, shdolc, shdocc, shdocl, clc, shd)
shfolder.dll, ver. 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (hfolder, sfolder, sholder, shflder, shfoder, shfoler, shfoldr, der, shf)
shgina.dll, ver. 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (hgina, sgina, shina, shgna, shgia, shgin, ina, shg)
shimeng.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (himeng, simeng, shmeng, shieng, shimng, shimeg, shimen, eng, shi)
shimgvw.dll, ver. 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (himgvw, simgvw, shmgvw, shigvw, shimvw, shimgw, shimgv, gvw, shi)
shmedia.dll, ver. 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (hmedia, smedia, shedia, shmdia, shmeia, shmeda, shmedi, dia, shm)
shscrap.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (hscrap, sscrap, shcrap, shsrap, shscap, shscrp, shscra, rap, shs)
shsvcs.dll, ver. 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (hsvcs, ssvcs, shvcs, shscs, shsvs, shsvc, vcs, shs)
sigtab.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (igtab, sgtab, sitab, sigab, sigtb, sigta, tab, sig)
siint5.dll, ver. 6.13.01.3198 (iint5, sint5, sint5, siit5, siin5, siint, nt5, sii)
slayerxp.dll, ver. 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) (layerxp, sayerxp, slyerxp, slaerxp, slayrxp, slayexp, slayerp, rxp, sla)
slbcsp.dll, ver. 5.1.2600.2094 (xpsp_sp2_rc1.040308-1920) (lbcsp, sbcsp, slcsp, slbsp, slbcp, slbcs, csp, slb)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz<< Stránka 21 Úvodní stránka Stránka 23 >>

Odkazy: Vyčistit počítač || Profesorio - jazykový software - program pro výuku jazyků