Windows procesy: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dll knihovny: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nejznámější: svchost.exe 1xconfig.exe acctmgr.exe adobegammaloader.exe agent.exe
Úvodní stránka | Žebříček top 1000 | Výrobci software | Vyčistit počítač (ext.odkaz )

Databáze DLL (aka: dynamicky linkované knihovny) (4301-4400)

Další stránky: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

resdll.dll, ver. 4.73.0.5 (esdll, rsdll, redll, resll, resdl, resdl, dll, res)
uni3200.dll, ver. 4.73.0.5 (ni3200, ui3200, un3200, uni200, uni300, uni320, uni320, 200, uni)
unicvt32.dll, ver. (nicvt32, uicvt32, uncvt32, univt32, unict32, unicv32, unicvt2, t32, uni)
xppref32.dll, ver. 4.73.0.5 (ppref32, xpref32, xpref32, xppef32, xpprf32, xppre32, xppref2, f32, xpp)
Opera.dll, ver. 8552 (pera, Oera, Opra, Opea, Oper, era, Ope)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz
OUniAnsi.dll, ver. (UniAnsi, OniAnsi, OUiAnsi, OUnAnsi, OUninsi, OUniAsi, OUniAni, nsi, OUn)
spellcheck.dll, ver. (pellcheck, sellcheck, spllcheck, spelcheck, spelcheck, spellheck, spellceck, eck, spe)
msoe.dll, ver. 6.00.2900.2869 (xpsp_sp2_gdr.060316-1512) (soe, moe, mse, mso, soe, mso)
wabimp.dll, ver. 6.00.2900.2869 (xpsp_sp2_gdr.060316-1512) (abimp, wbimp, waimp, wabmp, wabip, wabim, imp, wab)
BaseFX.dll, ver. 1, 0, 0,2 (aseFX, BseFX, BaeFX, BasFX, BaseX, BaseF, eFX, Bas)
D120_151.dll, ver. 0, 1, 5, 1 (120_151, D20_151, D10_151, D12_151, D120151, D120_51, D120_11, 151, D12)
Fpxlib.dll, ver. V1.1.FC1 (pxlib, Fxlib, Fplib, Fpxib, Fpxlb, Fpxli, lib, Fpx)
Jcap32.dll, ver. (cap32, Jap32, Jcp32, Jca32, Jcap2, Jcap3, p32, Jca)
JCMYK.dll, ver. 1, 0, 0, 1 (CMYK, JMYK, JCYK, JCMK, JCMY, MYK, JCM)
jff.dll, ver. 1, 0, 0, 4 (ff, jf, jf, jff, jff)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz
Jlem7.dll, ver. 7, 0, 0, 0 (lem7, Jem7, Jlm7, Jle7, Jlem, em7, Jle)
JMEM.dll, ver. 1, 0, 0, 2 (MEM, JEM, JMM, JME, MEM, JME)
Jpeglib.dll, ver. V1.1.FC1 (peglib, Jeglib, Jpglib, Jpelib, Jpegib, Jpeglb, Jpegli, lib, Jpe)
php_bz2.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_bz2, pp_bz2, ph_bz2, phpbz2, php_z2, php_b2, php_bz, bz2, php)
php_curl.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_curl, pp_curl, ph_curl, phpcurl, php_url, php_crl, php_cul, url, php)
php_dba.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_dba, pp_dba, ph_dba, phpdba, php_ba, php_da, php_db, dba, php)
php_dbase.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_dbase, pp_dbase, ph_dbase, phpdbase, php_base, php_dase, php_dbse, ase, php)
php_exif.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_exif, pp_exif, ph_exif, phpexif, php_xif, php_eif, php_exf, xif, php)
php_fdf.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_fdf, pp_fdf, ph_fdf, phpfdf, php_df, php_ff, php_fd, fdf, php)
php_filepro.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_filepro, pp_filepro, ph_filepro, phpfilepro, php_ilepro, php_flepro, php_fiepro, pro, php)
php_gd2.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_gd2, pp_gd2, ph_gd2, phpgd2, php_d2, php_g2, php_gd, gd2, php)
php_gettext.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_gettext, pp_gettext, ph_gettext, phpgettext, php_ettext, php_gttext, php_getext, ext, php)
php_gmp.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_gmp, pp_gmp, ph_gmp, phpgmp, php_mp, php_gp, php_gm, gmp, php)
php_ifx.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_ifx, pp_ifx, ph_ifx, phpifx, php_fx, php_ix, php_if, ifx, php)
php_imap.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_imap, pp_imap, ph_imap, phpimap, php_map, php_iap, php_imp, map, php)
php_interbase.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_interbase, pp_interbase, ph_interbase, phpinterbase, php_nterbase, php_iterbase, php_inerbase, ase, php)
php_ldap.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_ldap, pp_ldap, ph_ldap, phpldap, php_dap, php_lap, php_ldp, dap, php)
php_mbstring.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_mbstring, pp_mbstring, ph_mbstring, phpmbstring, php_bstring, php_mstring, php_mbtring, ing, php)
php_mcrypt.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_mcrypt, pp_mcrypt, ph_mcrypt, phpmcrypt, php_crypt, php_mrypt, php_mcypt, ypt, php)
php_mhash.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_mhash, pp_mhash, ph_mhash, phpmhash, php_hash, php_mash, php_mhsh, ash, php)
php_mime_magic.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_mime_magic, pp_mime_magic, ph_mime_magic, phpmime_magic, php_ime_magic, php_mme_magic, php_mie_magic, gic, php)
php_ming.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_ming, pp_ming, ph_ming, phpming, php_ing, php_mng, php_mig, ing, php)
php_msql.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_msql, pp_msql, ph_msql, phpmsql, php_sql, php_mql, php_msl, sql, php)
php_mssql.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_mssql, pp_mssql, ph_mssql, phpmssql, php_ssql, php_msql, php_msql, sql, php)
php_mysql.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_mysql, pp_mysql, ph_mysql, phpmysql, php_ysql, php_msql, php_myql, sql, php)
php_mysqli.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_mysqli, pp_mysqli, ph_mysqli, phpmysqli, php_ysqli, php_msqli, php_myqli, qli, php)
php_oci8.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_oci8, pp_oci8, ph_oci8, phpoci8, php_ci8, php_oi8, php_oc8, ci8, php)
php_openssl.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_openssl, pp_openssl, ph_openssl, phpopenssl, php_penssl, php_oenssl, php_opnssl, ssl, php)
php_pdo.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_pdo, pp_pdo, ph_pdo, phppdo, php_do, php_po, php_pd, pdo, php)
php_pdo_firebird.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_pdo_firebird, pp_pdo_firebird, ph_pdo_firebird, phppdo_firebird, php_do_firebird, php_po_firebird, php_pd_firebird, ird, php)
php_pdo_mssql.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_pdo_mssql, pp_pdo_mssql, ph_pdo_mssql, phppdo_mssql, php_do_mssql, php_po_mssql, php_pd_mssql, sql, php)
php_pdo_mysql.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_pdo_mysql, pp_pdo_mysql, ph_pdo_mysql, phppdo_mysql, php_do_mysql, php_po_mysql, php_pd_mysql, sql, php)
php_pdo_oci.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_pdo_oci, pp_pdo_oci, ph_pdo_oci, phppdo_oci, php_do_oci, php_po_oci, php_pd_oci, oci, php)
php_pdo_oci8.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_pdo_oci8, pp_pdo_oci8, ph_pdo_oci8, phppdo_oci8, php_do_oci8, php_po_oci8, php_pd_oci8, ci8, php)
php_pdo_odbc.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_pdo_odbc, pp_pdo_odbc, ph_pdo_odbc, phppdo_odbc, php_do_odbc, php_po_odbc, php_pd_odbc, dbc, php)
php_pdo_pgsql.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_pdo_pgsql, pp_pdo_pgsql, ph_pdo_pgsql, phppdo_pgsql, php_do_pgsql, php_po_pgsql, php_pd_pgsql, sql, php)
php_pdo_sqlite.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_pdo_sqlite, pp_pdo_sqlite, ph_pdo_sqlite, phppdo_sqlite, php_do_sqlite, php_po_sqlite, php_pd_sqlite, ite, php)
php_pgsql.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_pgsql, pp_pgsql, ph_pgsql, phppgsql, php_gsql, php_psql, php_pgql, sql, php)
php_pspell.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_pspell, pp_pspell, ph_pspell, phppspell, php_spell, php_ppell, php_psell, ell, php)
php_shmop.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_shmop, pp_shmop, ph_shmop, phpshmop, php_hmop, php_smop, php_shop, mop, php)
php_snmp.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_snmp, pp_snmp, ph_snmp, phpsnmp, php_nmp, php_smp, php_snp, nmp, php)
php_soap.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_soap, pp_soap, ph_soap, phpsoap, php_oap, php_sap, php_sop, oap, php)
php_sockets.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_sockets, pp_sockets, ph_sockets, phpsockets, php_ockets, php_sckets, php_sokets, ets, php)
php_sqlite.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_sqlite, pp_sqlite, ph_sqlite, phpsqlite, php_qlite, php_slite, php_sqite, ite, php)
php_sybase_ct.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_sybase_ct, pp_sybase_ct, ph_sybase_ct, phpsybase_ct, php_ybase_ct, php_sbase_ct, php_syase_ct, _ct, php)
php_tidy.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_tidy, pp_tidy, ph_tidy, phptidy, php_idy, php_tdy, php_tiy, idy, php)
php_xmlrpc.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_xmlrpc, pp_xmlrpc, ph_xmlrpc, phpxmlrpc, php_mlrpc, php_xlrpc, php_xmrpc, rpc, php)
php_xsl.dll, ver. 5.1.4.4 (hp_xsl, pp_xsl, ph_xsl, phpxsl, php_sl, php_xl, php_xs, xsl, php)
libmysql.dll, ver. (ibmysql, lbmysql, limysql, libysql, libmsql, libmyql, libmysl, sql, lib)
php4ts.dll, ver. (hp4ts, pp4ts, ph4ts, phpts, php4s, php4t, 4ts, php)
php5ts.dll, ver. 5.1.4.4 (hp5ts, pp5ts, ph5ts, phpts, php5s, php5t, 5ts, php)
php4ts.dll, ver. 4.4.1.1 (hp4ts, pp4ts, ph4ts, phpts, php4s, php4t, 4ts, php)
HfxForStudio.dll, ver. 5, 5, 4, 96 (fxForStudio, HxForStudio, HfForStudio, HfxorStudio, HfxFrStudio, HfxFoStudio, HfxFortudio, dio, Hfx)
HfxGUI-CHS.dll, ver. 5, 5, 5, 100 (fxGUI-CHS, HxGUI-CHS, HfGUI-CHS, HfxUI-CHS, HfxGI-CHS, HfxGU-CHS, HfxGUICHS, CHS, Hfx)
HfxGUI-DEU.dll, ver. 5, 5, 5, 100 (fxGUI-DEU, HxGUI-DEU, HfGUI-DEU, HfxUI-DEU, HfxGI-DEU, HfxGU-DEU, HfxGUIDEU, DEU, Hfx)
HfxGUI-ESP.dll, ver. 5, 5, 5, 100 (fxGUI-ESP, HxGUI-ESP, HfGUI-ESP, HfxUI-ESP, HfxGI-ESP, HfxGU-ESP, HfxGUIESP, ESP, Hfx)
HfxGUI-FRA.dll, ver. 5, 5, 5, 100 (fxGUI-FRA, HxGUI-FRA, HfGUI-FRA, HfxUI-FRA, HfxGI-FRA, HfxGU-FRA, HfxGUIFRA, FRA, Hfx)
HfxGUI-ITA.dll, ver. 5, 5, 5, 100 (fxGUI-ITA, HxGUI-ITA, HfGUI-ITA, HfxUI-ITA, HfxGI-ITA, HfxGU-ITA, HfxGUIITA, ITA, Hfx)
HfxGUI-JPN.dll, ver. 5, 5, 5, 100 (fxGUI-JPN, HxGUI-JPN, HfGUI-JPN, HfxUI-JPN, HfxGI-JPN, HfxGU-JPN, HfxGUIJPN, JPN, Hfx)
HfxGUI-KOR.dll, ver. 5, 5, 5, 100 (fxGUI-KOR, HxGUI-KOR, HfGUI-KOR, HfxUI-KOR, HfxGI-KOR, HfxGU-KOR, HfxGUIKOR, KOR, Hfx)
HfxGUI-NLD.dll, ver. 5, 5, 5, 100 (fxGUI-NLD, HxGUI-NLD, HfGUI-NLD, HfxUI-NLD, HfxGI-NLD, HfxGU-NLD, HfxGUINLD, NLD, Hfx)
HfxSerial-CHS.dll, ver. 5, 5, 3, 85 (fxSerial-CHS, HxSerial-CHS, HfSerial-CHS, Hfxerial-CHS, HfxSrial-CHS, HfxSeial-CHS, HfxSeral-CHS, CHS, Hfx)
HfxSerial-DEU.dll, ver. 5, 5, 3, 85 (fxSerial-DEU, HxSerial-DEU, HfSerial-DEU, Hfxerial-DEU, HfxSrial-DEU, HfxSeial-DEU, HfxSeral-DEU, DEU, Hfx)
HfxSerial-ESP.dll, ver. 5, 5, 3, 85 (fxSerial-ESP, HxSerial-ESP, HfSerial-ESP, Hfxerial-ESP, HfxSrial-ESP, HfxSeial-ESP, HfxSeral-ESP, ESP, Hfx)
HfxSerial-FRA.dll, ver. 5, 5, 3, 85 (fxSerial-FRA, HxSerial-FRA, HfSerial-FRA, Hfxerial-FRA, HfxSrial-FRA, HfxSeial-FRA, HfxSeral-FRA, FRA, Hfx)
HfxSerial-ITA.dll, ver. 5, 5, 3, 85 (fxSerial-ITA, HxSerial-ITA, HfSerial-ITA, Hfxerial-ITA, HfxSrial-ITA, HfxSeial-ITA, HfxSeral-ITA, ITA, Hfx)
HfxSerial-JPN.dll, ver. 5, 5, 3, 85 (fxSerial-JPN, HxSerial-JPN, HfSerial-JPN, Hfxerial-JPN, HfxSrial-JPN, HfxSeial-JPN, HfxSeral-JPN, JPN, Hfx)
HfxSerial-KOR.dll, ver. 5, 5, 3, 85 (fxSerial-KOR, HxSerial-KOR, HfSerial-KOR, Hfxerial-KOR, HfxSrial-KOR, HfxSeial-KOR, HfxSeral-KOR, KOR, Hfx)
HfxSerial-NLD.dll, ver. 5, 5, 3, 85 (fxSerial-NLD, HxSerial-NLD, HfSerial-NLD, Hfxerial-NLD, HfxSrial-NLD, HfxSeial-NLD, HfxSeral-NLD, NLD, Hfx)
InstallHFZ-CHS.dll, ver. 5, 5, 0, 1 (nstallHFZ-CHS, IstallHFZ-CHS, IntallHFZ-CHS, InsallHFZ-CHS, InstllHFZ-CHS, InstalHFZ-CHS, InstalHFZ-CHS, CHS, Ins)
InstallHFZ-DEU.dll, ver. 5, 5, 0, 1 (nstallHFZ-DEU, IstallHFZ-DEU, IntallHFZ-DEU, InsallHFZ-DEU, InstllHFZ-DEU, InstalHFZ-DEU, InstalHFZ-DEU, DEU, Ins)
InstallHFZ-ESP.dll, ver. 5, 5, 0, 1 (nstallHFZ-ESP, IstallHFZ-ESP, IntallHFZ-ESP, InsallHFZ-ESP, InstllHFZ-ESP, InstalHFZ-ESP, InstalHFZ-ESP, ESP, Ins)
InstallHFZ-FRA.dll, ver. 5, 5, 0, 1 (nstallHFZ-FRA, IstallHFZ-FRA, IntallHFZ-FRA, InsallHFZ-FRA, InstllHFZ-FRA, InstalHFZ-FRA, InstalHFZ-FRA, FRA, Ins)
InstallHFZ-ITA.dll, ver. 5, 5, 0, 1 (nstallHFZ-ITA, IstallHFZ-ITA, IntallHFZ-ITA, InsallHFZ-ITA, InstllHFZ-ITA, InstalHFZ-ITA, InstalHFZ-ITA, ITA, Ins)
InstallHFZ-JPN.dll, ver. 5, 5, 0, 1 (nstallHFZ-JPN, IstallHFZ-JPN, IntallHFZ-JPN, InsallHFZ-JPN, InstllHFZ-JPN, InstalHFZ-JPN, InstalHFZ-JPN, JPN, Ins)
InstallHFZ-KOR.dll, ver. 5, 5, 0, 1 (nstallHFZ-KOR, IstallHFZ-KOR, IntallHFZ-KOR, InsallHFZ-KOR, InstllHFZ-KOR, InstalHFZ-KOR, InstalHFZ-KOR, KOR, Ins)
InstallHFZ-NLD.dll, ver. 5, 5, 0, 1 (nstallHFZ-NLD, IstallHFZ-NLD, IntallHFZ-NLD, InsallHFZ-NLD, InstllHFZ-NLD, InstalHFZ-NLD, InstalHFZ-NLD, NLD, Ins)
OpenGL.dll, ver. 5, 5, 5, 98 (penGL, OenGL, OpnGL, OpeGL, OpenL, OpenG, nGL, Ope)
Portable.dll, ver. 5, 5, 5, 99 (ortable, Prtable, Potable, Porable, Portble, Portale, Portabe, ble, Por)
impbmp.dll, ver. 5, 5, 2, 80 (mpbmp, ipbmp, imbmp, impmp, impbp, impbm, bmp, imp)
impdshow.dll, ver. 5, 5, 4, 96 (mpdshow, ipdshow, imdshow, impshow, impdhow, impdsow, impdshw, how, imp)
impmp2.dll, ver. 5, 5, 4, 96 (mpmp2, ipmp2, immp2, impp2, impm2, impmp, mp2, imp)
imppng.dll, ver. 5, 5, 0, 1 (mppng, ippng, impng, impng, imppg, imppn, png, imp)
impQTvideo.dll, ver. 5, 5, 0, 1 (mpQTvideo, ipQTvideo, imQTvideo, impTvideo, impQvideo, impQTideo, impQTvdeo, deo, imp)
imptga.dll, ver. 5, 5, 0, 1 (mptga, iptga, imtga, impga, impta, imptg, tga, imp)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz<< Stránka 43 Úvodní stránka Stránka 45 >>

Odkazy: Vyčistit počítač || Profesorio - jazykový software - program pro výuku jazyků