Windows procesy: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dll knihovny: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nejznámější: svchost.exe 1xconfig.exe acctmgr.exe adobegammaloader.exe agent.exe
Úvodní stránka | Žebříček top 1000 | Výrobci software | Vyčistit počítač (ext.odkaz )

Databáze DLL (aka: dynamicky linkované knihovny) (5101-5200)

Další stránky: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

libsubtitle_plugin.dll, ver. (ibsubtitle_plugin, lbsubtitle_plugin, lisubtitle_plugin, libubtitle_plugin, libsbtitle_plugin, libsutitle_plugin, libsubitle_plugin, gin, lib)
libsvcdsub_plugin.dll, ver. (ibsvcdsub_plugin, lbsvcdsub_plugin, lisvcdsub_plugin, libvcdsub_plugin, libscdsub_plugin, libsvdsub_plugin, libsvcsub_plugin, gin, lib)
libtelnet_plugin.dll, ver. (ibtelnet_plugin, lbtelnet_plugin, litelnet_plugin, libelnet_plugin, libtlnet_plugin, libtenet_plugin, libtelet_plugin, gin, lib)
libtheora_plugin.dll, ver. (ibtheora_plugin, lbtheora_plugin, litheora_plugin, libheora_plugin, libteora_plugin, libthora_plugin, libthera_plugin, gin, lib)
libtime_plugin.dll, ver. (ibtime_plugin, lbtime_plugin, litime_plugin, libime_plugin, libtme_plugin, libtie_plugin, libtim_plugin, gin, lib)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz
libtransform_plugin.dll, ver. (ibtransform_plugin, lbtransform_plugin, litransform_plugin, libransform_plugin, libtansform_plugin, libtrnsform_plugin, libtrasform_plugin, gin, lib)
libtrivial_channel_mixer_plugin.dll, ver. (ibtrivial_channel_mixer_plugin, lbtrivial_channel_mixer_plugin, litrivial_channel_mixer_plugin, librivial_channel_mixer_plugin, libtivial_channel_mixer_plugin, libtrvial_channel_mixer_plugin, libtriial_channel_mixer_plugin, gin, lib)
libtrivial_mixer_plugin.dll, ver. (ibtrivial_mixer_plugin, lbtrivial_mixer_plugin, litrivial_mixer_plugin, librivial_mixer_plugin, libtivial_mixer_plugin, libtrvial_mixer_plugin, libtriial_mixer_plugin, gin, lib)
libtrivial_resampler_plugin.dll, ver. (ibtrivial_resampler_plugin, lbtrivial_resampler_plugin, litrivial_resampler_plugin, librivial_resampler_plugin, libtivial_resampler_plugin, libtrvial_resampler_plugin, libtriial_resampler_plugin, gin, lib)
libts_plugin.dll, ver. (ibts_plugin, lbts_plugin, lits_plugin, libs_plugin, libt_plugin, libtsplugin, libts_lugin, gin, lib)
libtwolame_plugin.dll, ver. (ibtwolame_plugin, lbtwolame_plugin, litwolame_plugin, libwolame_plugin, libtolame_plugin, libtwlame_plugin, libtwoame_plugin, gin, lib)
libty_plugin.dll, ver. (ibty_plugin, lbty_plugin, lity_plugin, liby_plugin, libt_plugin, libtyplugin, libty_lugin, gin, lib)
libu8tofixed32_plugin.dll, ver. (ibu8tofixed32_plugin, lbu8tofixed32_plugin, liu8tofixed32_plugin, lib8tofixed32_plugin, libutofixed32_plugin, libu8ofixed32_plugin, libu8tfixed32_plugin, gin, lib)
libu8tofloat32_plugin.dll, ver. (ibu8tofloat32_plugin, lbu8tofloat32_plugin, liu8tofloat32_plugin, lib8tofloat32_plugin, libutofloat32_plugin, libu8ofloat32_plugin, libu8tfloat32_plugin, gin, lib)
libugly_resampler_plugin.dll, ver. (ibugly_resampler_plugin, lbugly_resampler_plugin, liugly_resampler_plugin, libgly_resampler_plugin, libuly_resampler_plugin, libugy_resampler_plugin, libugl_resampler_plugin, gin, lib)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz
libvcd_plugin.dll, ver. (ibvcd_plugin, lbvcd_plugin, livcd_plugin, libcd_plugin, libvd_plugin, libvc_plugin, libvcdplugin, gin, lib)
libvisual_plugin.dll, ver. (ibvisual_plugin, lbvisual_plugin, livisual_plugin, libisual_plugin, libvsual_plugin, libviual_plugin, libvisal_plugin, gin, lib)
libvobsub_plugin.dll, ver. (ibvobsub_plugin, lbvobsub_plugin, livobsub_plugin, libobsub_plugin, libvbsub_plugin, libvosub_plugin, libvobub_plugin, gin, lib)
libvoc_plugin.dll, ver. (ibvoc_plugin, lbvoc_plugin, livoc_plugin, liboc_plugin, libvc_plugin, libvo_plugin, libvocplugin, gin, lib)
libvod_rtsp_plugin.dll, ver. (ibvod_rtsp_plugin, lbvod_rtsp_plugin, livod_rtsp_plugin, libod_rtsp_plugin, libvd_rtsp_plugin, libvo_rtsp_plugin, libvodrtsp_plugin, gin, lib)
libvorbis_plugin.dll, ver. (ibvorbis_plugin, lbvorbis_plugin, livorbis_plugin, liborbis_plugin, libvrbis_plugin, libvobis_plugin, libvoris_plugin, gin, lib)
libvout_directx_plugin.dll, ver. (ibvout_directx_plugin, lbvout_directx_plugin, livout_directx_plugin, libout_directx_plugin, libvut_directx_plugin, libvot_directx_plugin, libvou_directx_plugin, gin, lib)
libwall_plugin.dll, ver. (ibwall_plugin, lbwall_plugin, liwall_plugin, liball_plugin, libwll_plugin, libwal_plugin, libwal_plugin, gin, lib)
libwaveout_plugin.dll, ver. (ibwaveout_plugin, lbwaveout_plugin, liwaveout_plugin, libaveout_plugin, libwveout_plugin, libwaeout_plugin, libwavout_plugin, gin, lib)
libwav_plugin.dll, ver. (ibwav_plugin, lbwav_plugin, liwav_plugin, libav_plugin, libwv_plugin, libwa_plugin, libwavplugin, gin, lib)
libwingdi_plugin.dll, ver. (ibwingdi_plugin, lbwingdi_plugin, liwingdi_plugin, libingdi_plugin, libwngdi_plugin, libwigdi_plugin, libwindi_plugin, gin, lib)
libwxwindows_plugin.dll, ver. (ibwxwindows_plugin, lbwxwindows_plugin, liwxwindows_plugin, libxwindows_plugin, libwwindows_plugin, libwxindows_plugin, libwxwndows_plugin, gin, lib)
libx264_plugin.dll, ver. (ibx264_plugin, lbx264_plugin, lix264_plugin, lib264_plugin, libx64_plugin, libx24_plugin, libx26_plugin, gin, lib)
libxa_plugin.dll, ver. (ibxa_plugin, lbxa_plugin, lixa_plugin, liba_plugin, libx_plugin, libxaplugin, libxa_lugin, gin, lib)
libxml_plugin.dll, ver. (ibxml_plugin, lbxml_plugin, lixml_plugin, libml_plugin, libxl_plugin, libxm_plugin, libxmlplugin, gin, lib)
libxtag_plugin.dll, ver. (ibxtag_plugin, lbxtag_plugin, lixtag_plugin, libtag_plugin, libxag_plugin, libxtg_plugin, libxta_plugin, gin, lib)
vdicmdrv.dll, ver. 1.3 (dicmdrv, vicmdrv, vdcmdrv, vdimdrv, vdicdrv, vdicmrv, vdicmdv, drv, vdi)
iconv.dll, ver. 1.9 (conv, ionv, icnv, icov, icon, onv, ico)
libpng13.dll, ver. 1.2.8.1799 (ibpng13, lbpng13, lipng13, libng13, libpg13, libpn13, libpng3, g13, lib)
libxml2.dll, ver. (ibxml2, lbxml2, lixml2, libml2, libxl2, libxm2, libxml, ml2, lib)
PSInfo.dll, ver. 2.0.0.1 (SInfo, PInfo, PSnfo, PSIfo, PSIno, PSInf, nfo, PSI)
PSInfoPs.dll, ver. (SInfoPs, PInfoPs, PSnfoPs, PSIfoPs, PSInoPs, PSInfPs, PSInfos, oPs, PSI)
UnpackDFM.dll, ver. (npackDFM, UpackDFM, UnackDFM, UnpckDFM, UnpakDFM, UnpacDFM, UnpackFM, DFM, Unp)
ShellExtension.dll, ver. 1.3.0.0 (hellExtension, SellExtension, ShllExtension, ShelExtension, ShelExtension, Shellxtension, ShellEtension, ion, She)
7zxa.dll, ver. 4, 23, 0, 0 (zxa, 7xa, 7za, 7zx, zxa, 7zx)
RarExt.dll, ver. (arExt, RrExt, RaExt, Rarxt, RarEt, RarEx, Ext, Rar)
RarExt64.dll, ver. (arExt64, RrExt64, RaExt64, Rarxt64, RarEt64, RarEx64, RarExt4, t64, Rar)
WSFTP32.dll, ver. 2000, 1, 12, 1 (SFTP32, WFTP32, WSTP32, WSFP32, WSFT32, WSFTP2, WSFTP3, P32, WSF)
dvdlib.dll, ver. 2.10 (build 1A) (vdlib, ddlib, dvlib, dvdib, dvdlb, dvdli, lib, dvd)
libavidd-1.3.1.dll, ver. 1.3.1 (ibavidd-1, lbavidd-1, liavidd-1, libvidd-1, libaidd-1, libavdd-1, libavid-1, d-1, lib)
libfilefmt-1.4.2.dll, ver. 1.4.2 (ibfilefmt-1, lbfilefmt-1, lifilefmt-1, libilefmt-1, libflefmt-1, libfiefmt-1, libfilfmt-1, t-1, lib)
libmcl-4.4.0.dll, ver. 4.4.0 (ibmcl-4, lbmcl-4, limcl-4, libcl-4, libml-4, libmc-4, libmcl4, l-4, lib)
libmpg-1.0.0.dll, ver. 1.0.0 (ibmpg-1, lbmpg-1, limpg-1, libpg-1, libmg-1, libmp-1, libmpg1, g-1, lib)
spclib.dll, ver. 1.00 Build 19 (pclib, sclib, splib, spcib, spclb, spcli, lib, spc)
writelib.dll, ver. 3.00 (Build 45) (ritelib, witelib, wrtelib, wrielib, writlib, writeib, writelb, lib, wri)
ksuser.dll, ver. 4.90.3000.400 built by: Lab06_N(mmbuild) (suser, kuser, ksser, ksuer, ksusr, ksuse, ser, ksu)
messengerstatsclient.dll, ver. 7.1.9502.1 (essengerstatsclient, mssengerstatsclient, mesengerstatsclient, mesengerstatsclient, messngerstatsclient, messegerstatsclient, messenerstatsclient, ent, mes)
filter.dll, ver. 1, 0, 0, 1 (ilter, flter, fiter, filer, filtr, filte, ter, fil)
lang_e.dll, ver. 1, 0, 0, 1 (ang_e, lng_e, lag_e, lan_e, lange, lang_, g_e, lan)
lang_f.dll, ver. 1, 0, 0, 1 (ang_f, lng_f, lag_f, lan_f, langf, lang_, g_f, lan)
A4ii3spi.dll, ver. 1.0 (4ii3spi, Aii3spi, A4i3spi, A4i3spi, A4iispi, A4ii3pi, A4ii3si, spi, A4i)
lang_g.dll, ver. 1, 0, 0, 1 (ang_g, lng_g, lag_g, lan_g, langg, lang_, g_g, lan)
lang_i.dll, ver. 1, 0, 0, 1 (ang_i, lng_i, lag_i, lan_i, langi, lang_, g_i, lan)
lang_n.dll, ver. 1, 0, 0, 1 (ang_n, lng_n, lag_n, lan_n, langn, lang_, g_n, lan)
lang_s.dll, ver. 1, 0, 0, 1 (ang_s, lng_s, lag_s, lan_s, langs, lang_, g_s, lan)
Scanobj.dll, ver. 1, 0, 0, 1 (canobj, Sanobj, Scnobj, Scaobj, Scanbj, Scanoj, Scanob, obj, Sca)
Lead52.dll, ver. 5.20.1.000 (ead52, Lad52, Led52, Lea52, Lead2, Lead5, d52, Lea)
msador15.dll, ver. 2.70.7713.0 (sador15, mador15, msdor15, msaor15, msadr15, msado15, msador5, r15, msa)
msadrh15.dll, ver. 2.70.7713.0 (sadrh15, madrh15, msdrh15, msarh15, msadh15, msadr15, msadrh5, h15, msa)
msadomd.dll, ver. 2.70.7713.0 (sadomd, madomd, msdomd, msaomd, msadmd, msadod, msadom, omd, msa)
msado15.dll, ver. 2.70.7713.0 (sado15, mado15, msdo15, msao15, msad15, msado5, msado1, o15, msa)
msadox.dll, ver. 2.70.7713.0 (sadox, madox, msdox, msaox, msadx, msado, dox, msa)
msjro.dll, ver. 2.70.7713.0 (sjro, mjro, msro, msjo, msjr, jro, msj)
msadds.dll, ver. 2.70.7713.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sadds, madds, msdds, msads, msads, msadd, dds, msa)
msdarem.dll, ver. 2.70.7713.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sdarem, mdarem, msarem, msdrem, msdaem, msdarm, msdare, rem, msd)
msdfmap.dll, ver. 2.70.7713.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sdfmap, mdfmap, msfmap, msdmap, msdfap, msdfmp, msdfma, map, msd)
msadcf.dll, ver. 2.70.7713.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sadcf, madcf, msdcf, msacf, msadf, msadc, dcf, msa)
msadce.dll, ver. 2.70.7713.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sadce, madce, msdce, msace, msade, msadc, dce, msa)
msadco.dll, ver. 2.70.7713.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sadco, madco, msdco, msaco, msado, msadc, dco, msa)
msadcs.dll, ver. 2.70.7713.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sadcs, madcs, msdcs, msacs, msads, msadc, dcs, msa)
msdaprst.dll, ver. 2.70.7713.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sdaprst, mdaprst, msaprst, msdprst, msdarst, msdapst, msdaprt, rst, msd)
msdaora.dll, ver. 2.70.7713.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sdaora, mdaora, msaora, msdora, msdara, msdaoa, msdaor, ora, msd)
msdaer.dll, ver. 2.70.7713.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sdaer, mdaer, msaer, msder, msdar, msdae, aer, msd)
msdasql.dll, ver. 2.70.7713.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sdasql, mdasql, msasql, msdsql, msdaql, msdasl, msdasq, sql, msd)
oledb32.dll, ver. 2.70.7713.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (ledb32, oedb32, oldb32, oleb32, oled32, oledb2, oledb3, b32, ole)
msdatl3.dll, ver. 2.70.7713.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sdatl3, mdatl3, msatl3, msdtl3, msdal3, msdat3, msdatl, tl3, msd)
msdaosp.dll, ver. 2.70.7713.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sdaosp, mdaosp, msaosp, msdosp, msdasp, msdaop, msdaos, osp, msd)
msdaps.dll, ver. 2.70.7713.0 (sdaps, mdaps, msaps, msdps, msdas, msdap, aps, msd)
msxactps.dll, ver. 2.70.7713.0 (sxactps, mxactps, msactps, msxctps, msxatps, msxacps, msxacts, tps, msx)
msdadc.dll, ver. 2.70.7713.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sdadc, mdadc, msadc, msddc, msdac, msdad, adc, msd)
msdaenum.dll, ver. 2.70.7713.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sdaenum, mdaenum, msaenum, msdenum, msdanum, msdaeum, msdaenm, num, msd)
msdasc.dll, ver. 2.70.7713.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sdasc, mdasc, msasc, msdsc, msdac, msdas, asc, msd)
msdatt.dll, ver. 2.70.7713.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sdatt, mdatt, msatt, msdtt, msdat, msdat, att, msd)
msdaurl.dll, ver. 9.1.7713.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sdaurl, mdaurl, msaurl, msdurl, msdarl, msdaul, msdaur, url, msd)
oledb32a.dll, ver. 2.70.7713.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (ledb32a, oedb32a, oldb32a, oleb32a, oled32a, oledb2a, oledb3a, 32a, ole)
sqlxmlx.dll, ver. 2000.080.0382.00 (qlxmlx, slxmlx, sqxmlx, sqlmlx, sqlxlx, sqlxmx, sqlxml, mlx, sql)
sqloledb.dll, ver. 2000.081.9001.040 (qloledb, sloledb, sqoledb, sqlledb, sqloedb, sqloldb, sqloleb, edb, sql)
directdb.dll, ver. 5.50.4133.2400 (irectdb, drectdb, diectdb, dirctdb, diretdb, direcdb, directb, tdb, dir)
wab32res.dll, ver. 5.50.4133.2400 (ab32res, wb32res, wa32res, wab2res, wab3res, wab32es, wab32rs, res, wab)
wab32.dll, ver. 5.50.4133.2400 (ab32, wb32, wa32, wab2, wab3, b32, wab)
mssp232.dll, ver. (ssp232, msp232, msp232, mss232, mssp32, mssp22, mssp23, 232, mss)
msth32.dll, ver. (sth32, mth32, msh32, mst32, msth2, msth3, h32, mst)
vgx.dll, ver. 5.50.4133.200 (gx, vx, vg, vgx, vgx)
Dao360.dll, ver. 03.60.2521.8 (ao360, Do360, Da360, Dao60, Dao30, Dao36, 360, Dao)
dasetupr.dll, ver. 2.70.7713.3 (asetupr, dsetupr, daetupr, dastupr, daseupr, dasetpr, dasetur, upr, das)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz<< Stránka 51 Úvodní stránka Stránka 53 >>

Odkazy: Vyčistit počítač || Profesorio - jazykový software - program pro výuku jazyků