Windows procesy: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dll knihovny: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nejznámější: svchost.exe 1xconfig.exe acctmgr.exe adobegammaloader.exe agent.exe
Úvodní stránka | Žebříček top 1000 | Výrobci software | Vyčistit počítač (ext.odkaz )

Databáze DLL (aka: dynamicky linkované knihovny) (6401-6500)

Další stránky: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

HID.DLL, ver. 4.10.2222 (ID, HD, HI, HID, HID)
ICMUI.DLL, ver. 5.00.1977.1 (CMUI, IMUI, ICUI, ICMI, ICMU, MUI, ICM)
IMM32.DLL, ver. 4.10.1998 (MM32, IM32, IM32, IMM2, IMM3, M32, IMM)
IOSCLASS.DLL, ver. 4.10.1998 (OSCLASS, ISCLASS, IOCLASS, IOSLASS, IOSCASS, IOSCLSS, IOSCLAS, ASS, IOS)
KERNEL32.DLL, ver. 4.10.2222 (ERNEL32, KRNEL32, KENEL32, KEREL32, KERNL32, KERNE32, KERNEL2, L32, KER)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz
LINKINFO.DLL, ver. 4.10.1998 (INKINFO, LNKINFO, LIKINFO, LININFO, LINKNFO, LINKIFO, LINKINO, NFO, LIN)
LZ32.DLL, ver. 4.10.1998 (Z32, L32, LZ2, LZ3, Z32, LZ3)
MAINCP16.DLL, ver. 4.10.2222 (AINCP16, MINCP16, MANCP16, MAICP16, MAINP16, MAINC16, MAINCP6, P16, MAI)
MF3216.DLL, ver. 4.10.1998 (F3216, M3216, MF216, MF316, MF326, MF321, 216, MF3)
MFC30.DLL, ver. 3.2.000 (FC30, MC30, MF30, MFC0, MFC3, C30, MFC)
MFC30LOC.DLL, ver. 3.1.000 (FC30LOC, MC30LOC, MF30LOC, MFC0LOC, MFC3LOC, MFC30OC, MFC30LC, LOC, MFC)
MFC40LOC.DLL, ver. 4.1.6038 (FC40LOC, MC40LOC, MF40LOC, MFC0LOC, MFC4LOC, MFC40OC, MFC40LC, LOC, MFC)
MFCANS32.DLL, ver. 3.2.100 (FCANS32, MCANS32, MFANS32, MFCNS32, MFCAS32, MFCAN32, MFCANS2, S32, MFC)
MFCD30.DLL, ver. 3.2.000 (FCD30, MCD30, MFD30, MFC30, MFCD0, MFCD3, D30, MFC)
MFCN30.DLL, ver. 3.2.000 (FCN30, MCN30, MFN30, MFC30, MFCN0, MFCN3, N30, MFC)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz
MFCO30.DLL, ver. 3.2.000 (FCO30, MCO30, MFO30, MFC30, MFCO0, MFCO3, O30, MFC)
MSCMS.DLL, ver. 5.00.1977.1 (SCMS, MCMS, MSMS, MSCS, MSCM, CMS, MSC)
MSIMG32.DLL, ver. 5.00.1693.1 (SIMG32, MIMG32, MSMG32, MSIG32, MSIM32, MSIMG2, MSIMG3, G32, MSI)
MSPCIC.DLL, ver. 4.10.1998 (SPCIC, MPCIC, MSCIC, MSPIC, MSPCC, MSPCI, CIC, MSP)
MSRLE32.DLL, ver. 4.10.1998 (SRLE32, MRLE32, MSLE32, MSRE32, MSRL32, MSRLE2, MSRLE3, E32, MSR)
MSVIDC32.DLL, ver. 4.10.1998 (SVIDC32, MVIDC32, MSIDC32, MSVDC32, MSVIC32, MSVID32, MSVIDC2, C32, MSV)
MYDOCS.DLL, ver. 4.72.3510.2300 (YDOCS, MDOCS, MYOCS, MYDCS, MYDOS, MYDOC, OCS, MYD)
NTDLL.DLL, ver. 4.10.1998 (TDLL, NDLL, NTLL, NTDL, NTDL, DLL, NTD)
OEMREG.DLL, ver. 1, 0, 0, 1 (EMREG, OMREG, OEREG, OEMEG, OEMRG, OEMRE, REG, OEM)
OLECLI32.DLL, ver. 4.10.1998 (LECLI32, OECLI32, OLCLI32, OLELI32, OLECI32, OLECL32, OLECLI2, I32, OLE)
OLESVR.DLL, ver. 1.10.000 (LESVR, OESVR, OLSVR, OLEVR, OLESR, OLESV, SVR, OLE)
OLESVR32.DLL, ver. 4.10.1998 (LESVR32, OESVR32, OLSVR32, OLEVR32, OLESR32, OLESV32, OLESVR2, R32, OLE)
OPENGL32.DLL, ver. 4.00 (PENGL32, OENGL32, OPNGL32, OPEGL32, OPENL32, OPENG32, OPENGL2, L32, OPE)
PIFMGR.DLL, ver. 4.10.2222 (IFMGR, PFMGR, PIMGR, PIFGR, PIFMR, PIFMG, MGR, PIF)
PKPD.DLL, ver. 4.00.950 (KPD, PPD, PKD, PKP, KPD, PKP)
PKPD32.DLL, ver. 4.10.1998 (KPD32, PPD32, PKD32, PKP32, PKPD2, PKPD3, D32, PKP)
RASAPI16.DLL, ver. 4.10.2222 (ASAPI16, RSAPI16, RAAPI16, RASPI16, RASAI16, RASAP16, RASAPI6, I16, RAS)
RICHED.DLL, ver. 4.00.834.839 (ICHED, RCHED, RIHED, RICED, RICHD, RICHE, HED, RIC)
RNANP.DLL, ver. 4.10.2222 (NANP, RANP, RNNP, RNAP, RNAN, ANP, RNA)
RNASMM.DLL, ver. 4.40.311 (NASMM, RASMM, RNSMM, RNAMM, RNASM, RNASM, SMM, RNA)
RNATHUNK.DLL, ver. 4.10.2222 (NATHUNK, RATHUNK, RNTHUNK, RNAHUNK, RNATUNK, RNATHNK, RNATHUK, UNK, RNA)
RNAUI.DLL, ver. 4.10.2222 (NAUI, RAUI, RNUI, RNAI, RNAU, AUI, RNA)
SETUP4.DLL, ver. 4.10.1998 (ETUP4, STUP4, SEUP4, SETP4, SETU4, SETUP, UP4, SET)
SFCDLL.DLL, ver. 4.10.1998 (FCDLL, SCDLL, SFDLL, SFCLL, SFCDL, SFCDL, DLL, SFC)
SHSCRAP.DLL, ver. 4.00.950 (HSCRAP, SSCRAP, SHCRAP, SHSRAP, SHSCAP, SHSCRP, SHSCRA, RAP, SHS)
SMMSCRPT.DLL, ver. 4.70.2222 (MMSCRPT, SMSCRPT, SMSCRPT, SMMCRPT, SMMSRPT, SMMSCPT, SMMSCRT, RPT, SMM)
SMMSETUP.DLL, ver. 4.70.2222 (MMSETUP, SMSETUP, SMSETUP, SMMETUP, SMMSTUP, SMMSEUP, SMMSETP, TUP, SMM)
SPOOLSS.DLL, ver. 4.10.1998 (POOLSS, SOOLSS, SPOLSS, SPOLSS, SPOOSS, SPOOLS, SPOOLS, LSS, SPO)
STEM0409.DLL, ver. 4.10.1998 (TEM0409, SEM0409, STM0409, STE0409, STEM409, STEM009, STEM049, 409, STE)
STI.DLL, ver. 4.10.1998 (TI, SI, ST, STI, STI)
STI_CI.DLL, ver. 4.10.1998 (TI_CI, SI_CI, ST_CI, STICI, STI_I, STI_C, _CI, STI)
STI_CI32.DLL, ver. 4.10.1998 (TI_CI32, SI_CI32, ST_CI32, STICI32, STI_I32, STI_C32, STI_CI2, I32, STI)
SYNCUI.DLL, ver. 4.10.1998 (YNCUI, SNCUI, SYCUI, SYNUI, SYNCI, SYNCU, CUI, SYN)
SYSCLASS.DLL, ver. 4.10.2222 (YSCLASS, SSCLASS, SYCLASS, SYSLASS, SYSCASS, SYSCLSS, SYSCLAS, ASS, SYS)
SYSTHUNK.DLL, ver. 4.10.1998 (YSTHUNK, SSTHUNK, SYTHUNK, SYSHUNK, SYSTUNK, SYSTHNK, SYSTHUK, UNK, SYS)
TAPI.DLL, ver. 4.10.1998 (API, TPI, TAI, TAP, API, TAP)
TAPI32.DLL, ver. 4.10.2222 (API32, TPI32, TAI32, TAP32, TAPI2, TAPI3, I32, TAP)
TAPIUI.DLL, ver. 4.10.1998 (APIUI, TPIUI, TAIUI, TAPUI, TAPII, TAPIU, IUI, TAP)
TMAPI.DLL, ver. 4.10.1998 (MAPI, TAPI, TMPI, TMAI, TMAP, API, TMA)
TOOLHELP.DLL, ver. 4.10.1998 (OOLHELP, TOLHELP, TOLHELP, TOOHELP, TOOLELP, TOOLHLP, TOOLHEP, ELP, TOO)
TSP3216S.DLL, ver. 4.10.2222 (SP3216S, TP3216S, TS3216S, TSP216S, TSP316S, TSP326S, TSP321S, 16S, TSP)
VDMDBG.DLL, ver. 4.10.1998 (DMDBG, VMDBG, VDDBG, VDMBG, VDMDG, VDMDB, DBG, VDM)
VERSION.DLL, ver. 4.10.1998 (ERSION, VRSION, VESION, VERION, VERSON, VERSIN, VERSIO, ION, VER)
WHLP16T.DLL, ver. 4.10.1998 (HLP16T, WLP16T, WHP16T, WHL16T, WHLP6T, WHLP1T, WHLP16, 16T, WHL)
WHLP32T.DLL, ver. 4.10.1998 (HLP32T, WLP32T, WHP32T, WHL32T, WHLP2T, WHLP3T, WHLP32, 32T, WHL)
WIN32S16.DLL, ver. 4.10.1998 (IN32S16, WN32S16, WI32S16, WIN2S16, WIN3S16, WIN3216, WIN32S6, S16, WIN)
WINALIGN.DLL, ver. 4.10.1998 (INALIGN, WNALIGN, WIALIGN, WINLIGN, WINAIGN, WINALGN, WINALIN, IGN, WIN)
WINASPI.DLL, ver. 1.00 (INASPI, WNASPI, WIASPI, WINSPI, WINAPI, WINASI, WINASP, SPI, WIN)
WMI.DLL, ver. 5.00.1755.1 (MI, WI, WM, WMI, WMI)
WMICORE.DLL, ver. 5.00.1755.1 (MICORE, WICORE, WMCORE, WMIORE, WMICRE, WMICOE, WMICOR, ORE, WMI)
WNASPI32.DLL, ver. 1, 0, 0, 0 (NASPI32, WASPI32, WNSPI32, WNAPI32, WNASI32, WNASP32, WNASPI2, I32, WNA)
WOW32.DLL, ver. 4.10.1998 (OW32, WW32, WO32, WOW2, WOW3, W32, WOW)
WUPDINFO.DLL, ver. 5.00.1788.1 (UPDINFO, WPDINFO, WUDINFO, WUPINFO, WUPDNFO, WUPDIFO, WUPDINO, NFO, WUP)
COMMDLG.DLL, ver. 4.00.950 (OMMDLG, CMMDLG, COMDLG, COMDLG, COMMLG, COMMDG, COMMDL, DLG, COM)
SHELL.DLL, ver. 4.10.1998 (HELL, SELL, SHLL, SHEL, SHEL, ELL, SHE)
VER.DLL, ver. 4.10.1998 (ER, VR, VE, VER, VER)
UPNP.DLL, ver. 4.90.3003.0 (PNP, UNP, UPP, UPN, PNP, UPN)
S3INFO2.DLL, ver. 1.00.13-0502 (3INFO2, SINFO2, S3NFO2, S3IFO2, S3INO2, S3INF2, S3INFO, FO2, S3I)
AWKRNL32.DLL, ver. 4.0.963 (WKRNL32, AKRNL32, AWRNL32, AWKNL32, AWKRL32, AWKRN32, AWKRNL2, L32, AWK)
DATIME.DLL, ver. 6.01.05.0124 (ATIME, DTIME, DAIME, DATME, DATIE, DATIM, IME, DAT)
ILS.DLL, ver. 4.4.3345 (LS, IS, IL, ILS, ILS)
IMGCMN.DLL, ver. 4.10.2000 (MGCMN, IGCMN, IMCMN, IMGMN, IMGCN, IMGCM, CMN, IMG)
IMGSHL.DLL, ver. 4.10.2000 (MGSHL, IGSHL, IMSHL, IMGHL, IMGSL, IMGSH, SHL, IMG)
JPEG1X32.DLL, ver. 4.10.2000 (PEG1X32, JEG1X32, JPG1X32, JPE1X32, JPEGX32, JPEG132, JPEG1X2, X32, JPE)
JPEG2X32.DLL, ver. 4.10.2000 (PEG2X32, JEG2X32, JPG2X32, JPE2X32, JPEGX32, JPEG232, JPEG2X2, X32, JPE)
MSASN1.DLL, ver. 4.4.3345 (SASN1, MASN1, MSSN1, MSAN1, MSAS1, MSASN, SN1, MSA)
OIADM400.DLL, ver. 4.10.2000 (IADM400, OADM400, OIDM400, OIAM400, OIAD400, OIADM00, OIADM40, 400, OIA)
OICOM400.DLL, ver. 4.10.2000 (ICOM400, OCOM400, OIOM400, OICM400, OICO400, OICOM00, OICOM40, 400, OIC)
OIDIS400.DLL, ver. 4.10.2000 (IDIS400, ODIS400, OIIS400, OIDS400, OIDI400, OIDIS00, OIDIS40, 400, OID)
OIFIL400.DLL, ver. 4.10.2000 (IFIL400, OFIL400, OIIL400, OIFL400, OIFI400, OIFIL00, OIFIL40, 400, OIF)
OIGFS400.DLL, ver. 4.10.2000 (IGFS400, OGFS400, OIFS400, OIGS400, OIGF400, OIGFS00, OIGFS40, 400, OIG)
OIPRT400.DLL, ver. 4.10.2000 (IPRT400, OPRT400, OIRT400, OIPT400, OIPR400, OIPRT00, OIPRT40, 400, OIP)
OISLB400.DLL, ver. 4.10.2000 (ISLB400, OSLB400, OILB400, OISB400, OISL400, OISLB00, OISLB40, 400, OIS)
OISSQ400.DLL, ver. 4.10.2000 (ISSQ400, OSSQ400, OISQ400, OISQ400, OISS400, OISSQ00, OISSQ40, 400, OIS)
OITWA400.DLL, ver. 4.10.2000 (ITWA400, OTWA400, OIWA400, OITA400, OITW400, OITWA00, OITWA40, 400, OIT)
OIUI400.DLL, ver. 4.10.2000 (IUI400, OUI400, OII400, OIU400, OIUI00, OIUI40, OIUI40, 400, OIU)
QOSNAME.DLL, ver. 5.00.1755.1 (OSNAME, QSNAME, QONAME, QOSAME, QOSNME, QOSNAE, QOSNAM, AME, QOS)
RAPILIB.DLL, ver. 5.00.1755.1 (APILIB, RPILIB, RAILIB, RAPLIB, RAPIIB, RAPILB, RAPILI, LIB, RAP)
ROUTETAB.DLL, ver. 5.00.1717.1 (OUTETAB, RUTETAB, ROTETAB, ROUETAB, ROUTTAB, ROUTEAB, ROUTETB, TAB, ROU)
RPCLTC3.DLL, ver. 4.00.950 (PCLTC3, RCLTC3, RPLTC3, RPCTC3, RPCLC3, RPCLT3, RPCLTC, TC3, RPC)
STREAMCI.DLL, ver. 5.00.2020.1 (TREAMCI, SREAMCI, STEAMCI, STRAMCI, STREMCI, STREACI, STREAMI, MCI, STR)
USBUI.DLL, ver. 4.10.2222 (SBUI, UBUI, USUI, USBI, USBU, BUI, USB)
ICMP.DLL, ver. 5.00.1454.1 (CMP, IMP, ICP, ICM, CMP, ICM)
IPCFGDLL.DLL, ver. 5.00.1717.2 (PCFGDLL, ICFGDLL, IPFGDLL, IPCGDLL, IPCFDLL, IPCFGLL, IPCFGDL, DLL, IPC)
MSAFD.DLL, ver. 4.10.1998 (SAFD, MAFD, MSFD, MSAD, MSAF, AFD, MSA)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz<< Stránka 64 Úvodní stránka Stránka 66 >>

Odkazy: Vyčistit počítač || Profesorio - jazykový software - program pro výuku jazyků