Windows procesy: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dll knihovny: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nejznámější: svchost.exe 1xconfig.exe acctmgr.exe adobegammaloader.exe agent.exe
Úvodní stránka | Žebříček top 1000 | Výrobci software | Vyčistit počítač (ext.odkaz )

Databáze DLL (aka: dynamicky linkované knihovny) (601-700)

Další stránky: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

msadds.dll, ver. 2.71.9030.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sadds, madds, msdds, msads, msads, msadd, dds, msa)
msaddsr.dll, ver. 2.70.7713.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (saddsr, maddsr, msddsr, msadsr, msadsr, msaddr, msadds, dsr, msa)
msader15.dll, ver. 2.70.7713.0 (sader15, mader15, msder15, msaer15, msadr15, msade15, msader5, r15, msa)
msado15.dll, ver. 2.71.9030.0 (sado15, mado15, msdo15, msao15, msad15, msado5, msado1, o15, msa)
msadomd.dll, ver. 2.71.9030.0 (sadomd, madomd, msdomd, msaomd, msadmd, msadod, msadom, omd, msa)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz
msador15.dll, ver. 2.71.9030.0 (sador15, mador15, msdor15, msaor15, msadr15, msado15, msador5, r15, msa)
msadox.dll, ver. 2.71.9030.0 (sadox, madox, msdox, msaox, msadx, msado, dox, msa)
msadrh15.dll, ver. 2.71.9030.0 (sadrh15, madrh15, msdrh15, msarh15, msadh15, msadr15, msadrh5, h15, msa)
msafd.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (safd, mafd, msfd, msad, msaf, afd, msa)
msapsspc.dll, ver. 6.00.7755 (sapsspc, mapsspc, mspsspc, msasspc, msapspc, msapspc, msapssc, spc, msa)
msasn1.dll, ver. 5.1.2600.1362 (xpsp2.040109-1800) (sasn1, masn1, mssn1, msan1, msas1, msasn, sn1, msa)
mscandui.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (scandui, mcandui, msandui, mscndui, mscadui, mscanui, mscandi, dui, msc)
mscms.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (scms, mcms, msms, mscs, mscm, cms, msc)
msconf.dll, ver. 4.4.3400 (sconf, mconf, msonf, mscnf, mscof, mscon, onf, msc)
mscpx32r.dll, ver. 3.520.9030.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (scpx32r, mcpx32r, mspx32r, mscx32r, mscp32r, mscpx2r, mscpx3r, 32r, msc)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz
mscpxl32.dll, ver. 3.520.7713.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (scpxl32, mcpxl32, mspxl32, mscxl32, mscpl32, mscpx32, mscpxl2, l32, msc)
msctf.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (sctf, mctf, mstf, mscf, msct, ctf, msc)
msctfp.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (sctfp, mctfp, mstfp, mscfp, msctp, msctf, tfp, msc)
msdadc.dll, ver. 2.71.9030.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sdadc, mdadc, msadc, msddc, msdac, msdad, adc, msd)
msdaenum.dll, ver. 2.71.9030.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sdaenum, mdaenum, msaenum, msdenum, msdanum, msdaeum, msdaenm, num, msd)
msdaer.dll, ver. 2.71.9030.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sdaer, mdaer, msaer, msder, msdar, msdae, aer, msd)
msdaipp.dll, ver. 8.103.5219.0 (sdaipp, mdaipp, msaipp, msdipp, msdapp, msdaip, msdaip, ipp, msd)
msdaora.dll, ver. 2.71.9030.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sdaora, mdaora, msaora, msdora, msdara, msdaoa, msdaor, ora, msd)
msdaorar.dll, ver. 2.70.7713.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sdaorar, mdaorar, msaorar, msdorar, msdarar, msdaoar, msdaorr, rar, msd)
msdaosp.dll, ver. 2.71.9030.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sdaosp, mdaosp, msaosp, msdosp, msdasp, msdaop, msdaos, osp, msd)
msdaprsr.dll, ver. 2.70.7713.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sdaprsr, mdaprsr, msaprsr, msdprsr, msdarsr, msdapsr, msdaprr, rsr, msd)
msdaprst.dll, ver. 2.71.9030.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sdaprst, mdaprst, msaprst, msdprst, msdarst, msdapst, msdaprt, rst, msd)
msdaps.dll, ver. 2.71.9030.0 (sdaps, mdaps, msaps, msdps, msdas, msdap, aps, msd)
msdarem.dll, ver. 2.71.9030.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sdarem, mdarem, msarem, msdrem, msdaem, msdarm, msdare, rem, msd)
msdaremr.dll, ver. 2.70.7713.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sdaremr, mdaremr, msaremr, msdremr, msdaemr, msdarmr, msdarer, emr, msd)
msdart.dll, ver. 2.71.9042.0 built by: Lab06_N(_sqlbld) (sdart, mdart, msart, msdrt, msdat, msdar, art, msd)
msdasc.dll, ver. 2.71.9030.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sdasc, mdasc, msasc, msdsc, msdac, msdas, asc, msd)
msdasql.dll, ver. 2.71.9030.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sdasql, mdasql, msasql, msdsql, msdaql, msdasl, msdasq, sql, msd)
msdasqlr.dll, ver. 2.70.7713.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sdasqlr, mdasqlr, msasqlr, msdsqlr, msdaqlr, msdaslr, msdasqr, qlr, msd)
msdatl3.dll, ver. 2.71.9030.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sdatl3, mdatl3, msatl3, msdtl3, msdal3, msdat3, msdatl, tl3, msd)
msdatt.dll, ver. 2.71.9030.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sdatt, mdatt, msatt, msdtt, msdat, msdat, att, msd)
msdaurl.dll, ver. 9.1.9030.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sdaurl, mdaurl, msaurl, msdurl, msdarl, msdaul, msdaur, url, msd)
msdfmap.dll, ver. 2.71.9030.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sdfmap, mdfmap, msfmap, msdmap, msdfap, msdfmp, msdfma, map, msd)
msdmo.dll, ver. (sdmo, mdmo, msmo, msdo, msdm, dmo, msd)
msdtclog.dll, ver. 2001.12.4414.42 (sdtclog, mdtclog, mstclog, msdclog, msdtlog, msdtcog, msdtclg, log, msd)
msdtcprx.dll, ver. 2001.12.4414.53 (sdtcprx, mdtcprx, mstcprx, msdcprx, msdtprx, msdtcrx, msdtcpx, prx, msd)
msdtctm.dll, ver. 2001.12.4414.53 (sdtctm, mdtctm, mstctm, msdctm, msdttm, msdtcm, msdtct, ctm, msd)
msdtcuiu.dll, ver. 2001.12.4414.53 (sdtcuiu, mdtcuiu, mstcuiu, msdcuiu, msdtuiu, msdtciu, msdtcuu, uiu, msd)
msdxmlc.dll, ver. 6.4.09.1125 (sdxmlc, mdxmlc, msxmlc, msdmlc, msdxlc, msdxmc, msdxml, mlc, msd)
msexch40.dll, ver. 4.00.6807.0 (sexch40, mexch40, msxch40, msech40, msexh40, msexc40, msexch0, h40, mse)
msexcl40.dll, ver. 4.00.8618.0 (sexcl40, mexcl40, msxcl40, msecl40, msexl40, msexc40, msexcl0, l40, mse)
msftedit.dll, ver. 5.41.15.1503 (sftedit, mftedit, mstedit, msfedit, msftdit, msfteit, msftedt, dit, msf)
msgina.dll, ver. 5.1.2600.1343 (xpsp2.040109-1800) (sgina, mgina, msina, msgna, msgia, msgin, ina, msg)
msgr3en.dll, ver. 3.1.2415 (sgr3en, mgr3en, msr3en, msg3en, msgren, msgr3n, msgr3e, 3en, msg)
msgrocm.dll, ver. 4.7.0041 (sgrocm, mgrocm, msrocm, msgocm, msgrcm, msgrom, msgroc, ocm, msg)
msgsc.dll, ver. 4.7.0041 (sgsc, mgsc, mssc, msgc, msgs, gsc, msg)
msgslang.dll, ver. 4.7.0041 (sgslang, mgslang, msslang, msglang, msgsang, msgslng, msgslag, ang, msg)
msgsvc.dll, ver. 5.1.2600.1309 (xpsp2.031013-2110) (sgsvc, mgsvc, mssvc, msgvc, msgsc, msgsv, svc, msg)
mshtml.dll, ver. 6.00.2800.1400 (shtml, mhtml, mstml, mshml, mshtl, mshtm, tml, msh)
mshtmled.dll, ver. 6.00.2800.1106 (xpsp1.020828-1920) (shtmled, mhtmled, mstmled, mshmled, mshtled, mshtmed, mshtmld, led, msh)
mshtmler.dll, ver. 6.00.2800.1106 (xpsp1.020828-1920) (shtmler, mhtmler, mstmler, mshmler, mshtler, mshtmer, mshtmlr, ler, msh)
msi.dll, ver. 2.0.2600.1106 (si, mi, ms, msi, msi)
msident.dll, ver. 6.00.2800.1123 (sident, mident, msdent, msient, msidnt, msidet, msiden, ent, msi)
msidle.dll, ver. 6.00.2600.0000 (xpclient.010817-1148) (sidle, midle, msdle, msile, mside, msidl, dle, msi)
msieftp.dll, ver. 6.00.2800.1106 (xpsp1.020828-1920) (sieftp, mieftp, mseftp, msiftp, msietp, msiefp, msieft, ftp, msi)
msihnd.dll, ver. 2.0.2600.1106 (sihnd, mihnd, mshnd, msind, msihd, msihn, hnd, msi)
msimg32.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (simg32, mimg32, msmg32, msig32, msim32, msimg2, msimg3, g32, msi)
msimsg.dll, ver. 2.0.2600.0 (simsg, mimsg, msmsg, msisg, msimg, msims, msg, msi)
msimtf.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (simtf, mimtf, msmtf, msitf, msimf, msimt, mtf, msi)
msinfo.dll, ver. 7, 0, 0, 0 (sinfo, minfo, msnfo, msifo, msino, msinf, nfo, msi)
msisip.dll, ver. 2.0.2600.0 (sisip, misip, mssip, msiip, msisp, msisi, sip, msi)
msjet40.dll, ver. 4.00.8618.0 (sjet40, mjet40, mset40, msjt40, msje40, msjet0, msjet4, t40, msj)
msjint40.dll, ver. 4.00.6508.0 (sjint40, mjint40, msint40, msjnt40, msjit40, msjin40, msjint0, t40, msj)
msjro.dll, ver. 2.71.9030.0 (sjro, mjro, msro, msjo, msjr, jro, msj)
msjter40.dll, ver. 4.00.6508.0 (sjter40, mjter40, mster40, msjer40, msjtr40, msjte40, msjter0, r40, msj)
msjtes40.dll, ver. 4.00.8618.0 (sjtes40, mjtes40, mstes40, msjes40, msjts40, msjte40, msjtes0, s40, msj)
mslbui.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (slbui, mlbui, msbui, mslui, mslbi, mslbu, bui, msl)
msltus40.dll, ver. 4.00.6508.0 (sltus40, mltus40, mstus40, mslus40, mslts40, msltu40, msltus0, s40, msl)
mslwvtts.dll, ver. 2.00.0.3422 (slwvtts, mlwvtts, mswvtts, mslvtts, mslwtts, mslwvts, mslwvts, tts, msl)
msmqocm.dll, ver. 5.01.1033 (smqocm, mmqocm, msqocm, msmocm, msmqcm, msmqom, msmqoc, ocm, msm)
msnetobj.dll, ver. 9.00.00.2926 (snetobj, mnetobj, msetobj, msntobj, msneobj, msnetbj, msnetoj, obj, msn)
msnsspc.dll, ver. 6.1.1825.0 (snsspc, mnsspc, mssspc, msnspc, msnspc, msnssc, msnssp, spc, msn)
msobcomm.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (sobcomm, mobcomm, msbcomm, msocomm, msobomm, msobcmm, msobcom, omm, mso)
msobdl.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (sobdl, mobdl, msbdl, msodl, msobl, msobd, bdl, mso)
msobmain.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (sobmain, mobmain, msbmain, msomain, msobain, msobmin, msobman, ain, mso)
msobshel.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (sobshel, mobshel, msbshel, msoshel, msobhel, msobsel, msobshl, hel, mso)
msobweb.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (sobweb, mobweb, msbweb, msoweb, msobeb, msobwb, msobwe, web, mso)
msoe.dll, ver. 6.00.2800.1409 (soe, moe, mse, mso, soe, mso)
msoeacct.dll, ver. 6.00.2800.1123 (soeacct, moeacct, mseacct, msoacct, msoecct, msoeact, msoeact, cct, mso)
msoeres.dll, ver. 6.00.2800.1123 (soeres, moeres, mseres, msores, msoees, msoers, msoere, res, mso)
msoert2.dll, ver. 6.00.2800.1123 (soert2, moert2, msert2, msort2, msoet2, msoer2, msoert, rt2, mso)
msorc32r.dll, ver. 2.573.7713.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sorc32r, morc32r, msrc32r, msoc32r, msor32r, msorc2r, msorc3r, 32r, mso)
msorcl32.dll, ver. 2.573.9030.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (sorcl32, morcl32, msrcl32, msocl32, msorl32, msorc32, msorcl2, l32, mso)
mspatcha.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (spatcha, mpatcha, msatcha, msptcha, mspacha, mspatha, mspatca, cha, msp)
mspbde40.dll, ver. 4.00.8015.0 (spbde40, mpbde40, msbde40, mspde40, mspbe40, mspbd40, mspbde0, e40, msp)
mspmsp.dll, ver. 8.0.1.20 (spmsp, mpmsp, msmsp, mspsp, mspmp, mspms, msp, msp)
mspmspsv.dll, ver. 8.0.1.20 (spmspsv, mpmspsv, msmspsv, mspspsv, mspmpsv, mspmssv, mspmspv, psv, msp)
msprivs.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (sprivs, mprivs, msrivs, mspivs, msprvs, mspris, mspriv, ivs, msp)
msrating.dll, ver. 6.00.2800.1106 (xpsp1.020828-1920) (srating, mrating, msating, msrting, msraing, msratng, msratig, ing, msr)
msrd2x40.dll, ver. 4.00.7328.0 (srd2x40, mrd2x40, msd2x40, msr2x40, msrdx40, msrd240, msrd2x0, x40, msr)
msrd3x40.dll, ver. 4.00.6508.0 (srd3x40, mrd3x40, msd3x40, msr3x40, msrdx40, msrd340, msrd3x0, x40, msr)
msrepl40.dll, ver. 4.00.8015.0 (srepl40, mrepl40, msepl40, msrpl40, msrel40, msrep40, msrepl0, l40, msr)
msrle32.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (srle32, mrle32, msle32, msre32, msrl32, msrle2, msrle3, e32, msr)
mssap.dll, ver. 8.00.00.4485 (ssap, msap, msap, mssp, mssa, sap, mss)
msscp.dll, ver. 8.00.00.4487 (sscp, mscp, mscp, mssp, mssc, scp, mss)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz<< Stránka 6 Úvodní stránka Stránka 8 >>

Odkazy: Vyčistit počítač || Profesorio - jazykový software - program pro výuku jazyků