Windows procesy: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dll knihovny: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nejznámější: svchost.exe 1xconfig.exe acctmgr.exe adobegammaloader.exe agent.exe
Úvodní stránka | Žebříček top 1000 | Výrobci software | Vyčistit počítač (ext.odkaz )

Databáze DLL (aka: dynamicky linkované knihovny) (8201-8300)

Další stránky: 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

pa9w9x.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (a9w9x, p9w9x, paw9x, pa99x, pa9wx, pa9w9, w9x, pa9)
pcl4res.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (cl4res, pl4res, pc4res, pclres, pcl4es, pcl4rs, pcl4re, res, pcl)
pcl5eres.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (cl5eres, pl5eres, pc5eres, pcleres, pcl5res, pcl5ees, pcl5ers, res, pcl)
pcl5ures.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (cl5ures, pl5ures, pc5ures, pclures, pcl5res, pcl5ues, pcl5urs, res, pcl)
pcleures.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (cleures, pleures, pceures, pclures, pcleres, pcleues, pcleurs, res, pcl)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz
pclxl.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (clxl, plxl, pcxl, pcll, pclx, lxl, pcl)
perm2dll.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (erm2dll, prm2dll, pem2dll, per2dll, permdll, perm2ll, perm2dl, dll, per)
perm3dd.dll, ver. 1.00 (XPClient.010817-1148) (erm3dd, prm3dd, pem3dd, per3dd, permdd, perm3d, perm3d, 3dd, per)
philcam1.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (hilcam1, pilcam1, phlcam1, phicam1, philam1, philcm1, philca1, am1, phi)
phvfwext.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (hvfwext, pvfwext, phfwext, phvwext, phvfext, phvfwxt, phvfwet, ext, phv)
pid.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (id, pd, pi, pid, pid)
plotter.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (lotter, potter, pltter, ploter, ploter, plottr, plotte, ter, plo)
plotui.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (lotui, potui, pltui, ploui, ploti, plotu, tui, plo)
ps5ui.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (s5ui, p5ui, psui, ps5i, ps5u, 5ui, ps5)
pscript5.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (script5, pcript5, psript5, pscipt5, pscrpt5, pscrit5, pscrip5, pt5, psc)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz
psisload.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (sisload, pisload, pssload, psiload, psisoad, psislad, psislod, oad, psi)
ptpusd.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (tpusd, ppusd, ptusd, ptpsd, ptpud, ptpus, usd, ptp)
qvusd.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (vusd, qusd, qvsd, qvud, qvus, usd, qvu)
reslog32.dll, ver. 1.0.0.6 (eslog32, rslog32, relog32, resog32, reslg32, reslo32, reslog2, g32, res)
riafres.dll, ver. 5.01.121 (XPClient.010817-1148) (iafres, rafres, rifres, riares, riafes, riafrs, riafre, res, ria)
riafui1.dll, ver. 5.01.121 (XPClient.010817-1148) (iafui1, rafui1, rifui1, riaui1, riafi1, riafu1, riafui, ui1, ria)
riafui2.dll, ver. 5.01.121 (XPClient.010817-1148) (iafui2, rafui2, rifui2, riaui2, riafi2, riafu2, riafui, ui2, ria)
ricohres.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (icohres, rcohres, riohres, richres, ricores, ricohes, ricohrs, res, ric)
rsmgrstr.dll, ver. 1.45.15.340 (smgrstr, rmgrstr, rsgrstr, rsmrstr, rsmgstr, rsmgrtr, rsmgrsr, str, rsm)
rw430ext.dll, ver. 5, 0, 2419, 1 (w430ext, r430ext, rw30ext, rw40ext, rw43ext, rw430xt, rw430et, ext, rw4)
rw450ext.dll, ver. 5, 0, 2419, 1 (w450ext, r450ext, rw50ext, rw40ext, rw45ext, rw450xt, rw450et, ext, rw4)
rwia430.dll, ver. 5, 0, 2419, 1 (wia430, ria430, rwa430, rwi430, rwia30, rwia40, rwia43, 430, rwi)
rwia450.dll, ver. 5, 0, 2419, 1 (wia450, ria450, rwa450, rwi450, rwia50, rwia40, rwia45, 450, rwi)
s3legacy.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (3legacy, slegacy, s3egacy, s3lgacy, s3leacy, s3legcy, s3legay, acy, s3l)
s3mt3d.dll, ver. 5.01.526.0007 (ReleasedBinaries.010718-0005) (3mt3d, smt3d, s3t3d, s3m3d, s3mtd, s3mt3, t3d, s3m)
s3mtrio.dll, ver. 5.1024.329.0002 (ReleasedBinaries.010308-1115) (3mtrio, smtrio, s3trio, s3mrio, s3mtio, s3mtro, s3mtri, rio, s3m)
s3mvirge.dll, ver. 5.1024.329.0002 (ReleasedBinaries.010308-1115) (3mvirge, smvirge, s3virge, s3mirge, s3mvrge, s3mvige, s3mvire, rge, s3m)
s3nb.dll, ver. 5.12.01.1010-11.80.02 built by: ReleasedBinaries (3nb, snb, s3b, s3n, 3nb, s3n)
s3sav3d.dll, ver. 5.01.620.0006 (ReleasedBinaries.010308-1115) (3sav3d, ssav3d, s3av3d, s3sv3d, s3sa3d, s3savd, s3sav3, v3d, s3s)
s3sav4.dll, ver. 5.12.01.8012-8.40.03 built by: ReleasedBinaries (3sav4, ssav4, s3av4, s3sv4, s3sa4, s3sav, av4, s3s)
s3savmx.dll, ver. 5.13.01.7056-7.50.16 (3savmx, ssavmx, s3avmx, s3svmx, s3samx, s3savx, s3savm, vmx, s3s)
sblfx.dll, ver. 5.12.01.3210 (blfx, slfx, sbfx, sblx, sblf, lfx, sbl)
sek24res.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (ek24res, sk24res, se24res, sek4res, sek2res, sek24es, sek24rs, res, sek)
sek9res.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (ek9res, sk9res, se9res, sekres, sek9es, sek9rs, sek9re, res, sek)
sfman32.dll, ver. 4.06.501 (fman32, sman32, sfan32, sfmn32, sfma32, sfman2, sfman3, n32, sfm)
sgiul50.dll, ver. 5.1.2462.0032 (ReleasedBinaries.010308-1115) (giul50, siul50, sgul50, sgil50, sgiu50, sgiul0, sgiul5, l50, sgi)
sis300iv.dll, ver. 5.13.01.1100 (Lab01_N(ericks).010612-1818) (is300iv, ss300iv, si300iv, sis00iv, sis30iv, sis30iv, sis300v, 0iv, sis)
sis6306v.dll, ver. 5.12.01.1080 (Lab01_N(ericks).010522-2022) (is6306v, ss6306v, si6306v, sis306v, sis606v, sis636v, sis630v, 06v, sis)
sisgrv.dll, ver. 5.13.01.2000 (ReleasedBinaries.010625-1804) (isgrv, ssgrv, sigrv, sisrv, sisgv, sisgr, grv, sis)
sisv256.dll, ver. 5.12.01.1300 (Lab01_N(ericks).010522-2022) (isv256, ssv256, siv256, sis256, sisv56, sisv26, sisv25, 256, sis)
skcolres.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (kcolres, scolres, skolres, skclres, skcores, skcoles, skcolrs, res, skc)
sm91w.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (m91w, s91w, sm1w, sm9w, sm91, 91w, sm9)
sma0w.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (ma0w, sa0w, sm0w, smaw, sma0, a0w, sma)
smb0w.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (mb0w, sb0w, sm0w, smbw, smb0, b0w, smb)
smb3w.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (mb3w, sb3w, sm3w, smbw, smb3, b3w, smb)
smidispb.dll, ver. 5.01.2401.0143e (midispb, sidispb, smdispb, smiispb, smidspb, smidipb, smidisb, spb, smi)
sml8xres.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (ml8xres, sl8xres, sm8xres, smlxres, sml8res, sml8xes, sml8xrs, res, sml)
sonypi.dll, ver. 1.5.090699 (onypi, snypi, soypi, sonpi, sonyi, sonyp, ypi, son)
spdports.dll, ver. 1.0.0.0012 (pdports, sdports, spports, spdorts, spdprts, spdpots, spdpors, rts, spd)
spxupchk.dll, ver. 1.0.0.0002 (pxupchk, sxupchk, spupchk, spxpchk, spxuchk, spxuphk, spxupck, chk, spx)
srusd.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (rusd, susd, srsd, srud, srus, usd, sru)
st24eres.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (t24eres, s24eres, st4eres, st2eres, st24res, st24ees, st24ers, res, st2)
star9res.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (tar9res, sar9res, str9res, sta9res, starres, star9es, star9rs, res, sta)
stjtres.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (tjtres, sjtres, sttres, stjres, stjtes, stjtrs, stjtre, res, stj)
stlncoin.dll, ver. 5.6.5 (tlncoin, slncoin, stncoin, stlcoin, stlnoin, stlncin, stlncon, oin, stl)
stlnprop.dll, ver. 5.6.4 (tlnprop, slnprop, stnprop, stlprop, stlnrop, stlnpop, stlnprp, rop, stl)
storprop.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (torprop, sorprop, strprop, stoprop, storrop, storpop, storprp, rop, sto)
str24res.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (tr24res, sr24res, st24res, str4res, str2res, str24es, str24rs, res, str)
str9eres.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (tr9eres, sr9eres, st9eres, streres, str9res, str9ees, str9ers, res, str)
swpdflt2.dll, ver. 4.5 (XPClient.010817-1148) (wpdflt2, spdflt2, swdflt2, swpflt2, swpdlt2, swpdft2, swpdfl2, lt2, swp)
swpidflt.dll, ver. 4.5 (XPClient.010817-1148) (wpidflt, spidflt, swidflt, swpdflt, swpiflt, swpidlt, swpidft, flt, swp)
sw_effct.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (w_effct, s_effct, sweffct, sw_ffct, sw_efct, sw_efct, sw_efft, fct, sw_)
sw_wheel.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (w_wheel, s_wheel, swwheel, sw_heel, sw_weel, sw_whel, sw_whel, eel, sw_)
sxports.dll, ver. 1.0.0.0008 (xports, sports, sxorts, sxprts, sxpots, sxpors, sxport, rts, sxp)
t2r4disp.dll, ver. 5.01.104.09 (2r4disp, tr4disp, t24disp, t2rdisp, t2r4isp, t2r4dsp, t2r4dip, isp, t2r)
t3016.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (3016, t016, t316, t306, t301, 016, t30)
t5000.dll, ver. 5.1.2462.0 (Lab06_N.010129-0357) (5000, t000, t500, t500, t500, 000, t50)
t5000ui.dll, ver. 1, 0, 0, 1 (5000ui, t000ui, t500ui, t500ui, t500ui, t5000i, t5000u, 0ui, t50)
t5000uni.dll, ver. 1, 0, 0, 1 (5000uni, t000uni, t500uni, t500uni, t500uni, t5000ni, t5000ui, uni, t50)
tgiul50.dll, ver. 5.1.2462.0015 (ReleasedBinaries.010308-1115) (giul50, tiul50, tgul50, tgil50, tgiu50, tgiul0, tgiul5, l50, tgi)
ti850res.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (i850res, t850res, ti50res, ti80res, ti85res, ti850es, ti850rs, res, ti8)
tly3res.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (ly3res, ty3res, tl3res, tlyres, tly3es, tly3rs, tly3re, res, tly)
tly5cres.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (ly5cres, ty5cres, tl5cres, tlycres, tly5res, tly5ces, tly5crs, res, tly)
tp4.dll, ver. 6.03 (XPClient.010817-1148) (p4, t4, tp, tp4, tp4)
tp4res.dll, ver. 6.03 (XPClient.010817-1148) (p4res, t4res, tpres, tp4es, tp4rs, tp4re, res, tp4)
trid3d.dll, ver. 5.1.2471.0046 (ReleasedBinaries.000421-1946) (rid3d, tid3d, trd3d, tri3d, tridd, trid3, d3d, tri)
tridkb.dll, ver. 5.1.2489.0045 (ReleasedBinaries.000421-1946) (ridkb, tidkb, trdkb, trikb, tridb, tridk, dkb, tri)
tridxp.dll, ver. 5.1.2475.0115 (ReleasedBinaries.010510-2313) (ridxp, tidxp, trdxp, trixp, tridp, tridx, dxp, tri)
tty.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (ty, ty, tt, tty, tty)
ttyres.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (tyres, tyres, ttres, ttyes, ttyrs, ttyre, res, tty)
ttyui.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (tyui, tyui, ttui, ttyi, ttyu, yui, tty)
ty2x3res.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (y2x3res, t2x3res, tyx3res, ty23res, ty2xres, ty2x3es, ty2x3rs, res, ty2)
ty2x4res.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (y2x4res, t2x4res, tyx4res, ty24res, ty2xres, ty2x4es, ty2x4rs, res, ty2)
um34scan.dll, ver. 1.0.0.7 (m34scan, u34scan, um4scan, um3scan, um34can, um34san, um34scn, can, um3)
um54scan.dll, ver. 1.0.0.8 (m54scan, u54scan, um4scan, um5scan, um54can, um54san, um54scn, can, um5)
umaxcam.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (maxcam, uaxcam, umxcam, umacam, umaxam, umaxcm, umaxca, cam, uma)
umaxu12.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (maxu12, uaxu12, umxu12, umau12, umax12, umaxu2, umaxu1, u12, uma)
umaxu22.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (maxu22, uaxu22, umxu22, umau22, umax22, umaxu2, umaxu2, u22, uma)
umaxu40.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (maxu40, uaxu40, umxu40, umau40, umax40, umaxu0, umaxu4, u40, uma)
unidrv.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (nidrv, uidrv, undrv, unirv, unidv, unidr, drv, uni)
unidrvui.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (nidrvui, uidrvui, undrvui, unirvui, unidvui, unidrui, unidrvi, vui, uni)
vfwwdm32.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (fwwdm32, vwwdm32, vfwdm32, vfwdm32, vfwwm32, vfwwd32, vfwwdm2, m32, vfw)
wiafbdrv.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (iafbdrv, wafbdrv, wifbdrv, wiabdrv, wiafdrv, wiafbrv, wiafbdv, drv, wia)
wiamsmud.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (iamsmud, wamsmud, wimsmud, wiasmud, wiammud, wiamsud, wiamsmd, mud, wia)
wp24res.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (p24res, w24res, wp4res, wp2res, wp24es, wp24rs, wp24re, res, wp2)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz<< Stránka 82 Úvodní stránka Stránka 84 >>

Odkazy: Vyčistit počítač || Profesorio - jazykový software - program pro výuku jazyků