Windows procesy: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dll knihovny: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nejznámější: svchost.exe 1xconfig.exe acctmgr.exe adobegammaloader.exe agent.exe
Úvodní stránka | Žebříček top 1000 | Výrobci software | Vyčistit počítač (ext.odkaz )

Databáze DLL (aka: dynamicky linkované knihovny) (8401-8500)

Další stránky: 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

msidntld.dll, ver. 5.50.4522.1800 (sidntld, midntld, msdntld, msintld, msidtld, msidnld, msidntd, tld, msi)
msieftp.dll, ver. 5.50.4522.1800 (sieftp, mieftp, mseftp, msiftp, msietp, msiefp, msieft, ftp, msi)
webcheck.dll, ver. 5.50.4522.1800 (ebcheck, wbcheck, wecheck, webheck, webceck, webchck, webchek, eck, web)
msxml3.dll, ver. 8.20.8730.1 (sxml3, mxml3, msml3, msxl3, msxm3, msxml, ml3, msx)
vgx.dll, ver. 6.00.2600.0000 (gx, vx, vg, vgx, vgx)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz
danim.dll, ver. 6.01.09.0727 (anim, dnim, daim, danm, dani, nim, dan)
datime.dll, ver. 6.01.09.0727 (atime, dtime, daime, datme, datie, datim, ime, dat)
lmrt.dll, ver. 6.01.09.0727 (mrt, lrt, lmt, lmr, mrt, lmr)
msjaime.dll, ver. 5.00.2210.0 (sjaime, mjaime, msaime, msjime, msjame, msjaie, msjaim, ime, msj)
msjknl.dll, ver. 5.00.2210.0 (sjknl, mjknl, msknl, msjnl, msjkl, msjkn, knl, msj)
msju.dll, ver. 5.00.2210.0 (sju, mju, msu, msj, sju, msj)
mshaime.dll, ver. 5.00.2210.0 (shaime, mhaime, msaime, mshime, mshame, mshaie, mshaim, ime, msh)
pclepixl.dll, ver. 1.00 (clepixl, plepixl, pcepixl, pclpixl, pcleixl, pclepxl, pclepil, ixl, pcl)
directdb.dll, ver. 5.50.4522.1200 (irectdb, drectdb, diectdb, dirctdb, diretdb, direcdb, directb, tdb, dir)
inetcomm.dll, ver. 5.50.4522.1200 (netcomm, ietcomm, intcomm, inecomm, inetomm, inetcmm, inetcom, omm, ine)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz
inetres.dll, ver. 5.50.4522.1200 (netres, ietres, intres, ineres, inetes, inetrs, inetre, res, ine)
msoe.dll, ver. 5.50.4522.1200 (soe, moe, mse, mso, soe, mso)
msoeres.dll, ver. 5.50.4522.1200 (soeres, moeres, mseres, msores, msoees, msoers, msoere, res, mso)
oeimport.dll, ver. 5.50.4522.1200 (eimport, oimport, oemport, oeiport, oeimort, oeimprt, oeimpot, ort, oei)
oemiglib.dll, ver. 5.50.4522.1200 (emiglib, omiglib, oeiglib, oemglib, oemilib, oemigib, oemiglb, lib, oem)
PCLECoInst.dll, ver. 1, 1, 1, 15 (CLECoInst, PLECoInst, PCECoInst, PCLCoInst, PCLEoInst, PCLECInst, PCLEConst, nst, PCL)
MSADCB11.DLL, ver. 1.1.2022.0 (SADCB11, MADCB11, MSDCB11, MSACB11, MSADB11, MSADC11, MSADCB1, B11, MSA)
MSADCC11.DLL, ver. 1.1.2022.0 (SADCC11, MADCC11, MSDCC11, MSACC11, MSADC11, MSADC11, MSADCC1, C11, MSA)
MSADCE.DLL, ver. 2.0.3002.12 (SADCE, MADCE, MSDCE, MSACE, MSADE, MSADC, DCE, MSA)
MSADCER.DLL, ver. 2.0.3002.12 (SADCER, MADCER, MSDCER, MSACER, MSADER, MSADCR, MSADCE, CER, MSA)
MSADCO.DLL, ver. 2.0.3002.12 (SADCO, MADCO, MSDCO, MSACO, MSADO, MSADC, DCO, MSA)
MSADCOR.DLL, ver. 2.0.3002.12 (SADCOR, MADCOR, MSDCOR, MSACOR, MSADOR, MSADCR, MSADCO, COR, MSA)
MSADER15.DLL, ver. 2.0.3002.11 (SADER15, MADER15, MSDER15, MSAER15, MSADR15, MSADE15, MSADER5, R15, MSA)
MSADO15.DLL, ver. 2.0.3002.11 (SADO15, MADO15, MSDO15, MSAO15, MSAD15, MSADO5, MSADO1, O15, MSA)
MSADOR15.DLL, ver. 2.0.3002.11 (SADOR15, MADOR15, MSDOR15, MSAOR15, MSADR15, MSADO15, MSADOR5, R15, MSA)
MSDADC.DLL, ver. 02.00.3002.11 (SDADC, MDADC, MSADC, MSDDC, MSDAC, MSDAD, ADC, MSD)
MSDAPRST.DLL, ver. 2.0.3002.12 (SDAPRST, MDAPRST, MSAPRST, MSDPRST, MSDARST, MSDAPST, MSDAPRT, RST, MSD)
MSDAPS.DLL, ver. 02.00.3002.11 (SDAPS, MDAPS, MSAPS, MSDPS, MSDAS, MSDAP, APS, MSD)
common98.dll, ver. 6.00.8076 (ommon98, cmmon98, comon98, comon98, commn98, commo98, common8, n98, com)
ds32gt.dll, ver. 3.510.3711.0 (s32gt, d32gt, ds2gt, ds3gt, ds32t, ds32g, 2gt, ds3)
expsrv.dll, ver. 6.0.8268 (xpsrv, epsrv, exsrv, exprv, expsv, expsr, srv, exp)
msadce.dll, ver. 2.10.3711.0 (sadce, madce, msdce, msace, msade, msadc, dce, msa)
msadcer.dll, ver. 2.10.3711.0 (sadcer, madcer, msdcer, msacer, msader, msadcr, msadce, cer, msa)
msadcf.dll, ver. 2.10.3711.0 (sadcf, madcf, msdcf, msacf, msadf, msadc, dcf, msa)
msadcfr.dll, ver. 2.10.3711.0 (sadcfr, madcfr, msdcfr, msacfr, msadfr, msadcr, msadcf, cfr, msa)
msadco.dll, ver. 2.10.3711.1 (sadco, madco, msdco, msaco, msado, msadc, dco, msa)
msadcor.dll, ver. 2.10.3711.0 (sadcor, madcor, msdcor, msacor, msador, msadcr, msadco, cor, msa)
msadcs.dll, ver. 2.10.3711.0 (sadcs, madcs, msdcs, msacs, msads, msadc, dcs, msa)
msadds.dll, ver. 2.10.3711.2 (sadds, madds, msdds, msads, msads, msadd, dds, msa)
msaddsr.dll, ver. 2.10.3711.0 (saddsr, maddsr, msddsr, msadsr, msadsr, msaddr, msadds, dsr, msa)
msader15.dll, ver. 2.10.3711.3 (sader15, mader15, msder15, msaer15, msadr15, msade15, msader5, r15, msa)
msado15.dll, ver. 2.10.3711.9 (sado15, mado15, msdo15, msao15, msad15, msado5, msado1, o15, msa)
msadomd.dll, ver. 2.10.3711.0 (sadomd, madomd, msdomd, msaomd, msadmd, msadod, msadom, omd, msa)
msador15.dll, ver. 2.10.3711.3 (sador15, mador15, msdor15, msaor15, msadr15, msado15, msador5, r15, msa)
msadox.dll, ver. 2.10.3711.0 (sadox, madox, msdox, msaox, msadx, msado, dox, msa)
msadrh15.dll, ver. 2.10.3711.3 (sadrh15, madrh15, msdrh15, msarh15, msadh15, msadr15, msadrh5, h15, msa)
msdadc.dll, ver. (sdadc, mdadc, msadc, msddc, msdac, msdad, adc, msd)
msdaenum.dll, ver. (sdaenum, mdaenum, msaenum, msdenum, msdanum, msdaeum, msdaenm, num, msd)
msdaer.dll, ver. (sdaer, mdaer, msaer, msder, msdar, msdae, aer, msd)
msdaprsr.dll, ver. 2.10.3711.0 (sdaprsr, mdaprsr, msaprsr, msdprsr, msdarsr, msdapsr, msdaprr, rsr, msd)
msdaprst.dll, ver. 2.10.3711.0 (sdaprst, mdaprst, msaprst, msdprst, msdarst, msdapst, msdaprt, rst, msd)
msdaps.dll, ver. 2.10.3711.0 (sdaps, mdaps, msaps, msdps, msdas, msdap, aps, msd)
msdarem.dll, ver. 2.10.3711.0 (sdarem, mdarem, msarem, msdrem, msdaem, msdarm, msdare, rem, msd)
msdaremr.dll, ver. 2.10.3711.0 (sdaremr, mdaremr, msaremr, msdremr, msdaemr, msdarmr, msdarer, emr, msd)
msdasc.dll, ver. (sdasc, mdasc, msasc, msdsc, msdac, msdas, asc, msd)
msdasql.dll, ver. 02.10.3711.0 (sdasql, mdasql, msasql, msdsql, msdaql, msdasl, msdasq, sql, msd)
msdasqlr.dll, ver. 02.10.3711.0 (sdasqlr, mdasqlr, msasqlr, msdsqlr, msdaqlr, msdaslr, msdasqr, qlr, msd)
msdatt.dll, ver. 02.10.3711.0 (sdatt, mdatt, msatt, msdtt, msdat, msdat, att, msd)
msdfmap.dll, ver. 2.10.3711.0 (sdfmap, mdfmap, msfmap, msdmap, msdfap, msdfmp, msdfma, map, msd)
msjro.dll, ver. 2.10.3711.0 (sjro, mjro, msro, msjo, msjr, jro, msj)
msjtes40.dll, ver. 4.00.2521.8 (sjtes40, mjtes40, mstes40, msjes40, msjts40, msjte40, msjtes0, s40, msj)
msxactps.dll, ver. 2.10.3711.0 (sxactps, mxactps, msactps, msxctps, msxatps, msxacps, msxacts, tps, msx)
mtxdm.dll, ver. 1997.11.532.0 (txdm, mxdm, mtdm, mtxm, mtxd, xdm, mtx)
odbc32.dll, ver. 3.510.3711.0 (dbc32, obc32, odc32, odb32, odbc2, odbc3, c32, odb)
odbc32gt.dll, ver. 3.510.3711.0 (dbc32gt, obc32gt, odc32gt, odb32gt, odbc2gt, odbc3gt, odbc32t, 2gt, odb)
odbccp32.dll, ver. 3.510.3711.0 (dbccp32, obccp32, odccp32, odbcp32, odbcp32, odbcc32, odbccp2, p32, odb)
odbccr32.dll, ver. 3.510.3711.0 (dbccr32, obccr32, odccr32, odbcr32, odbcr32, odbcc32, odbccr2, r32, odb)
odbccu32.dll, ver. 3.510.3711.0 (dbccu32, obccu32, odccu32, odbcu32, odbcu32, odbcc32, odbccu2, u32, odb)
odbcint.dll, ver. 3.510.3711.0 (dbcint, obcint, odcint, odbint, odbcnt, odbcit, odbcin, int, odb)
odbctrac.dll, ver. 3.510.3711.0 (dbctrac, obctrac, odctrac, odbtrac, odbcrac, odbctac, odbctrc, rac, odb)
oledb32.dll, ver. 02.10.3711.9 (ledb32, oedb32, oldb32, oleb32, oled32, oledb2, oledb3, b32, ole)
oledb32r.dll, ver. 02.10.3711.2 (ledb32r, oedb32r, oldb32r, oleb32r, oled32r, oledb2r, oledb3r, 32r, ole)
msgsc.dll, ver. 3.0.0286 (sgsc, mgsc, mssc, msgc, msgs, gsc, msg)
msgslang.dll, ver. 3.0.0286 (sgslang, mgslang, msslang, msglang, msgsang, msgslng, msgslag, ang, msg)
msgsmigr.dll, ver. 3.0.0286 (sgsmigr, mgsmigr, mssmigr, msgmigr, msgsigr, msgsmgr, msgsmir, igr, msg)
msgstrst.dll, ver. 3.0.0286 (sgstrst, mgstrst, msstrst, msgtrst, msgsrst, msgstst, msgstrt, rst, msg)
n2pcli.dll, ver. 2, 0, 27, 0 (2pcli, npcli, n2cli, n2pli, n2pci, n2pcl, cli, n2p)
iphlpapi.dll, ver. 4.00.1500.1 (phlpapi, ihlpapi, iplpapi, iphpapi, iphlapi, iphlppi, iphlpai, api, iph)
msidle.dll, ver. 5.50.4522.1800 (sidle, midle, msdle, msile, mside, msidl, dle, msi)
sens.dll, ver. 5.50.4522.1800 (ens, sns, ses, sen, ens, sen)
sensapi.dll, ver. 5.50.4522.1800 (ensapi, snsapi, sesapi, senapi, senspi, sensai, sensap, api, sen)
senscfg.dll, ver. 5.50.4522.1800 (enscfg, snscfg, sescfg, sencfg, sensfg, senscg, senscf, cfg, sen)
dxmasf.dll, ver. 6.4.07.1119 (xmasf, dmasf, dxasf, dxmsf, dxmaf, dxmas, asf, dxm)
laprxy.dll, ver. 4.1.00.3925 (aprxy, lprxy, larxy, lapxy, lapry, laprx, rxy, lap)
dxmasf.dll, ver. 6.4.09.1119 (xmasf, dmasf, dxasf, dxmsf, dxmaf, dxmas, asf, dxm)
fp20htp.dll, ver. 2.0.2.1118 (p20htp, f20htp, fp0htp, fp2htp, fp20tp, fp20hp, fp20ht, htp, fp2)
fp20ime.dll, ver. 2.0.2.1118 (p20ime, f20ime, fp0ime, fp2ime, fp20me, fp20ie, fp20im, ime, fp2)
fp20tl.dll, ver. 2.0.2.1118 (p20tl, f20tl, fp0tl, fp2tl, fp20l, fp20t, 0tl, fp2)
fp20utl.dll, ver. 2.0.2.1118 (p20utl, f20utl, fp0utl, fp2utl, fp20tl, fp20ul, fp20ut, utl, fp2)
fpedsat.dll, ver. 2.0.2.1118 (pedsat, fedsat, fpdsat, fpesat, fpedat, fpedst, fpedsa, sat, fpe)
lead52n.dll, ver. 5.20.0.000 (ead52n, lad52n, led52n, lea52n, lead2n, lead5n, lead52, 52n, lea)
vtforsat.dll, ver. 2.0.2.1118 (tforsat, vforsat, vtorsat, vtfrsat, vtfosat, vtforat, vtforst, sat, vtf)
vthomsat.dll, ver. 2.0.2.1118 (thomsat, vhomsat, vtomsat, vthmsat, vthosat, vthomat, vthomst, sat, vth)
vtimesat.dll, ver. 2.0.2.1112 (timesat, vimesat, vtmesat, vtiesat, vtimsat, vtimeat, vtimest, sat, vti)
ICFG95.dll, ver. 4.71.465.5 (CFG95, IFG95, ICG95, ICF95, ICFG5, ICFG9, G95, ICF)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz<< Stránka 84 Úvodní stránka Stránka 86 >>

Odkazy: Vyčistit počítač || Profesorio - jazykový software - program pro výuku jazyků