Windows procesy: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dll knihovny: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nejznámější: svchost.exe 1xconfig.exe acctmgr.exe adobegammaloader.exe agent.exe
Úvodní stránka | Žebříček top 1000 | Výrobci software | Vyčistit počítač (ext.odkaz )

Databáze DLL (aka: dynamicky linkované knihovny) (8801-8900)

Další stránky: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

wgpoadmn.dll, ver. 4.0 (gpoadmn, wpoadmn, wgoadmn, wgpadmn, wgpodmn, wgpoamn, wgpoadn, dmn, wgp)
wmsui32.dll, ver. 4.0 (msui32, wsui32, wmui32, wmsi32, wmsu32, wmsui2, wmsui3, i32, wms)
avicap.dll, ver. 4.0.950 (vicap, aicap, avcap, aviap, avicp, avica, cap, avi)
avicap32.dll, ver. 4.0.950 (vicap32, aicap32, avcap32, aviap32, avicp32, avica32, avicap2, p32, avi)
avifil32.dll, ver. 4.0.950 (vifil32, aifil32, avfil32, aviil32, avifl32, avifi32, avifil2, l32, avi)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz
avifile.dll, ver. 4.0.950 (vifile, aifile, avfile, aviile, avifle, avifie, avifil, ile, avi)
billadd.dll, ver. 4.2.5799 (illadd, blladd, biladd, biladd, billdd, billad, billad, add, bil)
dciman.dll, ver. 4.0.950 (ciman, diman, dcman, dcian, dcimn, dcima, man, dci)
dciman32.dll, ver. 4.0.950 (ciman32, diman32, dcman32, dcian32, dcimn32, dcima32, dciman2, n32, dci)
dispdib.dll, ver. 4.0.950 (ispdib, dspdib, dipdib, disdib, dispib, dispdb, dispdi, dib, dis)
inetsloc.dll, ver. 3.51 (netsloc, ietsloc, intsloc, inesloc, inetloc, inetsoc, inetslc, loc, ine)
mciole.dll, ver. 4.0.950 (ciole, miole, mcole, mcile, mcioe, mciol, ole, mci)
mmci.dll, ver. 4.0.950 (mci, mci, mmi, mmc, mci, mmc)
mmsystem.dll, ver. 4.0.950 (msystem, msystem, mmystem, mmsstem, mmsytem, mmsysem, mmsystm, tem, mms)
modemui.dll, ver. 4.10.431 (odemui, mdemui, moemui, modmui, modeui, modemi, modemu, mui, mod)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz
msacm.dll, ver. 4.0.950 (sacm, macm, mscm, msam, msac, acm, msa)
msacm32.dll, ver. 4.0.950 (sacm32, macm32, mscm32, msam32, msac32, msacm2, msacm3, m32, msa)
msjt3032.dll, ver. (sjt3032, mjt3032, mst3032, msj3032, msjt032, msjt332, msjt302, 032, msj)
msnapi.dll, ver. 4.2.5799 (snapi, mnapi, msapi, msnpi, msnai, msnap, api, msn)
msnprog.dll, ver. 4.2.5799 (snprog, mnprog, msprog, msnrog, msnpog, msnprg, msnpro, rog, msn)
msnproxy.dll, ver. 4.2.5799 (snproxy, mnproxy, msproxy, msnroxy, msnpoxy, msnprxy, msnproy, oxy, msn)
msnsspc.dll, ver. 5.00.7208 (snsspc, mnsspc, mssspc, msnspc, msnspc, msnssc, msnssp, spc, msn)
mvdib14.dll, ver. 1.4 (vdib14, mdib14, mvib14, mvdb14, mvdi14, mvdib4, mvdib1, b14, mvd)
saclient.dll, ver. 1.60.0 (aclient, sclient, salient, sacient, saclent, saclint, sacliet, ent, sac)
sage.dll, ver. 4.40.311 (age, sge, sae, sag, age, sag)
securcl.dll, ver. 1.60.0 (ecurcl, scurcl, seurcl, secrcl, secucl, securl, securc, rcl, sec)
sec_sspi.dll, ver. 4.2.5799 (ec_sspi, sc_sspi, se_sspi, secsspi, sec_spi, sec_spi, sec_ssi, spi, sec)
suutil.dll, ver. 4.2.5799 (uutil, sutil, sutil, suuil, suutl, suuti, til, suu)
svcprop.dll, ver. 1.60.0 (vcprop, scprop, svprop, svcrop, svcpop, svcprp, svcpro, rop, svc)
tcpconn.dll, ver. 4.2.5799 (cpconn, tpconn, tcconn, tcponn, tcpcnn, tcpcon, tcpcon, onn, tcp)
treeedcl.dll, ver. 1.60.0 (reeedcl, teeedcl, treedcl, treedcl, treedcl, treeecl, treeedl, dcl, tre)
treenvcl.dll, ver. 1.60.0 (reenvcl, teenvcl, trenvcl, trenvcl, treevcl, treencl, treenvl, vcl, tre)
d3dhalf.dll, ver. 4.03.00.1096 (3dhalf, ddhalf, d3half, d3dalf, d3dhlf, d3dhaf, d3dhal, alf, d3d)
d3dim.dll, ver. 4.03.00.1096 (3dim, ddim, d3im, d3dm, d3di, dim, d3d)
d3drampf.dll, ver. 4.03.00.1096 (3drampf, ddrampf, d3rampf, d3dampf, d3drmpf, d3drapf, d3dramf, mpf, d3d)
d3drg16f.dll, ver. 4.03.00.1096 (3drg16f, ddrg16f, d3rg16f, d3dg16f, d3dr16f, d3drg6f, d3drg1f, 16f, d3d)
d3drg24f.dll, ver. 4.03.00.1096 (3drg24f, ddrg24f, d3rg24f, d3dg24f, d3dr24f, d3drg4f, d3drg2f, 24f, d3d)
d3drg32f.dll, ver. 4.03.00.1096 (3drg32f, ddrg32f, d3rg32f, d3dg32f, d3dr32f, d3drg2f, d3drg3f, 32f, d3d)
d3drg8f.dll, ver. 4.03.00.1096 (3drg8f, ddrg8f, d3rg8f, d3dg8f, d3dr8f, d3drgf, d3drg8, g8f, d3d)
d3drgbf.dll, ver. 4.03.00.1096 (3drgbf, ddrgbf, d3rgbf, d3dgbf, d3drbf, d3drgf, d3drgb, gbf, d3d)
d3drm.dll, ver. (3drm, ddrm, d3rm, d3dm, d3dr, drm, d3d)
msmixmgr.dll, ver. 4.0.950 (smixmgr, mmixmgr, msixmgr, msmxmgr, msmimgr, msmixgr, msmixmr, mgr, msm)
msrle32.dll, ver. 4.00.950 (srle32, mrle32, msle32, msre32, msrl32, msrle2, msrle3, e32, msr)
msvfw32.dll, ver. 4.00.950 (svfw32, mvfw32, msfw32, msvw32, msvf32, msvfw2, msvfw3, w32, msv)
msvidc32.dll, ver. 4.00.950 (svidc32, mvidc32, msidc32, msvdc32, msvic32, msvid32, msvidc2, c32, msv)
msvideo.dll, ver. 4.0.950 (svideo, mvideo, msideo, msvdeo, msvieo, msvido, msvide, deo, msv)
pointer.dll, ver. 11.01 (ointer, pinter, ponter, poiter, poiner, pointr, pointe, ter, poi)
winmm.dll, ver. 4.0.950 (inmm, wnmm, wimm, winm, winm, nmm, win)
d3drm16f.dll, ver. 4.03.00.1096 (3drm16f, ddrm16f, d3rm16f, d3dm16f, d3dr16f, d3drm6f, d3drm1f, 16f, d3d)
d3drm24f.dll, ver. 4.03.00.1096 (3drm24f, ddrm24f, d3rm24f, d3dm24f, d3dr24f, d3drm4f, d3drm2f, 24f, d3d)
d3drm32f.dll, ver. 4.03.00.1096 (3drm32f, ddrm32f, d3rm32f, d3dm32f, d3dr32f, d3drm2f, d3drm3f, 32f, d3d)
d3drm8f.dll, ver. 4.03.00.1096 (3drm8f, ddrm8f, d3rm8f, d3dm8f, d3dr8f, d3drmf, d3drm8, m8f, d3d)
d3dxof.dll, ver. 4.03.00.1096 (3dxof, ddxof, d3xof, d3dof, d3dxf, d3dxo, xof, d3d)
ddraw.dll, ver. 4.03.00.1096 (draw, draw, ddaw, ddrw, ddra, raw, ddr)
ddraw16.dll, ver. 4.03.00.1096 (draw16, draw16, ddaw16, ddrw16, ddra16, ddraw6, ddraw1, w16, ddr)
dlcapi.dll, ver. (lcapi, dcapi, dlapi, dlcpi, dlcai, dlcap, api, dlc)
dsound.dll, ver. 4.03.00.1096 (sound, dound, dsund, dsond, dsoud, dsoun, und, dso)
odbcjt32.dll, ver. 03.40.28.29 (dbcjt32, obcjt32, odcjt32, odbjt32, odbct32, odbcj32, odbcjt2, t32, odb)
ole2.dll, ver. 2.2 (le2, oe2, ol2, ole, le2, ole)
ole2disp.dll, ver. (le2disp, oe2disp, ol2disp, oledisp, ole2isp, ole2dsp, ole2dip, isp, ole)
dmcolor.dll, ver. 4.00.950 (mcolor, dcolor, dmolor, dmclor, dmcoor, dmcolr, dmcolo, lor, dmc)
finstall.dll, ver. 4.0.2.01 (install, fnstall, fistall, fintall, finsall, finstll, finstal, all, fin)
hpcolor.dll, ver. 3.10.068 (pcolor, hcolor, hpolor, hpclor, hpcoor, hpcolr, hpcolo, lor, hpc)
hpvui.dll, ver. (pvui, hvui, hpui, hpvi, hpvu, vui, hpv)
iconlib.dll, ver. 4.00.950 (conlib, ionlib, icnlib, icolib, iconib, iconlb, iconli, lib, ico)
mspcic.dll, ver. 4.00.1111 (spcic, mpcic, mscic, mspic, mspcc, mspci, cic, msp)
oleaut32.dll, ver. 2.20.4049 (leaut32, oeaut32, olaut32, oleut32, oleat32, oleau32, oleaut2, t32, ole)
olecli32.dll, ver. 4.00.950 (lecli32, oecli32, olcli32, oleli32, oleci32, olecl32, olecli2, i32, ole)
olecnv32.dll, ver. 2.1 (lecnv32, oecnv32, olcnv32, olenv32, olecv32, olecn32, olecnv2, v32, ole)
olesvr32.dll, ver. 4.00.950 (lesvr32, oesvr32, olsvr32, olevr32, olesr32, olesv32, olesvr2, r32, ole)
pjlmon.dll, ver. 4.00.950 (jlmon, plmon, pjmon, pjlon, pjlmn, pjlmo, mon, pjl)
psmon.dll, ver. 4.00.950 (smon, pmon, pson, psmn, psmo, mon, psm)
spoolss.dll, ver. 4.00.950 (poolss, soolss, spolss, spolss, spooss, spools, spools, lss, spo)
storage.dll, ver. 2.2 (torage, sorage, strage, stoage, storge, storae, storag, age, sto)
sysclass.dll, ver. 4.00.1111 (ysclass, ssclass, syclass, syslass, syscass, sysclss, sysclas, ass, sys)
unidrv.dll, ver. 4.00.951 (nidrv, uidrv, undrv, unirv, unidv, unidr, drv, uni)
mciqtz32.dll, ver. 4.00.96.0729 (ciqtz32, miqtz32, mcqtz32, mcitz32, mciqz32, mciqt32, mciqtz2, z32, mci)
quartz.dll, ver. 4.00.96.0729 (uartz, qartz, qurtz, quatz, quarz, quart, rtz, qua)
rasapi16.dll, ver. 4.00.1111 (asapi16, rsapi16, raapi16, raspi16, rasai16, rasap16, rasapi6, i16, ras)
rasapi32.dll, ver. 4.00.1111 (asapi32, rsapi32, raapi32, raspi32, rasai32, rasap32, rasapi2, i32, ras)
rnanp.dll, ver. 4.00.1111 (nanp, ranp, rnnp, rnap, rnan, anp, rna)
rnathunk.dll, ver. 4.00.1111 (nathunk, rathunk, rnthunk, rnahunk, rnatunk, rnathnk, rnathuk, unk, rna)
rnaui.dll, ver. 4.00.1111 (naui, raui, rnui, rnai, rnau, aui, rna)
setup4.dll, ver. 4.00.1111 (etup4, stup4, seup4, setp4, setu4, setup, up4, set)
version.dll, ver. 4.00.950 (ersion, vrsion, vesion, verion, verson, versin, versio, ion, ver)
wpsmon.dll, ver. 4.00.488 (psmon, wsmon, wpmon, wpson, wpsmn, wpsmo, mon, wps)
wpsmon16.dll, ver. 4.00.488 (psmon16, wsmon16, wpmon16, wpson16, wpsmn16, wpsmo16, wpsmon6, n16, wps)
wps_updt.dll, ver. 5.00.031 (ps_updt, ws_updt, wp_updt, wpsupdt, wps_pdt, wps_udt, wps_upt, pdt, wps)
comdlg32.dll, ver. 4.00.951 (omdlg32, cmdlg32, codlg32, comlg32, comdg32, comdl32, comdlg2, g32, com)
devmgr32.dll, ver. 4.00.1111 (evmgr32, dvmgr32, demgr32, devgr32, devmr32, devmg32, devmgr2, r32, dev)
diskcopy.dll, ver. 4.00.1111 (iskcopy, dskcopy, dikcopy, discopy, diskopy, diskcpy, diskcoy, opy, dis)
docprop.dll, ver. 4.00.950 (ocprop, dcprop, doprop, docrop, docpop, docprp, docpro, rop, doc)
enumfile.dll, ver. 4.00.1111 (numfile, eumfile, enmfile, enufile, enumile, enumfle, enumfie, ile, enu)
fontext.dll, ver. 4.00.503 (ontext, fntext, fotext, fonext, fontxt, fontet, fontex, ext, fon)
linkinfo.dll, ver. 4.00.950 (inkinfo, lnkinfo, likinfo, lininfo, linknfo, linkifo, linkino, nfo, lin)
moricons.dll, ver. 4.00.950 (oricons, mricons, moicons, morcons, morions, moricns, moricos, ons, mor)
panmap.dll, ver. 4.00.503 (anmap, pnmap, pamap, panap, panmp, panma, map, pan)
shell32.dll, ver. 4.00.1111 (hell32, sell32, shll32, shel32, shel32, shell2, shell3, l32, she)
advapi32.dll, ver. 4.70.1155 (dvapi32, avapi32, adapi32, advpi32, advai32, advap32, advapi2, i32, adv)
choosusr.dll, ver. 4.00.950 (hoosusr, coosusr, chosusr, chosusr, choousr, choossr, choosur, usr, cho)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz<< Stránka 88 Úvodní stránka Stránka 90 >>

Odkazy: Vyčistit počítač || Profesorio - jazykový software - program pro výuku jazyků