Windows procesy: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dll knihovny: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nejznámější: svchost.exe 1xconfig.exe acctmgr.exe adobegammaloader.exe agent.exe
Úvodní stránka | Žebříček top 1000 | Výrobci software | Vyčistit počítač (ext.odkaz )

Databáze DLL (aka: dynamicky linkované knihovny) (801-900)

Další stránky: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

oeimport.dll, ver. 6.00.2800.1123 (eimport, oimport, oemport, oeiport, oeimort, oeimprt, oeimpot, ort, oei)
oemiglib.dll, ver. 6.00.2800.1123 (emiglib, omiglib, oeiglib, oemglib, oemilib, oemigib, oemiglb, lib, oem)
offfilt.dll, ver. 2002, 5, 30, 0 (fffilt, offilt, offilt, offilt, offflt, offfit, offfil, ilt, off)
ole32.dll, ver. 5.1.2600.1362 (xpsp2.040109-1800) (le32, oe32, ol32, ole2, ole3, e32, ole)
oleaut32.dll, ver. 3.50.5016.0 (leaut32, oeaut32, olaut32, oleut32, oleat32, oleau32, oleaut2, t32, ole)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz
oledb32.dll, ver. 2.71.9042.0 built by: Lab06_N(_sqlbld) (ledb32, oedb32, oldb32, oleb32, oled32, oledb2, oledb3, b32, ole)
oledb32r.dll, ver. 2.70.7713.0 built by: Lab06_N(dagbuild) (ledb32r, oedb32r, oldb32r, oleb32r, oled32r, oledb2r, oledb3r, 32r, ole)
oleprn.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (leprn, oeprn, olprn, olern, olepn, olepr, prn, ole)
olepro32.dll, ver. 5.0.5014 (lepro32, oepro32, olpro32, olero32, olepo32, olepr32, olepro2, o32, ole)
opengl32.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (pengl32, oengl32, opngl32, opegl32, openl32, openg32, opengl2, l32, ope)
osuninst.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (suninst, ouninst, osninst, osuinst, osunnst, osunist, osunint, nst, osu)
pautoenr.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (autoenr, putoenr, patoenr, pauoenr, pautenr, pautonr, pautoer, enr, pau)
pchshell.dll, ver. 5.1.2600.1143 (xpsp2.021108-1929) (chshell, phshell, pcshell, pchhell, pchsell, pchshll, pchshel, ell, pch)
pchsvc.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (chsvc, phsvc, pcsvc, pchvc, pchsc, pchsv, svc, pch)
pdh.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (dh, ph, pd, pdh, pdh)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz
perfctrs.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (erfctrs, prfctrs, pefctrs, perctrs, perftrs, perfcrs, perfcts, trs, per)
perfdisk.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (erfdisk, prfdisk, pefdisk, perdisk, perfisk, perfdsk, perfdik, isk, per)
perfos.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (erfos, prfos, pefos, peros, perfs, perfo, fos, per)
perfproc.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (erfproc, prfproc, pefproc, perproc, perfroc, perfpoc, perfprc, roc, per)
photowiz.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (hotowiz, potowiz, phtowiz, phoowiz, photwiz, photoiz, photowz, wiz, pho)
pid.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (id, pd, pi, pid, pid)
pidgen.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (idgen, pdgen, pigen, piden, pidgn, pidge, gen, pid)
pjlmon.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (jlmon, plmon, pjmon, pjlon, pjlmn, pjlmo, mon, pjl)
pngfilt.dll, ver. 6.00.2800.1106 (xpsp1.020828-1920) (ngfilt, pgfilt, pnfilt, pngilt, pngflt, pngfit, pngfil, ilt, png)
policman.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (olicman, plicman, poicman, polcman, poliman, polican, policmn, man, pol)
polstore.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (olstore, plstore, postore, poltore, polsore, polstre, polstoe, ore, pol)
powrprof.dll, ver. 6.00.2600.0000 (xpclient.010817-1148) (owrprof, pwrprof, porprof, powprof, powrrof, powrpof, powrprf, rof, pow)
printui.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (rintui, pintui, prntui, pritui, prinui, printi, printu, tui, pri)
profmap.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (rofmap, pofmap, prfmap, promap, profap, profmp, profma, map, pro)
provthrd.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (rovthrd, povthrd, prvthrd, prothrd, provhrd, provtrd, provthd, hrd, pro)
psapi.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (sapi, papi, pspi, psai, psap, api, psa)
psbase.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (sbase, pbase, psase, psbse, psbae, psbas, ase, psb)
psisdecd.dll, ver. (sisdecd, pisdecd, pssdecd, psidecd, psisecd, psisdcd, psisded, ecd, psi)
pstorec.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (storec, ptorec, psorec, pstrec, pstoec, pstorc, pstore, rec, pst)
pstorsvc.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (storsvc, ptorsvc, psorsvc, pstrsvc, pstosvc, pstorvc, pstorsc, svc, pst)
pwsdata.dll, ver. 6.0.2600.0 (xpclient.010817-1148) (wsdata, psdata, pwdata, pwsata, pwsdta, pwsdaa, pwsdat, ata, pws)
qasf.dll, ver. 9.00.00.2926 built by: lab03_dev(bld4act) (asf, qsf, qaf, qas, asf, qas)
qcap.dll, ver. 6.05.01.0900 (cap, qap, qcp, qca, cap, qca)
qdv.dll, ver. 6.05.01.0900 (dv, qv, qd, qdv, qdv)
qdvd.dll, ver. 6.05.01.0902 (dvd, qvd, qdd, qdv, dvd, qdv)
qedit.dll, ver. 6.05.01.0900 (edit, qdit, qeit, qedt, qedi, dit, qed)
qedwipes.dll, ver. (edwipes, qdwipes, qewipes, qedipes, qedwpes, qedwies, qedwips, pes, qed)
qmgr.dll, ver. 6.6.2600.1569 (xpsp2_gdr.040517-1325) (mgr, qgr, qmr, qmg, mgr, qmg)
qmgrprxy.dll, ver. 6.6.2600.1569 (xpsp2_gdr.040517-1325) (mgrprxy, qgrprxy, qmrprxy, qmgprxy, qmgrrxy, qmgrpxy, qmgrpry, rxy, qmg)
quartz.dll, ver. 6.05.01.0902 (uartz, qartz, qurtz, quatz, quarz, quart, rtz, qua)
query.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (uery, qery, qury, quey, quer, ery, que)
racpldlg.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (acpldlg, rcpldlg, rapldlg, racldlg, racpdlg, racpllg, racpldg, dlg, rac)
rasadhlp.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (asadhlp, rsadhlp, raadhlp, rasdhlp, rasahlp, rasadlp, rasadhp, hlp, ras)
rasapi32.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (asapi32, rsapi32, raapi32, raspi32, rasai32, rasap32, rasapi2, i32, ras)
rasauto.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (asauto, rsauto, raauto, rasuto, rasato, rasauo, rasaut, uto, ras)
raschap.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (aschap, rschap, rachap, rashap, rascap, raschp, rascha, hap, ras)
rasdlg.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (asdlg, rsdlg, radlg, raslg, rasdg, rasdl, dlg, ras)
rasman.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (asman, rsman, raman, rasan, rasmn, rasma, man, ras)
rasmans.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (asmans, rsmans, ramans, rasans, rasmns, rasmas, rasman, ans, ras)
rasppp.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (asppp, rsppp, rappp, raspp, raspp, raspp, ppp, ras)
rassapi.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (assapi, rssapi, rasapi, rasapi, rasspi, rassai, rassap, api, ras)
rastapi.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (astapi, rstapi, ratapi, rasapi, rastpi, rastai, rastap, api, ras)
rastls.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (astls, rstls, ratls, rasls, rasts, rastl, tls, ras)
rcbdyctl.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (cbdyctl, rbdyctl, rcdyctl, rcbyctl, rcbdctl, rcbdytl, rcbdycl, ctl, rcb)
rdchost.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (dchost, rchost, rdhost, rdcost, rdchst, rdchot, rdchos, ost, rdc)
rdpdd.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (dpdd, rpdd, rddd, rdpd, rdpd, pdd, rdp)
rdpsnd.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (dpsnd, rpsnd, rdsnd, rdpnd, rdpsd, rdpsn, snd, rdp)
rdpwsx.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (dpwsx, rpwsx, rdwsx, rdpsx, rdpwx, rdpws, wsx, rdp)
regapi.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (egapi, rgapi, reapi, regpi, regai, regap, api, reg)
regsvc.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (egsvc, rgsvc, resvc, regvc, regsc, regsv, svc, reg)
regwizc.dll, ver. 3, 0, 0, 0 (egwizc, rgwizc, rewizc, regizc, regwzc, regwic, regwiz, izc, reg)
remotepg.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (emotepg, rmotepg, reotepg, remtepg, remoepg, remotpg, remoteg, epg, rem)
repdrvfs.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (epdrvfs, rpdrvfs, redrvfs, reprvfs, repdvfs, repdrfs, repdrvs, vfs, rep)
resutils.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (esutils, rsutils, reutils, restils, resuils, resutls, resutis, ils, res)
riched20.dll, ver. 5.30.23.1211 (iched20, rched20, rihed20, riced20, richd20, riche20, riched0, d20, ric)
rpcref.dll, ver. 6.0.2600.0 (xpclient.010817-1148) (pcref, rcref, rpref, rpcef, rpcrf, rpcre, ref, rpc)
rpcrt4.dll, ver. 5.1.2600.1361 (xpsp2.040109-1800) (pcrt4, rcrt4, rprt4, rpct4, rpcr4, rpcrt, rt4, rpc)
rpcss.dll, ver. 5.1.2600.1361 (xpsp2.040109-1800) (pcss, rcss, rpss, rpcs, rpcs, css, rpc)
rrcm.dll, ver. 4.4.3400 (rcm, rcm, rrm, rrc, rcm, rrc)
rsaenh.dll, ver. 5.1.2600.1029 (xpsp1.020426-1800) (saenh, raenh, rsenh, rsanh, rsaeh, rsaen, enh, rsa)
rshx32.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (shx32, rhx32, rsx32, rsh32, rshx2, rshx3, x32, rsh)
rsmps.dll, ver. 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) (smps, rmps, rsps, rsms, rsmp, mps, rsm)
rtcdll.dll, ver. 5.1.2600.1351 (xpsp2.040109-1800) (tcdll, rcdll, rtdll, rtcll, rtcdl, rtcdl, dll, rtc)
rtcimsp.dll, ver. 4.0.3599.0 (Lab02_N(ntvbl02).020107-1351) (tcimsp, rcimsp, rtimsp, rtcmsp, rtcisp, rtcimp, rtcims, msp, rtc)
rtipxmib.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (tipxmib, ripxmib, rtpxmib, rtixmib, rtipmib, rtipxib, rtipxmb, mib, rti)
rtutils.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (tutils, rutils, rttils, rtuils, rtutls, rtutis, rtutil, ils, rtu)
safrcdlg.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (afrcdlg, sfrcdlg, sarcdlg, safcdlg, safrdlg, safrclg, safrcdg, dlg, saf)
safrdm.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (afrdm, sfrdm, sardm, safdm, safrm, safrd, rdm, saf)
safrslv.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (afrslv, sfrslv, sarslv, safslv, safrlv, safrsv, safrsl, slv, saf)
samlib.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (amlib, smlib, salib, samib, samlb, samli, lib, sam)
samsrv.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (amsrv, smsrv, sasrv, samrv, samsv, samsr, srv, sam)
sapi.dll, ver. 5.1.4111.00 (xpsp1.020828-1920) (api, spi, sai, sap, api, sap)
sbe.dll, ver. (be, se, sb, sbe, sbe)
sbeio.dll, ver. 8.20.00.5058 built by: private/dmd_DEV(avbld) (beio, seio, sbio, sbeo, sbei, eio, sbe)
scarddlg.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (carddlg, sarddlg, scrddlg, scaddlg, scardlg, scardlg, scarddg, dlg, sca)
sccsccp.dll, ver. 5.1.2600.1029 (xpsp1.020426-1800) (ccsccp, scsccp, scsccp, sccccp, sccscp, sccscp, sccscc, ccp, scc)
scecli.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (cecli, secli, sccli, sceli, sceci, scecl, cli, sce)
scesrv.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (cesrv, sesrv, scsrv, scerv, scesv, scesr, srv, sce)
schannel.dll, ver. 5.1.2600.1347 (xpsp2.040109-1800) (channel, shannel, scannel, schnnel, schanel, schanel, schannl, nel, sch)
schedsvc.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (chedsvc, shedsvc, scedsvc, schdsvc, schesvc, schedvc, schedsc, svc, sch)
sclgntfy.dll, ver. 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) (clgntfy, slgntfy, scgntfy, sclntfy, sclgtfy, sclgnfy, sclgnty, tfy, scl)
script.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (cript, sript, scipt, scrpt, scrit, scrip, ipt, scr)
script_a.dll, ver. 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920) (cript_a, sript_a, scipt_a, scrpt_a, scrit_a, scrip_a, scripta, t_a, scr)
scrobj.dll, ver. 5.6.0.6626 (crobj, srobj, scobj, scrbj, scroj, scrob, obj, scr)
scrrun.dll, ver. 5.6.0.6626 (crrun, srrun, scrun, scrun, scrrn, scrru, run, scr)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz<< Stránka 8 Úvodní stránka Stránka 10 >>

Odkazy: Vyčistit počítač || Profesorio - jazykový software - program pro výuku jazyků