Windows procesy: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dll knihovny: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nejznámější: svchost.exe 1xconfig.exe acctmgr.exe adobegammaloader.exe agent.exe
Úvodní stránka | Žebříček top 1000 | Výrobci software | Vyčistit počítač (ext.odkaz )

Databáze DLL (aka: dynamicky linkované knihovny) (8901-9000)

Další stránky: 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

gdi32.dll, ver. 4.00.950 (di32, gi32, gd32, gdi2, gdi3, i32, gdi)
icmp.dll, ver. 3.51 (cmp, imp, icp, icm, cmp, icm)
inetmib1.dll, ver. 3.51 (netmib1, ietmib1, intmib1, inemib1, inetib1, inetmb1, inetmi1, ib1, ine)
kernel32.dll, ver. 4.00.1111 (ernel32, krnel32, kenel32, kerel32, kernl32, kerne32, kernel2, l32, ker)
lz32.dll, ver. 4.00.950 (z32, l32, lz2, lz3, z32, lz3)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz
mpr.dll, ver. 4.00.950 (pr, mr, mp, mpr, mpr)
mprserv.dll, ver. 4.00.950 (prserv, mrserv, mpserv, mprerv, mprsrv, mprsev, mprser, erv, mpr)
msab32.dll, ver. 4.00.950 (sab32, mab32, msb32, msa32, msab2, msab3, b32, msa)
msnet32.dll, ver. 4.00.950 (snet32, mnet32, mset32, msnt32, msne32, msnet2, msnet3, t32, msn)
msnp32.dll, ver. 4.00.950 (snp32, mnp32, msp32, msn32, msnp2, msnp3, p32, msn)
mspp32.dll, ver. 4.00.950 (spp32, mpp32, msp32, msp32, mspp2, mspp3, p32, msp)
mspwl32.dll, ver. 4.00.952 (spwl32, mpwl32, mswl32, mspl32, mspw32, mspwl2, mspwl3, l32, msp)
msshrui.dll, ver. 4.00.1111 (sshrui, mshrui, mshrui, mssrui, msshui, msshri, msshru, rui, mss)
nddeapi.dll, ver. 4.00.950 (ddeapi, ndeapi, ndeapi, nddapi, nddepi, nddeai, nddeap, api, ndd)
nddenb.dll, ver. 4.00.950 (ddenb, ndenb, ndenb, nddnb, nddeb, ndden, enb, ndd)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz
netapi32.dll, ver. 4.00.950 (etapi32, ntapi32, neapi32, netpi32, netai32, netap32, netapi2, i32, net)
netbios.dll, ver. (etbios, ntbios, nebios, netios, netbos, netbis, netbio, ios, net)
nw16.dll, ver. 4.00.950 (w16, n16, nw6, nw1, w16, nw1)
nwab32.dll, ver. 4.00.950 (wab32, nab32, nwb32, nwa32, nwab2, nwab3, b32, nwa)
nwnet32.dll, ver. 4.00.950 (wnet32, nnet32, nwet32, nwnt32, nwne32, nwnet2, nwnet3, t32, nwn)
nwnp32.dll, ver. 4.00.950 (wnp32, nnp32, nwp32, nwn32, nwnp2, nwnp3, p32, nwn)
nwpp32.dll, ver. 4.00.950 (wpp32, npp32, nwp32, nwp32, nwpp2, nwpp3, p32, nwp)
pmspl.dll, ver. 4.00.950 (mspl, pspl, pmpl, pmsl, pmsp, spl, pms)
rpcltc1.dll, ver. 4.00.950 (pcltc1, rcltc1, rpltc1, rpctc1, rpclc1, rpclt1, rpcltc, tc1, rpc)
rpcltc5.dll, ver. 4.00.950 (pcltc5, rcltc5, rpltc5, rpctc5, rpclc5, rpclt5, rpcltc, tc5, rpc)
rpcltc6.dll, ver. 4.00.950 (pcltc6, rcltc6, rpltc6, rpctc6, rpclc6, rpclt6, rpcltc, tc6, rpc)
rpclts5.dll, ver. 4.00.950 (pclts5, rclts5, rplts5, rpcts5, rpcls5, rpclt5, rpclts, ts5, rpc)
rpclts6.dll, ver. 4.00.950 (pclts6, rclts6, rplts6, rpcts6, rpcls6, rpclt6, rpclts, ts6, rpc)
rpcns4.dll, ver. (pcns4, rcns4, rpns4, rpcs4, rpcn4, rpcns, ns4, rpc)
rpcrt4.dll, ver. 4.00.1073 (pcrt4, rcrt4, rprt4, rpct4, rpcr4, rpcrt, rt4, rpc)
sapnsp.dll, ver. 4.00.950 (apnsp, spnsp, sansp, sapsp, sapnp, sapns, nsp, sap)
secur32.dll, ver. 4.00.1111 (ecur32, scur32, seur32, secr32, secu32, secur2, secur3, r32, sec)
smmscrpt.dll, ver. 4.40.1111 (mmscrpt, smscrpt, smscrpt, smmcrpt, smmsrpt, smmscpt, smmscrt, rpt, smm)
smmsetup.dll, ver. 4.40.1111 (mmsetup, smsetup, smsetup, smmetup, smmstup, smmseup, smmsetp, tup, smm)
svrapi.dll, ver. 4.00.1111 (vrapi, srapi, svapi, svrpi, svrai, svrap, api, svr)
tapi.dll, ver. 1.0.501 (api, tpi, tai, tap, api, tap)
tapi32.dll, ver. 4.00.425 (api32, tpi32, tai32, tap32, tapi2, tapi3, i32, tap)
tapiaddr.dll, ver. 1.0.501 (apiaddr, tpiaddr, taiaddr, tapaddr, tapiddr, tapiadr, tapiadr, ddr, tap)
umdmxfrm.dll, ver. 4.10.431 (mdmxfrm, udmxfrm, ummxfrm, umdxfrm, umdmfrm, umdmxrm, umdmxfm, frm, umd)
user32.dll, ver. 4.00.950 (ser32, uer32, usr32, use32, user2, user3, r32, use)
vmodctl.dll, ver. 4.10.431 (modctl, vodctl, vmdctl, vmoctl, vmodtl, vmodcl, vmodct, ctl, vmo)
winnet16.dll, ver. 4.00.950 (innet16, wnnet16, winet16, winet16, winnt16, winne16, winnet6, t16, win)
wnpp32.dll, ver. 4.00.950 (npp32, wpp32, wnp32, wnp32, wnpp2, wnpp3, p32, wnp)
wow32.dll, ver. 4.00.950 (ow32, ww32, wo32, wow2, wow3, w32, wow)
wsock32.dll, ver. 4.00.1111 (sock32, wock32, wsck32, wsok32, wsoc32, wsock2, wsock3, k32, wso)
cachevu.dll, ver. 4.70.1155 (achevu, cchevu, cahevu, cacevu, cachvu, cacheu, cachev, evu, cac)
comcat.dll, ver. 4.70 (omcat, cmcat, cocat, comat, comct, comca, cat, com)
digsig.dll, ver. (igsig, dgsig, disig, digig, digsg, digsi, sig, dig)
hlinkprx.dll, ver. 1.0 (linkprx, hinkprx, hlnkprx, hlikprx, hlinprx, hlinkrx, hlinkpx, prx, hli)
inetab32.dll, ver. 4.40.41055 (netab32, ietab32, intab32, ineab32, inetb32, ineta32, inetab2, b32, ine)
infrared.dll, ver. 1.0 (nfrared, ifrared, inrared, infared, infrred, infraed, infrard, red, inf)
inst16.dll, ver. 4.70.1155 (nst16, ist16, int16, ins16, inst6, inst1, t16, ins)
inst32.dll, ver. 4.70.1155 (nst32, ist32, int32, ins32, inst2, inst3, t32, ins)
jscript.dll, ver. 1.0.0.806 (script, jcript, jsript, jscipt, jscrpt, jscrit, jscrip, ipt, jsc)
minet32.dll, ver. 4.40.41086 (inet32, mnet32, miet32, mint32, mine32, minet2, minet3, t32, min)
mshtml.dll, ver. 4.70.1156 (shtml, mhtml, mstml, mshml, mshtl, mshtm, tml, msh)
msrating.dll, ver. 4.70.1155 (srating, mrating, msating, msrting, msraing, msratng, msratig, ing, msr)
npra32.dll, ver. 2.1.1.9 (pra32, nra32, npa32, npr32, npra2, npra3, a32, npr)
ra32.dll, ver. 2.1.1.10 (a32, r32, ra2, ra3, a32, ra3)
ra3228_8.dll, ver. 2.1.1.9 (a3228_8, r3228_8, ra228_8, ra328_8, ra328_8, ra322_8, ra32288, 8_8, ra3)
ragui32.dll, ver. 2.1.1.9 (agui32, rgui32, raui32, ragi32, ragu32, ragui2, ragui3, i32, rag)
rsabase.dll, ver. 4.00 (sabase, rabase, rsbase, rsaase, rsabse, rsabae, rsabas, ase, rsa)
schannel.dll, ver. 4.70.1155 (channel, shannel, scannel, schnnel, schanel, schanel, schannl, nel, sch)
shdocvw.dll, ver. 4.70.1158 (hdocvw, sdocvw, shocvw, shdcvw, shdovw, shdocw, shdocv, cvw, shd)
shlwapi.dll, ver. 4.70.1155 (hlwapi, slwapi, shwapi, shlapi, shlwpi, shlwai, shlwap, api, shl)
urlmon.dll, ver. 4.70.1155 (rlmon, ulmon, urmon, urlon, urlmn, urlmo, mon, url)
wininet.dll, ver. 4.70.1157 (ininet, wninet, wiinet, winnet, winiet, winint, winine, net, win)
wintrust.dll, ver. 4.70.1140 (intrust, wntrust, witrust, winrust, wintust, wintrst, wintrut, ust, win)
avwin.dll, ver. 4.0.950 (vwin, awin, avin, avwn, avwi, win, avw)
debmp.dll, ver. 4.00.950 (ebmp, dbmp, demp, debp, debm, bmp, deb)
dehex.dll, ver. 4.00.950 (ehex, dhex, deex, dehx, dehe, hex, deh)
demet.dll, ver. 4.00.950 (emet, dmet, deet, demt, deme, met, dem)
dess.dll, ver. 4.00.950 (ess, dss, des, des, ess, des)
dewp.dll, ver. 4.00.950 (ewp, dwp, dep, dew, ewp, dew)
imnimp.dll, ver. 4.70.1151 (mnimp, inimp, imimp, imnmp, imnip, imnim, imp, imn)
mailnews.dll, ver. 4.70.1155 (ailnews, milnews, malnews, mainews, mailews, mailnws, mailnes, ews, mai)
msgccmcs.dll, ver. 4.00.1133 (sgccmcs, mgccmcs, msccmcs, msgcmcs, msgcmcs, msgcccs, msgccms, mcs, msg)
msviewut.dll, ver. 4.00.950 (sviewut, mviewut, msiewut, msvewut, msviwut, msvieut, msviewt, wut, msv)
sccview.dll, ver. 4.00.950 (ccview, scview, scview, scciew, sccvew, sccviw, sccvie, iew, scc)
vsami.dll, ver. (sami, vami, vsmi, vsai, vsam, ami, vsa)
vsasc8.dll, ver. 4.00.950 (sasc8, vasc8, vssc8, vsac8, vsas8, vsasc, sc8, vsa)
vsbmp.dll, ver. 4.00.950 (sbmp, vbmp, vsmp, vsbp, vsbm, bmp, vsb)
vsdrw.dll, ver. 4.00.950 (sdrw, vdrw, vsrw, vsdw, vsdr, drw, vsd)
vsexe2.dll, ver. (sexe2, vexe2, vsxe2, vsee2, vsex2, vsexe, xe2, vse)
vsflw.dll, ver. (sflw, vflw, vslw, vsfw, vsfl, flw, vsf)
vsmp.dll, ver. 4.00.950 (smp, vmp, vsp, vsm, smp, vsm)
vsmsw.dll, ver. 4.00.950 (smsw, vmsw, vssw, vsmw, vsms, msw, vsm)
vspp.dll, ver. 4.00.950 (spp, vpp, vsp, vsp, spp, vsp)
vsrtf.dll, ver. 4.00.950 (srtf, vrtf, vstf, vsrf, vsrt, rtf, vsr)
vssxs.dll, ver. (ssxs, vsxs, vsxs, vsss, vssx, sxs, vss)
vsw6.dll, ver. 4.00.950 (sw6, vw6, vs6, vsw, sw6, vsw)
vswk4.dll, ver. (swk4, vwk4, vsk4, vsw4, vswk, wk4, vsw)
vswks.dll, ver. 4.00.950 (swks, vwks, vsks, vsws, vswk, wks, vsw)
vswmf.dll, ver. 4.00.950 (swmf, vwmf, vsmf, vswf, vswm, wmf, vsw)
vsword.dll, ver. 4.00.950 (sword, vword, vsord, vswrd, vswod, vswor, ord, vsw)
vswork.dll, ver. 4.00.950 (swork, vwork, vsork, vswrk, vswok, vswor, ork, vsw)
vswp5.dll, ver. 4.00.950 (swp5, vwp5, vsp5, vsw5, vswp, wp5, vsw)
vswp6.dll, ver. 4.00.950 (swp6, vwp6, vsp6, vsw6, vswp, wp6, vsw)
vswpf.dll, ver. 4.00.950 (swpf, vwpf, vspf, vswf, vswp, wpf, vsw)
vsxl5.dll, ver. 4.00.950 (sxl5, vxl5, vsl5, vsx5, vsxl, xl5, vsx)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz<< Stránka 89 Úvodní stránka Stránka 91 >>

Odkazy: Vyčistit počítač || Profesorio - jazykový software - program pro výuku jazyků