Windows procesy: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dll knihovny: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nejznámější: svchost.exe 1xconfig.exe acctmgr.exe adobegammaloader.exe agent.exe
Úvodní stránka | Žebříček top 1000 | Výrobci software | Vyčistit počítač (ext.odkaz )

Databáze DLL (aka: dynamicky linkované knihovny) (9101-9200)

Další stránky: 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

dlcndi.dll, ver. (lcndi, dcndi, dlndi, dlcdi, dlcni, dlcnd, ndi, dlc)
kommctrl.dll, ver. 4.00.950 (ommctrl, kmmctrl, komctrl, komctrl, kommtrl, kommcrl, kommctl, trl, kom)
msprint.dll, ver. 4.00.951 (sprint, mprint, msrint, mspint, msprnt, msprit, msprin, int, msp)
msprint2.dll, ver. (sprint2, mprint2, msrint2, mspint2, msprnt2, msprit2, msprin2, nt2, msp)
bkupprop.dll, ver. (kupprop, bupprop, bkpprop, bkuprop, bkuprop, bkuppop, bkupprp, rop, bku)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz
cheyprop.dll, ver. (heyprop, ceyprop, chyprop, cheprop, cheyrop, cheypop, cheyprp, rop, che)
dskmaint.dll, ver. 4.40.1111 (skmaint, dkmaint, dsmaint, dskaint, dskmint, dskmant, dskmait, int, dsk)
mswebndi.dll, ver. 4.00.1111 (swebndi, mwebndi, msebndi, mswbndi, mswendi, mswebdi, mswebni, ndi, msw)
netapi.dll, ver. 4.00.950 (etapi, ntapi, neapi, netpi, netai, netap, api, net)
netdi.dll, ver. 4.00.1111 (etdi, ntdi, nedi, neti, netd, tdi, net)
netos.dll, ver. 4.00.950 (etos, ntos, neos, nets, neto, tos, net)
nwnds.dll, ver. 4.00.968 (wnds, nnds, nwds, nwns, nwnd, nds, nwn)
rnasetup.dll, ver. 4.00.950 (nasetup, rasetup, rnsetup, rnaetup, rnastup, rnaseup, rnasetp, tup, rna)
rplimage.dll, ver. 4.00.950 (plimage, rlimage, rpimage, rplmage, rpliage, rplimge, rplimae, age, rpl)
setupx.dll, ver. 4.00.1111 (etupx, stupx, seupx, setpx, setux, setup, upx, set)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz
suexpand.dll, ver. 3.10 (uexpand, sexpand, suxpand, suepand, suexand, suexpnd, suexpad, and, sue)
sysdetmg.dll, ver. 4.00.1111 (ysdetmg, ssdetmg, sydetmg, sysetmg, sysdtmg, sysdemg, sysdetg, tmg, sys)
verx.dll, ver. 4.00.950 (erx, vrx, vex, ver, erx, ver)
win95bb.dll, ver. 4.00.950 (in95bb, wn95bb, wi95bb, win5bb, win9bb, win95b, win95b, 5bb, win)
enable3.dll, ver. 4.00.950 (nable3, eable3, enble3, enale3, enabe3, enabl3, enable, le3, ena)
hticons.dll, ver. (ticons, hicons, htcons, htions, hticns, hticos, hticon, ons, hti)
hypertrm.dll, ver. (ypertrm, hpertrm, hyertrm, hyprtrm, hypetrm, hyperrm, hypertm, trm, hyp)
iosclass.dll, ver. 4.00.1111 (osclass, isclass, ioclass, ioslass, ioscass, iosclss, iosclas, ass, ios)
mfco40.dll, ver. 4.0.5136 (fco40, mco40, mfo40, mfc40, mfco0, mfco4, o40, mfc)
pifmgr.dll, ver. 4.00.950 (ifmgr, pfmgr, pimgr, pifgr, pifmr, pifmg, mgr, pif)
rsrc16.dll, ver. 4.00.950 (src16, rrc16, rsc16, rsr16, rsrc6, rsrc1, c16, rsr)
rsrc32.dll, ver. 4.00.950 (src32, rrc32, rsc32, rsr32, rsrc2, rsrc3, c32, rsr)
aceclnt.dll, ver. 4.0.3 [010] . (ceclnt, aeclnt, acclnt, acelnt, acecnt, aceclt, acecln, lnt, ace)
sdgina.dll, ver. 4.0.3 [010] . (dgina, sgina, sdina, sdgna, sdgia, sdgin, ina, sdg)
sdiis.dll, ver. 4.0.3 [010] . (diis, siis, sdis, sdis, sdii, iis, sdi)
sdiischk.dll, ver. 4.0.3 [010] . (diischk, siischk, sdischk, sdischk, sdiichk, sdiishk, sdiisck, chk, sdi)
sdiisflt.dll, ver. 4.0.3 [010] . (diisflt, siisflt, sdisflt, sdisflt, sdiiflt, sdiislt, sdiisft, flt, sdi)
sdiisutl.dll, ver. 4.0.3 [010] . (diisutl, siisutl, sdisutl, sdisutl, sdiiutl, sdiistl, sdiisul, utl, sdi)
sdmsg.dll, ver. 4.0.3 [010] . (dmsg, smsg, sdsg, sdmg, sdms, msg, sdm)
sdras40.dll, ver. 4.0.3 [010] . (dras40, sras40, sdas40, sdrs40, sdra40, sdras0, sdras4, s40, sdr)
ADROT.dll, ver. 4.02.0622 (DROT, AROT, ADOT, ADRT, ADRO, ROT, ADR)
asp.dll, ver. 4.02.0622 (sp, ap, as, asp, asp)
aspperf.dll, ver. 4.02.0622 (spperf, apperf, asperf, asperf, aspprf, asppef, aspper, erf, asp)
browscap.dll, ver. 4.02.0622 (rowscap, bowscap, brwscap, broscap, browcap, browsap, browscp, cap, bro)
dispex.dll, ver. 3,1,0,2124 (ispex, dspex, dipex, disex, dispx, dispe, pex, dis)
ftpctrs2.dll, ver. 4.02.0622 (tpctrs2, fpctrs2, ftctrs2, ftptrs2, ftpcrs2, ftpcts2, ftpctr2, rs2, ftp)
ftpmib.dll, ver. 4.02.0622 (tpmib, fpmib, ftmib, ftpib, ftpmb, ftpmi, mib, ftp)
ftpsvc2.dll, ver. 4.02.0622 (tpsvc2, fpsvc2, ftsvc2, ftpvc2, ftpsc2, ftpsv2, ftpsvc, vc2, ftp)
jscript.dll, ver. 3.1.0.2124 (script, jcript, jsript, jscipt, jscrpt, jscrit, jscrip, ipt, jsc)
NEXTLINK.dll, ver. 4.02.0622 (EXTLINK, NXTLINK, NETLINK, NEXLINK, NEXTINK, NEXTLNK, NEXTLIK, INK, NEX)
scrrun.dll, ver. 3.1.0.2230 (crrun, srrun, scrun, scrun, scrrn, scrru, run, scr)
vbscript.dll, ver. 3.1.0.2124 (bscript, vscript, vbcript, vbsript, vbscipt, vbscrpt, vbscrit, ipt, vbs)
msadcf.dll, ver. 1.5.2125.0 (sadcf, madcf, msdcf, msacf, msadf, msadc, dcf, msa)
msadco.dll, ver. 1.5.2125.0 (sadco, madco, msdco, msaco, msado, msadc, dco, msa)
msadcor.dll, ver. 1.5.2125.0 (sadcor, madcor, msdcor, msacor, msador, msadcr, msadco, cor, msa)
msadcs.dll, ver. 1.5.2125.0 (sadcs, madcs, msdcs, msacs, msads, msadc, dcs, msa)
vbbusobj.dll, ver. 1.05 (bbusobj, vbusobj, vbusobj, vbbsobj, vbbuobj, vbbusbj, vbbusoj, obj, vbb)
vbtoadf.dll, ver. 1.05 (btoadf, vtoadf, vboadf, vbtadf, vbtodf, vbtoaf, vbtoad, adf, vbt)
vbtovb.dll, ver. 1.05 (btovb, vtovb, vbovb, vbtvb, vbtob, vbtov, ovb, vbt)
msmqocm.dll, ver. (smqocm, mmqocm, msqocm, msmocm, msmqcm, msmqom, msmqoc, ocm, msm)
dbmssocn.dll, ver. 1997.08.11 (bmssocn, dmssocn, dbssocn, dbmsocn, dbmsocn, dbmsscn, dbmsson, ocn, dbm)
dbnmpntw.dll, ver. 1997.08.11 (bnmpntw, dnmpntw, dbmpntw, dbnpntw, dbnmntw, dbnmptw, dbnmpnw, ntw, dbn)
mscpxl32.dll, ver. 3.50.0300 (scpxl32, mcpxl32, mspxl32, mscxl32, mscpl32, mscpx32, mscpxl2, l32, msc)
odbcbcp.dll, ver. 3.50.0304 (dbcbcp, obcbcp, odcbcp, odbbcp, odbccp, odbcbp, odbcbc, bcp, odb)
sqlsrv32.dll, ver. 3.50.0305 (qlsrv32, slsrv32, sqsrv32, sqlrv32, sqlsv32, sqlsr32, sqlsrv2, v32, sql)
msader15.dll, ver. 1.50.2207 (sader15, mader15, msder15, msaer15, msadr15, msade15, msader5, r15, msa)
msado15.dll, ver. 1.50.2207 (sado15, mado15, msdo15, msao15, msad15, msado5, msado1, o15, msa)
msador15.dll, ver. 1.50.2207 (sador15, mador15, msdor15, msaor15, msadr15, msado15, msador5, r15, msa)
msadrh15.dll, ver. 1.50.2207 (sadrh15, madrh15, msdrh15, msarh15, msadh15, msadr15, msadrh5, h15, msa)
odbcji32.dll, ver. 3.51.1029.00 (dbcji32, obcji32, odcji32, odbji32, odbci32, odbcj32, odbcji2, i32, odb)
odbcjt32.dll, ver. 3.51.1029.00 (dbcjt32, obcjt32, odcjt32, odbjt32, odbct32, odbcj32, odbcjt2, t32, odb)
odbctl32.dll, ver. 3.51.1029.00 (dbctl32, obctl32, odctl32, odbtl32, odbcl32, odbct32, odbctl2, l32, odb)
certadm.dll, ver. 5.00.1671.99 (ertadm, crtadm, cetadm, ceradm, certdm, certam, certad, adm, cer)
certcli.dll, ver. 5.00.1671.99 (ertcli, crtcli, cetcli, cercli, certli, certci, certcl, cli, cer)
certcrpt.dll, ver. 5.00.1671.99 (ertcrpt, crtcrpt, cetcrpt, cercrpt, certrpt, certcpt, certcrt, rpt, cer)
certenc.dll, ver. 5.00.1671.99 (ertenc, crtenc, cetenc, cerenc, certnc, certec, certen, enc, cer)
certenr3.dll, ver. 4.70.1143 (ertenr3, crtenr3, cetenr3, cerenr3, certnr3, certer3, certen3, nr3, cer)
certexit.dll, ver. 5.00.1671.99 (ertexit, crtexit, cetexit, cerexit, certxit, certeit, certext, xit, cer)
certif.dll, ver. 5.00.1671.99 (ertif, crtif, cetif, cerif, certf, certi, tif, cer)
certpdef.dll, ver. 5.00.1671.99 (ertpdef, crtpdef, cetpdef, cerpdef, certdef, certpef, certpdf, def, cer)
certpsam.dll, ver. 5.00.1671.99 (ertpsam, crtpsam, cetpsam, cerpsam, certsam, certpam, certpsm, sam, cer)
certxds.dll, ver. 5.00.1671.99 (ertxds, crtxds, cetxds, cerxds, certds, certxs, certxd, xds, cer)
msrevoke.dll, ver. 5.102.1680.99 (srevoke, mrevoke, msevoke, msrvoke, msreoke, msrevke, msrevoe, oke, msr)
nsrevoke.dll, ver. 5.102.1680.99 (srevoke, nrevoke, nsevoke, nsrvoke, nsreoke, nsrevke, nsrevoe, oke, nsr)
policyvb.dll, ver. 1.00 (olicyvb, plicyvb, poicyvb, polcyvb, poliyvb, policvb, policyb, yvb, pol)
xenroll.dll, ver. 5.102.1680.101 (enroll, xnroll, xeroll, xenoll, xenrll, xenrol, xenrol, oll, xen)
admin.dll, ver. 3.0.2.1105 (dmin, amin, adin, admn, admi, min, adm)
author.dll, ver. 3.0.2.1105 (uthor, athor, auhor, autor, authr, autho, hor, aut)
fp30msft.dll, ver. 3.0.2.1105 (p30msft, f30msft, fp0msft, fp3msft, fp30sft, fp30mft, fp30mst, sft, fp3)
fp30pws.dll, ver. 3.0.2.1105 (p30pws, f30pws, fp0pws, fp3pws, fp30ws, fp30ps, fp30pw, pws, fp3)
fp30txt.dll, ver. 3.0.2.1105 (p30txt, f30txt, fp0txt, fp3txt, fp30xt, fp30tt, fp30tx, txt, fp3)
fp30utl.dll, ver. 3.0.2.1105 (p30utl, f30utl, fp0utl, fp3utl, fp30tl, fp30ul, fp30ut, utl, fp3)
fp30vss.dll, ver. 3.0.2.1105 (p30vss, f30vss, fp0vss, fp3vss, fp30ss, fp30vs, fp30vs, vss, fp3)
fp30wel.dll, ver. 3.0.2.1105 (p30wel, f30wel, fp0wel, fp3wel, fp30el, fp30wl, fp30we, wel, fp3)
fpadmdll.dll, ver. 3.0.2.1105 (padmdll, fadmdll, fpdmdll, fpamdll, fpaddll, fpadmll, fpadmdl, dll, fpa)
fpexedll.dll, ver. 3.0.2.1105 (pexedll, fexedll, fpxedll, fpeedll, fpexdll, fpexell, fpexedl, dll, fpe)
shtml.dll, ver. 3.0.2.1105 (html, stml, shml, shtl, shtm, tml, sht)
activeds.dll, ver. 4.01.100.1 (ctiveds, ativeds, aciveds, actveds, actieds, activds, actives, eds, act)
admexs.dll, ver. 4.02.0622 (dmexs, amexs, adexs, admxs, admes, admex, exs, adm)
admwprox.dll, ver. 4.02.0622 (dmwprox, amwprox, adwprox, admprox, admwrox, admwpox, admwprx, rox, adm)
admxprox.dll, ver. 4.02.0622 (dmxprox, amxprox, adxprox, admprox, admxrox, admxpox, admxprx, rox, adm)
adsiis.dll, ver. 4.02.0622 (dsiis, asiis, adiis, adsis, adsis, adsii, iis, ads)
adsldpc.dll, ver. 4.01.100.1 (dsldpc, asldpc, adldpc, adsdpc, adslpc, adsldc, adsldp, dpc, ads)
authfilt.dll, ver. 4.02.0622 (uthfilt, athfilt, auhfilt, autfilt, authilt, authflt, authfit, ilt, aut)
clusiis4.dll, ver. 4.02.0622 (lusiis4, cusiis4, clsiis4, cluiis4, clusis4, clusis4, clusii4, is4, clu)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz<< Stránka 91 Úvodní stránka Stránka 93 >>

Odkazy: Vyčistit počítač || Profesorio - jazykový software - program pro výuku jazyků