Windows procesy: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dll knihovny: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nejznámější: svchost.exe 1xconfig.exe acctmgr.exe adobegammaloader.exe agent.exe
Úvodní stránka | Žebříček top 1000 | Výrobci software | Vyčistit počítač (ext.odkaz )

Databáze DLL (aka: dynamicky linkované knihovny) (9401-9500)

Další stránky: 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

msdasqlr.dll, ver. 1.50.3506.00 (sdasqlr, mdasqlr, msasqlr, msdsqlr, msdaqlr, msdaslr, msdasqr, qlr, msd)
msdatl.dll, ver. 1.50.3506.00 (sdatl, mdatl, msatl, msdtl, msdal, msdat, atl, msd)
msdatt.dll, ver. 1.50.3506.00 (sdatt, mdatt, msatt, msdtt, msdat, msdat, att, msd)
msorcl32.dll, ver. 02.73.7283.1 (sorcl32, morcl32, msrcl32, msocl32, msorl32, msorc32, msorcl2, l32, mso)
actlapi.dll, ver. 6.0.613.0 (ctlapi, atlapi, aclapi, actapi, actlpi, actlai, actlap, api, act)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz
advapi32.dll, ver. 4.70.1215 (dvapi32, avapi32, adapi32, advpi32, advai32, advap32, advapi2, i32, adv)
advpack.dll, ver. 4.71.0819.0 (dvpack, avpack, adpack, advack, advpck, advpak, advpac, ack, adv)
authdll.dll, ver. 6.0.613.0 (uthdll, athdll, auhdll, autdll, authll, authdl, authdl, dll, aut)
authodbc.dll, ver. 6.0.613.0 (uthodbc, athodbc, auhodbc, autodbc, authdbc, authobc, authodc, dbc, aut)
authperf.dll, ver. 6.0.613.0 (uthperf, athperf, auhperf, autperf, autherf, authprf, authpef, erf, aut)
authsam.dll, ver. 6.0.613.0 (uthsam, athsam, auhsam, autsam, autham, authsm, authsa, sam, aut)
ccfg95.dll, ver. 4.71.613.0 (cfg95, cfg95, ccg95, ccf95, ccfg5, ccfg9, g95, ccf)
ccfgnt.dll, ver. 4.71.613.0 (cfgnt, cfgnt, ccgnt, ccfnt, ccfgt, ccfgn, gnt, ccf)
cmcfg32.dll, ver. 6.0.613.0 (mcfg32, ccfg32, cmfg32, cmcg32, cmcf32, cmcfg2, cmcfg3, g32, cmc)
cmdial32.dll, ver. 6.0.613.0 (mdial32, cdial32, cmial32, cmdal32, cmdil32, cmdia32, cmdial2, l32, cmd)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz
cmpbk32.dll, ver. 6.0.612.0 (mpbk32, cpbk32, cmbk32, cmpk32, cmpb32, cmpbk2, cmpbk3, k32, cmp)
cmstats.dll, ver. 6.0.613.0 (mstats, cstats, cmtats, cmsats, cmstts, cmstas, cmstat, ats, cms)
cnet16.dll, ver. 4.71.613.0 (net16, cet16, cnt16, cne16, cnet6, cnet1, t16, cne)
cnetcfg.dll, ver. 4.71.613.0 (netcfg, cetcfg, cntcfg, cnecfg, cnetfg, cnetcg, cnetcf, cfg, cne)
dao350.dll, ver. 3.50.3602.0 (ao350, do350, da350, dao50, dao30, dao35, 350, dao)
dbcon.dll, ver. 6.0.613.0 (bcon, dcon, dbon, dbcn, dbco, con, dbc)
hhwrap.dll, ver. 6.0.613.0 (hwrap, hwrap, hhrap, hhwap, hhwrp, hhwra, rap, hhw)
iasconf.dll, ver. 6.0.613.0 (asconf, isconf, iaconf, iasonf, iascnf, iascof, iascon, onf, ias)
mbslgn32.dll, ver. 6.0.613.0 (bslgn32, mslgn32, mblgn32, mbsgn32, mbsln32, mbslg32, mbslgn2, n32, mbs)
ntwdblib.dll, ver. 1996.09.03 (twdblib, nwdblib, ntdblib, ntwblib, ntwdlib, ntwdbib, ntwdblb, lib, ntw)
pbserver.dll, ver. 6.0.613.0 (bserver, pserver, pberver, pbsrver, pbsever, pbserer, pbservr, ver, pbs)
pbsmon.dll, ver. 6.0.613.0 (bsmon, psmon, pbmon, pbson, pbsmn, pbsmo, mon, pbs)
pbsvrmsg.dll, ver. 6.0.613.0 (bsvrmsg, psvrmsg, pbvrmsg, pbsrmsg, pbsvmsg, pbsvrsg, pbsvrmg, msg, pbs)
radcfg.dll, ver. 6.0.613.0 (adcfg, rdcfg, racfg, radfg, radcg, radcf, cfg, rad)
radlog.dll, ver. 6.0.613.0 (adlog, rdlog, ralog, radog, radlg, radlo, log, rad)
radstp.dll, ver. 6.0.613.0 (adstp, rdstp, rastp, radtp, radsp, radst, stp, rad)
rdocurs.dll, ver. 1.0.0.256 (docurs, rocurs, rdcurs, rdours, rdocrs, rdocus, rdocur, urs, rdo)
sstrace.dll, ver. 6.0.613.0 (strace, strace, ssrace, sstace, sstrce, sstrae, sstrac, ace, sst)
urlmon.dll, ver. 4.70.1300 (rlmon, ulmon, urmon, urlon, urlmn, urlmo, mon, url)
vb5db.dll, ver. 5.00.3724 (b5db, v5db, vbdb, vb5b, vb5d, 5db, vb5)
wininet.dll, ver. 4.70.1301 (ininet, wninet, wiinet, winnet, winiet, winint, winine, net, win)
wintrust.dll, ver. 4.70.1150 (intrust, wntrust, witrust, winrust, wintust, wintrst, wintrut, ust, win)
pctree32.dll, ver. 2.2a (121) (ctree32, ptree32, pcree32, pctee32, pctre32, pctre32, pctree2, e32, pct)
iisdbg.dll, ver. (isdbg, isdbg, iidbg, iisbg, iisdg, iisdb, dbg, iis)
imsinsc.dll, ver. 5.5.1774.11 (msinsc, isinsc, iminsc, imsnsc, imsisc, imsinc, imsins, nsc, ims)
sa2ocm.dll, ver. (a2ocm, s2ocm, saocm, sa2cm, sa2om, sa2oc, ocm, sa2)
gsjpg32.dll, ver. 1, 0, 0, 1 (sjpg32, gjpg32, gspg32, gsjg32, gsjp32, gsjpg2, gsjpg3, g32, gsj)
gsprop32.dll, ver. 5.00.0000 (sprop32, gprop32, gsrop32, gspop32, gsprp32, gspro32, gsprop2, p32, gsp)
gswag32.dll, ver. 5.00.0000 (swag32, gwag32, gsag32, gswg32, gswa32, gswag2, gswag3, g32, gsw)
gswdll32.dll, ver. 5.00.0000 (swdll32, gwdll32, gsdll32, gswll32, gswdl32, gswdl32, gswdll2, l32, gsw)
imfschedule.dll, ver. (mfschedule, ifschedule, imschedule, imfchedule, imfshedule, imfscedule, imfschdule, ule, imf)
msrdo32.dll, ver. 1.0.3329 (srdo32, mrdo32, msdo32, msro32, msrd32, msrdo2, msrdo3, o32, msr)
resolve3.dll, ver. (esolve3, rsolve3, reolve3, reslve3, resove3, resole3, resolv3, ve3, res)
admexs.dll, ver. 4.02.0630 (dmexs, amexs, adexs, admxs, admes, admex, exs, adm)
admwprox.dll, ver. 4.02.0630 (dmwprox, amwprox, adwprox, admprox, admwrox, admwpox, admwprx, rox, adm)
admxprox.dll, ver. 4.02.0630 (dmxprox, amxprox, adxprox, admprox, admxrox, admxpox, admxprx, rox, adm)
adsiis.dll, ver. 4.02.0630 (dsiis, asiis, adiis, adsis, adsis, adsii, iis, ads)
authfilt.dll, ver. 4.02.0630 (uthfilt, athfilt, auhfilt, autfilt, authilt, authflt, authfit, ilt, aut)
coadmin.dll, ver. 4.02.0630 (oadmin, cadmin, codmin, coamin, coadin, coadmn, coadmi, min, coa)
httpmib.dll, ver. 4.02.0630 (ttpmib, htpmib, htpmib, httmib, httpib, httpmb, httpmi, mib, htt)
httpodbc.dll, ver. 4.02.0630 (ttpodbc, htpodbc, htpodbc, httodbc, httpdbc, httpobc, httpodc, dbc, htt)
iisadmin.dll, ver. 4.02.0630 (isadmin, isadmin, iiadmin, iisdmin, iisamin, iisadin, iisadmn, min, iis)
iischema.dll, ver. 4.02.0630 (ischema, ischema, iichema, iishema, iiscema, iischma, iischea, ema, iis)
iiscrmap.dll, ver. 4.02.0630 (iscrmap, iscrmap, iicrmap, iisrmap, iiscmap, iiscrap, iiscrmp, map, iis)
iisfecnv.dll, ver. 4.02.0630 (isfecnv, isfecnv, iifecnv, iisecnv, iisfcnv, iisfenv, iisfecv, cnv, iis)
iislog.dll, ver. 4.02.0630 (islog, islog, iilog, iisog, iislg, iislo, log, iis)
iismap.dll, ver. 4.02.0630 (ismap, ismap, iimap, iisap, iismp, iisma, map, iis)
iissuba.dll, ver. 4.02.0630 (issuba, issuba, iisuba, iisuba, iissba, iissua, iissub, uba, iis)
infoadmn.dll, ver. 4.02.0630 (nfoadmn, ifoadmn, inoadmn, infadmn, infodmn, infoamn, infoadn, dmn, inf)
infocomm.dll, ver. 4.02.0630 (nfocomm, ifocomm, inocomm, infcomm, infoomm, infocmm, infocom, omm, inf)
infoctrs.dll, ver. 4.02.0630 (nfoctrs, ifoctrs, inoctrs, infctrs, infotrs, infocrs, infocts, trs, inf)
isatq.dll, ver. 4.02.0630 (satq, iatq, istq, isaq, isat, atq, isa)
iscomlog.dll, ver. 4.02.0630 (scomlog, icomlog, isomlog, iscmlog, iscolog, iscomog, iscomlg, log, isc)
ism.dll, ver. 4.02.0630 (sm, im, is, ism, ism)
iwrps.dll, ver. 4.02.0630 (wrps, irps, iwps, iwrs, iwrp, rps, iwr)
lonsint.dll, ver. 4.02.0630 (onsint, lnsint, losint, lonint, lonsnt, lonsit, lonsin, int, lon)
md5filt.dll, ver. 4.02.0630 (d5filt, m5filt, mdfilt, md5ilt, md5flt, md5fit, md5fil, ilt, md5)
metadata.dll, ver. 4.02.0630 (etadata, mtadata, meadata, metdata, metaata, metadta, metadaa, ata, met)
myinfo.dll, ver. 4.02.0630 (yinfo, minfo, mynfo, myifo, myino, myinf, nfo, myi)
nsepm.dll, ver. 4.02.0630 (sepm, nepm, nspm, nsem, nsep, epm, nse)
pwsdata.dll, ver. 4.02.0630 (wsdata, psdata, pwdata, pwsata, pwsdta, pwsdaa, pwsdat, ata, pws)
rpcref.dll, ver. 4.02.0630 (pcref, rcref, rpref, rpcef, rpcrf, rpcre, ref, rpc)
ssinc.dll, ver. 4.02.0630 (sinc, sinc, ssnc, ssic, ssin, inc, ssi)
sspifilt.dll, ver. 4.02.0630 (spifilt, spifilt, ssifilt, sspfilt, sspiilt, sspiflt, sspifit, ilt, ssp)
svcext.dll, ver. 4.02.0630 (vcext, scext, svext, svcxt, svcet, svcex, ext, svc)
w3ctrs.dll, ver. 4.02.0630 (3ctrs, wctrs, w3trs, w3crs, w3cts, w3ctr, trs, w3c)
w3ext.dll, ver. 4.02.0630 (3ext, wext, w3xt, w3et, w3ex, ext, w3e)
w3svapi.dll, ver. 4.02.0630 (3svapi, wsvapi, w3vapi, w3sapi, w3svpi, w3svai, w3svap, api, w3s)
w3svc.dll, ver. 4.02.0630 (3svc, wsvc, w3vc, w3sc, w3sv, svc, w3s)
wam.dll, ver. 4.02.0630 (am, wm, wa, wam, wam)
wamps.dll, ver. 4.02.0630 (amps, wmps, waps, wams, wamp, mps, wam)
wamreg.dll, ver. 4.02.0630 (amreg, wmreg, wareg, wameg, wamrg, wamre, reg, wam)
wamregps.dll, ver. 4.02.0630 (amregps, wmregps, waregps, wamegps, wamrgps, wamreps, wamregs, gps, wam)
fscfg.dll, ver. 4.02.0630 (scfg, fcfg, fsfg, fscg, fscf, cfg, fsc)
ftpsapi2.dll, ver. 4.02.0630 (tpsapi2, fpsapi2, ftsapi2, ftpapi2, ftpspi2, ftpsai2, ftpsap2, pi2, ftp)
iisui.dll, ver. 4.02.0630 (isui, isui, iiui, iisi, iisu, sui, iis)
inetmgr.dll, ver. 4.02.0630 (netmgr, ietmgr, intmgr, inemgr, inetgr, inetmr, inetmg, mgr, ine)
inetsloc.dll, ver. 4.02.0630 (netsloc, ietsloc, intsloc, inesloc, inetloc, inetsoc, inetslc, loc, ine)
ipudll.dll, ver. 4.02.0630 (pudll, iudll, ipdll, ipull, ipudl, ipudl, dll, ipu)
w3key.dll, ver. 4.02.0630 (3key, wkey, w3ey, w3ky, w3ke, key, w3k)
w3scfg.dll, ver. 4.02.0630 (3scfg, wscfg, w3cfg, w3sfg, w3scg, w3scf, cfg, w3s)
ADROT.dll, ver. 4.02.0630 (DROT, AROT, ADOT, ADRT, ADRO, ROT, ADR)
asp.dll, ver. 4.02.0630 (sp, ap, as, asp, asp)
aspperf.dll, ver. 4.02.0630 (spperf, apperf, asperf, asperf, aspprf, asppef, aspper, erf, asp)
browscap.dll, ver. 4.02.0630 (rowscap, bowscap, brwscap, broscap, browcap, browsap, browscp, cap, bro)

Reklama:

Vyčistit počítač
Mnoho problémů bývá způsobeno neudržovaným počítačem.
Čistěte svůj počítač pravidelně - vhodné i pro začátečníky!
www.vycistit.cz<< Stránka 94 Úvodní stránka Stránka 96 >>

Odkazy: Vyčistit počítač || Profesorio - jazykový software - program pro výuku jazyků